GeriAraştırma Sone Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Sone Nazım Şekli Nasıldır Ve Sone Örnekleri
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sone Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Sone Nazım Şekli Nasıldır Ve Sone Örnekleri

Sone Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Sone Nazım Şekli Nasıldır Ve Sone Örnekleri

William Shakespeare dendiğinde akla ilk gelen şiir örneklerinden biri Sone’dir. Soneler, İtalya ve İngiltere’de oldukça bilinen bir şiir türüdür. Peki, sone tam olarak nedir, özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Sone, on dört satırlık bir şiir türüdür. Geleneksel olarak, bir sonenin on dört satırı bir oktavdan (veya 8 satırlık bir stanza oluşturan iki dörtlü) ve bir sestetten (altı satırlık bir stanza) oluşur. 

 Sone Nedir ve Özellikleri Nelerdir? 

 Soneler genellikle bir metre iambik pentametre kullanır ve belirlenmiş bir kafiye şemasını izler. Bir soneyi neyin oluşturduğuna dair bu genel yönergeler içinde çok çeşitli varyasyonlar vardır. En yaygın iki sone varyasyonu İtalyan sonesi (Petrarchan sonesi olarak da adlandırılır) ve İngiliz sonesi (Shakespeare sonesi olarak da adlandırılır). İtalyan ve İngiliz sonesi arasındaki temel fark, kullandıkları kafiye şemalarındadır. Sonelerin özellikleri ise; 

 Pek çok (ama hepsi değil) sonenin katı bir ölçüsü ve tanımlanmış bir kafiye şeması vardır. Bu nedenle, ölçü ve kafiye şemasının ne olduğu konusunda güçlü bir kavrayışa sahip olmak yararlıdır. 

 Tüm soneler şu üç ortak özelliğe sahiptir. 14 satır uzunluğundadırlar, düzenli bir kafiye düzenine ve genellikle iambik pentametreli katı bir metrik yapıya sahiptirler. İambik pentametre, her satırın beş çift halinde 10 heceye sahip olduğu ve her bir çiftin ikinci hecede strese sahip olduğu anlamına gelir. 

 Shakespeare Soneleri 

 William Shakespeare'in adını taşıyan Shakespeare soneleri şu kafiye şemasına sahiptir; abab, cdcd, efef, gg. Üç dörtlüğe veya dört satıra - ilki abab - ve bir sonuç beyit - gg'ye bölünmüştür. Birinci dörtlükteki ilk mısra üçüncü mısra ile kafiyeli; her ikisi de "a"; ikinci satır, her ikisi de "b" olan dördüncü ile kafiyelidir. 

 Spenserian Soneler 

 Shakespeare soneleri gibi, adını Edmund Spenser'den alan Spenserian soneler, üç dörtlük ve bir beyitten oluşur. Ancak kafiye düzeni farklıdır; abab, bcbc, cdcd, ee'dir. 

 Petrarchan Soneler 

 Adını Francesco Petrarcas'tan alan Petrarch soneler, üç satırlık kıta olan iki kuatrain ve iki tercet içerir. Kafiye düzeni genellikle abba, abba, cde, cde şeklindedir. 

 Sone Nazım Şekli Nasıldır? 

 Ölçü: Şiir dizelerinin ritmini yaratan vurgulu ve vurgusuz hecelerden oluşan bir kalıptır. Metre birimlerine fit denir. Ayakların farklı stres modelleri vardır. Örneğin, bir iamb, vurgulanmamış bir heceye sahip bir ayak ve ardından vurgulu bir hece ( ince ) iken, bir trochee tam tersine sahiptir. Vurgulu bir hece ve ardından vurgusuz bir hece gelir( Po -et). Şiirsel metre ikisi tarafından tanımlanan tip ve sayıda içerdikleri ölçüye sahiptir. Örneğin, iambic pentameter, birçok sonnette kullanılan ve satır başına beş iamb içeren bir ölçüm türüdür (bu nedenle "penta" öneki, beş anlamına gelir). 

 Kafiye şeması: Son tekerlemeler (her satırın sonundaki tekerlemeler) kullanan soneler gibi şiirler, genellikle bunu tekrar eden, önceden belirlenmiş bir modele göre yaparlar. Bu kalıba kafiye düzeni denir. Kafiye şemaları, alfabenin harfleri kullanılarak açıklanır, böylece şiirde kullanılan belirli bir tekerleme türüne karşılık gelen her ayet satırına, A harfiyle başlayan bir harf atanır. İlk satır üçüncü ile kafiyeli ve ikinci satır dördüncü ile kafiyeli ABAB kafiye şemasına sahiptir. 

 Sone Örnekleri; 

 İngiliz Sonesi, 

 Ben bir yaz için sana karşılaştırayım gün?

 Sen daha sevimli ve daha ılımansın:

 Sert rüzgarlar, Mayıs ayının sevgili tomurcuklarını sallar,

 Ve yazın çok kısa bir tarihi vardır;

 Bazen çok sıcak cennetin gözleri parlar,

 Ve çoğu zaman altın rengi soluklaşır;

 Ve adil olan her fuar bazen düşer,

 Şans eseri veya doğanın değişen rotası bozulmaz;

 Ama senin sonsuz yaz edilmesi mümkündür solma,

 Ne de o fuarın kaybetmek bulundurma sen,

 Ne de ölüm onun gölgesinde dolaşıp övünmeyecek,

 Ebedi dizelerde zaman zaman büyüdüğünde: İnsanlar

 Nefes aldıkça ya da gözler görebildikçe,

 Çok uzun yaşa bu sana hayat verir.

False