GeriAraştırma Sinizm nedir ve türleri nelerdir? Sinizm (Kinizm) felsefesi kavramı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sinizm nedir ve türleri nelerdir? Sinizm (Kinizm) felsefesi kavramı

Sinizm nedir ve türleri nelerdir? Sinizm (Kinizm) felsefesi kavramı

Kinizm adıyla da bilinen bu felsefi öğretinin kurucuları Antisthenes ve Diogenes'tir. Antik Yunan döneminde ortaya çıkan bu felsefi akımda, Sokrates'in fikirleri ve konuşmaları referans alınmıştır. Bu öğretinin temsilcileri, zenginlik, mal, mülk ve makam gibi maddi değerleri önemsememiştir. Bu felsefeye göre, dünyevi şeyler insanın kendini gerçekleştirme yolunda birer engelden ibarettir. Sinizm nedir ve türleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 Sinizm felsefesi ile ilgili yazılmış kitaplardan bazıları şunlardır:

 1- Antisthenes - Diogenes / Kinik Felsefe Fragmanları

 2- Müge Ersoy Kart - Örgütsel Sinizm

 Sinizm Nedir ve Türleri Nelerdir?

 Sinizm, toplumsal değerleri önemsemeyen ve tamamen bireysel bir perspektifte kendi ahlak anlayışını savunanların oluşturduğu bir felsefi disiplindir. Sinizm sözcüğü Yunancada köpek anlamına gelen kyos kelimesinden türetilmiştir. Kinik olarak tanımlanan bireyler sadece topluma ait değerleri değil kendi benliklerini de küçümserler

 Sinizm felsefesinde özgürlük ve eşitlik gibi temel insani değerlerin açgözlülük ve hırs ile yakından ilgili olduğuna inanılır. Bu felsefenin temsilcilerine göre insan doğası gereği kötüdür. Bu nedenle toplum tarafından ''erdem'' olarak nitelendirilen tüm değerler aslında zorunluluktan doğmuştur.

 Daha sonraki yıllarda sinizm kavramı genişletilmiş ve birçok türe ayrılmış.

 1- Toplumsal Sinizm:

 Belli başlı meslek gruplarının ya da toplumsal sınıfların, hayata karşı ilgisiz ve mesafeli olması, toplumsal sinizm olarak adlandırılır. Özellikle, ekonomik açıdan sömürülmüş, taşrada yaşamak zorunda kalan kişilerin geleceğe dair umutsuz bir bakış açısına sahip olarak, toplumsal sinizmin en önemli özelliğidir.

 2- Genel Sinizm:

 Bireysel sinizmin diğer adıdır. Kişiler, toplumdan izole bir şekilde yaşarlar. Bazı mutasavvıfların ve dervişlerin, gözlerden uzak, münzevi bir yaşam sürmeleri ile genel sinizmin temel kaideleri benzer özellikler taşır. Her ikisinde de bireysel özgürlük ve kendi doğrularına inanma prensibi ön plandadır.

 3- Çalışan Sinizmi:

 Sosyolojide mesleki sinizm olarak da adlandırılan bu sinizm türünde, çalışanlar iş yerlerine ve sorumluluklarına karşı yabancılaşma içerisindedir. Bunun temel nedeni, kişilerin, tamamen ekonomik gerekçelerle sevmedikleri bir işte çalışmak zorunda olmalarıdır.

 Sinizm (Kinizm) Felsefesi Kavramı

 Bireysel özgürlüklerin ön planda tutulduğu kinizmde, aile, din, toplumsal uzlaşı gibi içtimai kavramlar reddedilir. Siniklere göre, insanlığın sürekli olarak yüceltilen değerleri birer yanılsamadan ibarettir. Mutlak gerçeğin olmaması gibi mutlak doğru da yoktur.

 Sinik filozofların önem verdiği tek erdem özgürlüktür. Özgürlük, diğer kavramlar gibi yoruma açıktır. Bu nedenle herkesin erdem ve özgürlük anlayışı diğerinden farklı olabilir.

False