Sonu ek ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli ek ile biten kelimeler

Sonu ek ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli ek ile biten kelimeler

Ek kelimesinin sözlük anlamı ilavedir. Bu kelime dilbilgisinde terim anlamında kullanılır. Ekler, yapılarına göre çekim ve yapım eki olarak ikiye ayrılır. Örneğin ''okulda, evden, seni ve bana'' kelimelerindeki -i, -a, -da ve -den ekleri çekim ekidir. Yapım ekleri ise kelimelerin anlamlarını değiştirir. Örneğin: Sav - Savcı. Sonu ek ile biten kelimeler nelerdir sizin için harf sayısına göre derledik.

Haberin Devamı

 Ek ile biten ilçe isimleri şunlardır:

 1- Siverek - Şanlıurfa

 2- Göynücek - Amasya

 3- Erdek - Balıkesir

 4- Devrek - Zonguldak

 5- Emek - Ankara

 Sonu Ek ile Biten Kelimeler Listesi

 Sonu Ek ile Biten 3 Harfli Kelimeler

 1- Bek

 2- Çek

 3- Dek

 4- Kek

 5- Sek

 6- Yek

 7- Şek

 8- Tek

 Sonu Ek ile Biten 4 Harfli Kelimeler

 1- İnek

 2- Eşek

 3- Emek

 4- Elek

 5- Etek

 6- Erek

 7- Önek

 8- Öbek

 Sonu Ek ile Biten 5 Harfli Kelimeler

 1- Örnek

 2- Ölçek

 3- İlmek

 4- Ölmek

 5- İtmek

 6- Etmek

 7- Ekmek

 8- Eşmek

 9- Esnek

 10- Esmek

 11- Evcek

 12- Evlek

 13- Örmek

 14- Erkek

 15- Eğmek

 16- Övmek

 17- Emmek

 18- Kötek

 19- Çörek

 20- Petek

 21- Kelek

 22- Yemek

 23- İçmek

 24- Ermek

 25- Demek

 26- Yelek

 27- Ödlek

 28- Ördek

 29- Üzmek

 30- Kesek

 31- Kelek

 32- Bilek

 33- Telek

 34- Tefek

 35- Ötmek

 36- Böcek

Haberin Devamı

 

 Sonu Ek ile Biten 6 Harfli Kelimeler

 

 1- Görmek

 2- Sevmek

 3- Örtmek

 4- Gezmek

 5- Seçmek

 6- Yetmek

 7- Silmek

 8- Sinmek

 9- Bilmek

 10- Bezmek

 11- Küsmek

 12- Kesmek

 13- Sekmek

 14- Mahrek

 15- Vermek

 16- Gerdek

 17- Girmek

 18- Yermek

 19- Biçmek

 20- Delmek

 21- Gelmek

 22- Gitmek

 23- Sövmek

 24- Ürkmek

 25- Sürmek

 26- Dernek

 27- Dürmek

 28- Gütmek

 29- Ekenek

 30- Deşmek

 31- Üşümek

 32- Tepmek

 33- Bitmek

 34- Sezmek

 35- Örtmek

 

 Sonu Ek ile Biten 7 Harfli Kelimeler

 

 1- Esnemek

 2- Gözenek

 3- Görenek

 4- Gelenek

 5- Eskimek

 6- Eprimek

 7- Seçenek

 8- Kertmek

 9- Özlemek

 10- Silecek

 11- Giyecek

 12- Verecek

 13- Serpmek

 14- İstemek

 15- İşlemek

 16- İnlemek

 17- Kepenek

 18- Dürtmek

 19- Eğlemek

 20- Sürçmek

 21- Bertmek

 22- Sürtmek

 23- İşlemek

 24- Üşenmek

 25- Üşütmek

 26- Eskimek

 27- Erinmek

 28- Bilemek

 29- Teklemek

 30- Gelecek

 31- Önlemek

 

 Sonu Ek ile Biten 8 Harfli Kelimeler

 

 1- Pislemek

 2- Gerinmek

 3- Tepinmek

 4- Bilinmek

 5- Gezinmek

 6- Gözlemek

 7- Silinmek

 8- Gezilmek

 9- İkilemek

 10- Sevinmek

 11- Serilmek

 12- Gerinmek

 13- Delirmek

 14- Evrilmek

 15- Beklemek

 16- Delinmek

 17- İtelemek

 18- Belirmek

 19- Semirmek

 20- Evlenmek

 21- Eğlenmek

 22- Ürpermek

 23- İrkilmek

 24- Verilmek

 25- Dişlemek

 26- Kemirmek

 27- Yerinmek

 28- Sevilmek

 29- Kükremek

 30- Titremek

 31- İncelmek

 32- Terlemek

 33- Eskitmek

 34- Yetinmek

 35- Yetişmek

 36- Görünmek

 37- Eşelemek

 38- Ötelemek

 39- Ütülemek

 40- Örtünmek

 41- Bilenmek

 42- Pişirmek

 43- Yedirmek

 44- Değişmek

 45- Dövüşmek

 46- Kesişmek

Haberin Devamı

 

 Sonu Ek ile Biten 9 Harfli Kelimeler

 

 1- Gevelemek

 2- İrdelemek

 3- Etkilemek

 4- Devrilmek

 5- Eyerlemek

 6- Çemkirmek

 7- Sözleşmek

 8- Sivrilmek

 9- İncelemek

 10- Gecelemek

 11- Üstelemek

 12- Sözlenmek

 13- Bekletmek

 14- İyileşmek

 15- Kötülemek

 16- Gerilemek

 17- İlerlemek

 18- Yenilemek

 19- Kirletmek

 20- Pisletmek

 21- Eşitlemek

 22- Örselemek