Sonu Ab İle Biten Kelimeler Listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 Harfli Ab İle Biten Kelimeler

Güncelleme Tarihi:

Sonu Ab İle Biten Kelimeler Listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 Harfli Ab İle Biten Kelimeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 13:42

Farsçada su ve deniz anlamına gelen ab, Alabamin elementinin simgesidir. Bu kelime özellikle tasavvufta ve divan edebiyatında birçok tamlamanın içerisinde kullanılır. Örnekler: 1- Ab-ı hayat (Ölümsüzlük suyu) 2- Ab-ı Çeşm (Göz yaşı) 3- Ab-ı Efsurde (Buzlu su) Sonu ab ile biten kelimeler nelerdir sizler için derledik.

Haberin Devamı

Türkçede kelimeler b ve d gibi yumuşak ünsüz harflerle bitmez. Bu nedenle dilimize Farsça ve Arapçadan geçen ve b ile biten kelimeler ''p'' şeklinde yazılır. Örneğin: Hitab - Hitap. Bu tür kelimelerin her iki şekilde yazımı da doğrudur.

 Ab ile Biten Kelimeler Listesi

 Ab ile Biten 3 Harfli Kelimeler

 1- Bab - İlk Anlamı: Kapı İkinci Anlamı: Aşama, evre

 2- Rab - Sonsuz kudret ve ilim sahibi Allah

 3- Nab - İçine başka bir şey katılmamış, saf ve temiz

 4- Hab - Eski dilde uyku

 5- Tab - İlk Anlamı: Enerji, güç, kudret İkinci Anlamı: Işık, parlaklık

 Ab ile Biten 4 Harfli Kelimeler

 1- Arab - Arap

 2- Acab - Bir şaşkınlık ünlemi

 3- Adab - Toplum içerisinde uyulması gereken kurallardan her biri

 4- İrab - Arap alfabesindeki bazı kelimelerin değişikliğe uğraması

Haberin Devamı

 5- İcab - Yapılması gerekli olan, şart koşulan

 6- İtab - Birini paylama, yüksek sesle bağırararak azarlama

 7- Meab - Tehlike anında sığınılacak yegane yer

 8- Azab - Çok büyük acı

 Ab ile Biten 5 Harfli Kelimeler

 1- Harab - Perişan olmuş, dağılmış, üzülmüş

 2- Hitab - Birine seslenme, bir topluluğa ithafen konuşma

 3- Kitab - Belli başlı konular hakkında kaleme alınmış yazılı eser

 4- Serab - Çölde görülen su hayali

 5- Hisab - Hesaplama

 6- Hoşab - Eski dilde hoşaf kelimesinin yerine kullanılan sözcük

 7- Ahbab - Çok yakın arkadaşlar, sırdaşlar, dostlar

 8- Erbab - Bir zanaatta usta olan, üstat

 9- Kebab - Mecazen yanık, acı çeken, zavallı kimse

 10- Şahab - İlk Anlamı: Kıvılcım İkinci Anlamı: Meteor

 11- Bitab - Halsiz, dermansız, takati olmayan

 12- İhbab - Çok sevmek, aşık olmak

 13- Hicab - Utanma duygusu

 Ab ile Biten 6 Harfli Kelimeler

 1- Kam-yab - İyilik bulan

 2- Mızrab - Telli enstrümanları çalmaya yarayan, genelde ahşap malzemelerden imal edilen küçük çalgı aleti

 3- Matlab - Kişinin gerçekleşmesini can-ı gönülden istediği şey, murat, maksat

 4- Mehtab - Ay ışığı

 5- Afitab - İlk Anlamı: Günel İkinci Anlamı: Yüz güzelliği

 

 Ab ile Biten 7 Harfli Kelimeler

 

Haberin Devamı

 1- İktisab - Kazanma, biriktirme

 2- İntisab - Bir kişiye bağlanma ya da bir yere üye olma

 3- İçtinab - Kaçınma, uzak durma, çekinme, utangaçlık

 4- İktirap - Gamlı, tasalı, üzüntülü

 5- Mahitab - Eski dilde mehtap ve dolunay anlamında kullanılan bir kelime

 6- Istırab - Şiddetli üzüntü, keder, elem

 7- İnkılab - Devrim niteliğinde büyük değişim

 8- İncizab - Bir yere doğru çekilme, birinin cazibesine kapılma

 

 Ab ile Biten 8 Harfli Kelimeler

 

 1- Usturlab - Diğer adı sekstan olan ve astronomide kullanılan bir alet

 2- Kamertab - Ay ışığı

 

 Ab ile Biten 9 Harfli Kelimeler

 

 1- Haşmetmeab - Genellikle padişahlar ve krallar için söylenen, haşmet ve kudret sahibi anlamına gelen söz.

Haberin Devamı

 2- İsticvab - Bir konu hakkında soruşturma yapmak

 3- İsticlab - Birini ya da bir şeyi kendine doğru çekmek

 

BAKMADAN GEÇME!