Soğuk Savaş dönemi nedir? Soğuk Savaş dönemi tarihi ve tarafları hakkında kısaca bilgi

Soğuk Savaş dönemi nedir Soğuk Savaş dönemi tarihi ve tarafları hakkında kısaca bilgi

Soğuk Savaş tarihte önemli olaylardan biridir. Bu sebeple de çoğu insan bu dönemle ilgili bilgi sahibi olmak ister. Soğuk savaş dönemi nedir? Soğuk savaş dönemi tarihi ve tarafları hakkında kısaca bilgi yazımızda yer almaktadır.

Haberin Devamı

ABD Başkanı olan Donald Trump Soğuk Savaş ifadesini kullandıktan sonra bu olay çok merak edilmiştir. Soğuk Savaş olayını merak ediyorsanız yazımızda bulabilirsiniz.

 Soğuk Savaş Dönemi Nedir?

 Soğuk Savaş Amerika'nın önderliğinde Batı bloğu ile Sovyetler birliğinin oluşturmuş olduğu Doğu Bloğu arasında gerçekleşmiştir. 1947 yılı ile 1991 yılları arasında sürmüştür. Bu savaş ekonomik, siyasi, bilimsel, psikolojik ve teknolojik bir çatışma durumudur.

 Bu olayın dönemin İngiliz Başkanı olan Winston Churcill'in Demir Perde isimli konuşması ile başlar. 1991 yılında ise SSBC dağıldıktan sonra bittiği kabul edilmektedir. Soğuk Savaş ismi ise ilk defa Amerikalı devlet insanı olan Bernard Brauch tarafından kullanıldı.

 Soğuk Savaş Dönemi Tarihi ve Tarafları Hakkında Kısaca Bilgi

 Birinci Dünya Savaşının bitmesi ile birlikte SSBC Orta Doğuda ve Güney Doğu Avrupa'da etkinliklerini artırmaya başlamıştır. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere birlik olarak Sovyet yanlısı olan partilerin iktidara gelmemesi için çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu girişimlerden bir tanesi de 1949 yılında ABD önderliğinde Nato'nun kurulmasıdır.

Haberin Devamı

 Bu olayın ardından 1955 yılında SSBC'de Varşova Paktını karşı bir hamle olarak kurmuştur. Daha sonra rejimine yakın olan ülkeleri de bu pakt altında toplamıştır. Soğuk Savaş döneminde karşılıklı ittifakların oluşması savaşın en önemli göstergesidir.

 Birinci Dünya Savaşı sona erdiği zaman Avrupa dünyanın önemli güç merkezlerinden biri olma özelliğini de kaybetmiştir. Bunun sonucunda ise tüm Dünya iki önemli güç olan ABD ile Sovyetler birliği arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

 Batı bloğunda Nato üyesi ya da üyesi olmayan kapitalist ya da antikomünist devletler Amerika müttefiki olmaya başlamışlardır. Doğu bloğunda ise Varşova Paktına üye olan komünist devletler ile üye olmayan komünist devletler vardır. Bu blokların yanında herhangi bir bloğu desteklemeyen ve kendilerine Bağlantısızlar Hareketi ismini veren devletler de bulunuyordu.

 Önceleri Doğu bloğunda yer alan Çin ve Yugoslavya gibi, ülkeler daha sonraları Sovyetler Birliği ile anlaşmazlıklar yaşayınca buradan ayrılarak kendilerine Bağlantısızlar Hareketi simini verdiler.

Haberin Devamı

 Soğuk Savaş Zamanı Ne Tür Gelişmeler Yaşandı?

 Soğuk Savaş devam ederken bazı zamanlar iki blok arasında gerginliklerin oldukça yükseldiği pek çok olay yaşanmıştır. Bu olaylardan bazıları şu şekildedir;

Kore ve Vietnam Savaşı

Berlin Sorunu

1956 ve 59 yıllarında Ortadoğu hattında çekişmelerin yaşanması

U-2 casus uçağı sorunu

Küba Krizi

Küba Krizi 1962 yılında gerçekleşmiştir. Soğuk Savaş açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü kriz zamanında nükleer savaşların devletleri ne denli yakından tehdit ettiği de gözler önüne serilmiştir.

Haberin Devamı

 Bu tehlikenin yaşanması ile birlikte taraflar karşılıklı olarak yumuşadılar. 1963 yılında ise ABD ile SSBC arasında nükleer silahların çalışmalarının durdurulması ile alakalı Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Bu döneme ise yumuşama anlamına gelen Detant ismi verilmiştir.

 1975 yılına gelindiği zaman Helsinki Nihai Senedi yumuşama konusunda oldukça önemli bir adımdı. Fakat Asya ile Afrika'da yaşanan anlaşmazlıklar yumuşama döneminin sona ermesine sebep olmuştur. 1980 yılına gelindiği zaman Soğuk Savaş tekrar patlak vermiştir.

Haberin Devamı

 Soğuk Savaş dönemindeki gerginliklerin hiçbir zaman sıcak savaş olmasına sebep olmamıştır. Sıcak Savaş dışında devletler genellikle birbirlerini yıpratmak için uğraştılar. Bu politika sebebi ile döneme Soğuk Savaş Dönemi ismi verilmiştir. Yıpratma politikasından sonra Batı bloğunun zaferi ile Soğuk Savaş sonlanmıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası: