Sivil Toplum Kuruluşu nedir? Sivil Toplum Kuruluşları nelerdir? STK özellikleri, amaçları ve görevleri

Sivil Toplum Kuruluşu nedir Sivil Toplum Kuruluşları nelerdir STK özellikleri, amaçları ve görevleri

Sivil toplum kuruluşu, bağımsız çalışma sergileyen, resmi kurumların dışında olan hukuki, sosyal, çevresel, kültürel hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşu nedir, sivil toplum kuruluşları nelerdir, özellikleri, amaçları ve görevleri hangileridir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Haberin Devamı

Sivil toplum kuruluşları, bağımsız faaliyetleri olan bir merkeze bağlı çalışan resmi olmayan kurumlardır. Yasal olan bu kuruluşların genel hedefleri, başkalarına yardım sağlamaktır. Temsil ettiği kitlelerin temel haklarının yanında, ekonomik ve demokratik menfaatlerini savunur.

 Sivil Toplum Kuruluşu Nedir?

 Sivil toplum kuruluşu, halkın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu, amaç doğrultusunda daha iyi yaşam koşulları hedefleyen yasal örgütlere verilen isimdir. Sivil toplum kuruluşları, sosyal ekonomik, işçi hakları, dini amaçlı veya hayır işleri gibi alanlarda faaliyet gösterebilir. Sivil toplum kuruluşlarına bazı örgüt ve kurumlar örnek gösterilebilir.

Sendikalar

Dini kuruluşlar

Düşünce kuruluşları

Kar amacı olmayan vakıf veya dernekler

Ticari kuruluşlar

Meslek kuruluşları

Siyasi partiler

Sanayi kuruluşları

Gençlik dernekleri

Haberin Devamı

Devlet bünyesinde olmayan okullar

Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir?

 Türkiye'de ön plana çıkan birçok sivil toplum kuruluşu bulunur. Bu sivil toplum kuruluşları, toplumdaki eksiklikleri, sorunları çözmek, çözmeye yardımcı olmak ve faaliyet geçekleştirmek adına kurulmuşlardır

 Kızılay

 1868 yılından bu yana varlığını devam ettiren Kızılay, bu anlamda Türkiye'deki en eski sivil toplum kuruluşudur. Kan ihtiyacı başta olmak üzere, afetler, göç ve mültecilere yardım, sağlık, sosyal faaliyetler, ilk yardım, gençlik, eğitim gibi alanlarda hizmet sunar.

 TEMA Vakfı

 Erozyonla mücadele edebilmek adına kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizde doğal yaşamı korumak için görev edinmiştir. Bu doğrultuda halkın bilinçlenmesini sağlamak ve doğal ortamı korumak adına çalışmalar sağlar.

 AKUT

 Arama Kurtarma Derneği olarak işlevini devam ettiren AKUT, sel, kaza ve deprem gibi durumlarda gönüllülük esasına dayanarak yardım sağlayan kuruluştur.

 LÖSEV

 LÖSEV, kan ve lösemi hastası olan çocuklara sağlık ile eğitim ihtiyaçlarını karşılayan sivil toplum kuruluşlardan birisidir.

 YEŞİLAY

 YEŞİLAY, sigara, kumar ve alkol alışkanlıklarının bırakılması yönünde mücadele eden vakfa verilen isimdir. Sivil toplum kuruluşu olan YEŞİLAY, 1920 tarihinde İngiliz işgalini sonlandırmak amacıyla kurulmuştur.

 STK Özellikleri

Haberin Devamı

STK'lar gönüllülük esasına dayanarak faaliyet gösterir.

Sivil toplum kuruluşlarında çalışanların amacı, toplumun sorunlarını gidermektir.

Çalışan kişiler, görev karşılığında herhangi bir ücret kazanmazlar.

Çalışmada, üst-ast ilişkisi yoktur. Her birey, diğeriyle dayanışma içerisinde çalışır.

Devletin yetersiz olduğu durumlarda, halkın yardımına yetişen kuruluşlardır.

Devletin sivil toplum örgütlerine herhangi bir katkısı bulunmaz. STK'lar devletin koymuş olduğu yasalara uyumlu olarak faaliyet sürdürmek durumundadırlar.

Haberin Devamı

Sivil toplum kuruluşları, kendi masraflarını çalışmalara destek veren üyelerin yardımlarıyla sağlamaktadırlar.

Dernek, vakıf, oda veya sendika isimleriyle çalışmalarını yürütürler.

STK Amaçları

 Sivil toplum kuruluşlarının temel amacı, toplumsal sorunları bağımsız şekilde ele alarak, kamuoyunu bilgilendiren, aydınlatan ve buna yönelik öneri sunan kuruluşlardır.

Toplumun kendisi tarafından kurulan STK'lar, toplumun genelini aydınlatma amacı güder. Buna yönelik çalışmalar yapar.

İkna ve eylem faaliyetleri ile çalışmalarını sürdürürler.

Haberin Devamı

Toplumsal sorunlarda; kadın hakları, işçi hakları, depremzede hakları gibi konularda çalışmalarını yürütür.

STK Görevleri

 Temel amaç ve misyonların dışında, STK'lar çeşitli görevler edinmiş şekilde varlıklarını sürdürürler. Her bir sivil toplum kuruluşunun görevleri faklı olabilir. Daha çok kuruluş amacına göre görevler belirlenir. Bazı ortak görevler söz konusudur.

Toplumun geleceği için çalışmak.

Toplumdaki suç işleme, alkol alışkanlıkları ve temel diğer sorunları gidermeye yönelik faaliyet göstermek.

Haberin Devamı

Ülke içerisinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların temel haklarını savunmak, korumak, kollamak ve bu yönde özveride bulunmak amaçlardandır. 

Haberle ilgili daha fazlası: