Sonu dü ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli dü ile biten kelimeler

Sonu dü ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli dü ile biten kelimeler

Kelimeler insanlar arasındaki iletişimi sağlayan temel yapı taşlarıdır. İnsanların düşünme sistemlerini derinden etkileyen kelimeler hayal gücünün de sınırlarını belirlemektedir. Yeni kelimeler yeni düşünceler demektir. Sonu dü ile biten kelimeler listesini sizler için derledik.

Haberin Devamı

İnsanlarla kaliteli iletişimin önemli öğelerinden biri sahip olunan kelime bilgisidir. Bu nedenle öğrenilen kelime sayısı ne kadar çoksa kurulan iletişim de o kadar verimli ve kalitelidir.

 Sonu İle Biten 3 Harfli Kelimeler

 Ödü

 Türkçede sonu dü ile biten bir adet kelime bulunmaktadır. Bu kelime ödü kelimesidir. Ödü açık renkte olan yaban güvercinine verilen addır.

 Sonu dü İle Biten 4 Harfli Kelimeler

 Güdü, büdü, bödü, düdü, cödü, sudü, tedü, müdü

 Güdü Türkçede oldukça sık kullanılan kelimelerdendir. İnsanı belli bir davranışa yönelten içsel gücü ifade eder. Eş anlamlısı dürtü olan güdü kelimesi yapılan işin gizli sebebi olarak tanımlanır.

 Edi ile beraber kullanılan büdü kelimesi çok iyi anlaşan iki kişinin birlikte hareket etmesini temsil eder.

Haberin Devamı

 Dü ile biten bir diğer kelime olan bödü kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı ördek olan bödü kelimesinin ikinci anlamı deve yavrusudur. Bödü kelimesinin bir diğer anlamı çorba içine atılan fasulye, nohuttur. Bir oyuncağı da ifade eden bödü kavun ve karpuz kabuklarına ip bağlanarak yapılır.

 Müdü kelimesinin birçok anlamı vardır. Ortalığı karıştıran kimse anlamına gelen kelimenin diğer anlamı casustur. Başka bir anlamı da zarar veren kedidir.

 Tedü kelimesi bilge ve zeki erkekler için kullanılan bir kelimedir. Dü ile biten bir diğer kelime olan sudü üç iki anlamında fars kökenli bir kelimedir. Düdü ise iki iki anlamındaki kelimedir.

 Son olarak dü ile biten 4 harfli bir kelime olan cödü kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi gelişmemiş ve büyümemiş anlamıdır. İkincisi yeni konuşmaya başlayan çocuklar için kullanılan bu kelime üçüncü anlam olarak çelimsiz, gösterişsiz anlamlarını karşılamaktadır.

 Sonu dü İle Biten 5 Harfli Kelimeler

 Tendü, köndü, mühdü, müfdü, böndü, cöddü, hüddü, hördü, kendü, kösdü, kürdü, düydü, pürdü, nordü, tüsdü, dövdü, gürdü, küsdü

 Tendü yiğit, cesur anlamına gelir. Böndü ağaçtan yapılan küçük testiyi ifade ederken, köndü ketenin döküntüsü anlamındadır.

 Gürdü hayvanlardaki çiftleşme zamanını ifade ederken, küsdü kadın ceketi ve uzun hırka anlamlarını karşılar. Tüsdü ise tütsü kelimesinin halk arasındaki adıdır.

Haberin Devamı

 Pürdü ocağın önüne serilen örtü anlamındadır. Kösdü ise köstebek hayvanının diğer adıdır. Cöddü ise gelişmemiş, büyümemiş anlamındadır.

 Sonu dü İle Biten 6 Harfli Kelimeler

 İçgüdü, şeşüdü, önürdü, tülüdü, örüsdü, üründü, öründü, türüdü, eğindü

 İçgüdü bir canlı türüne özgü olan ve o canlıları davranışlara iten ortak itkidir. Şeşüdü atılan zarlardan birinin altı, diğerinin iki gelmesi durumudur.

 Dü ile biten bir diğer kelime olan tülüdü kelimesi kötü özelliklere sahip kişiyi ifade eder. Örüsdü ayakta anlamına gelirken, üründü seçkin, seçilmiş anlamlarını karşılar.

 Sonu dü İle Biten 7 Harfli Kelimeler

 Pencüdü

 Dü ile biten pencüdü atılan zarlardan birinin beş diğerinin iki gelmesi durumudur.

Haberin Devamı

 Sonu dü İle Biten 8 Harfli Kelimeler

 Ciharıdü, sebayüdü, fırdöndü, sığırödü, gündöndü

 Fırdöndü biri dönerken diğeri de dönmesin diye uc uca getirilen çift halkaya verilen addır. Sebayüdü ise tavlada atılan zarlardan birinin üç diğerinin iki gelmesi durumudur.

 Ciharıdü atılan zarlardan birinin dört diğerinin iki gelmesi durumudur. Gündöndü ayçiçeğinin diğer adı iken, sığırödü çalı cinsinden bir tür bitkidir.

 Kelimeler hayatın renkleridir. Her yeni öğrenilen kelime insan düşünce dünyasında yeni bir ufuk açmaktadır.