Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri Konu Anlatımı Ve Örnekleri

Şiir Türleri Nelerdir Şiir Türleri Konu Anlatımı Ve Örnekleri

Her şiir belirli bir üsluba sahip olup, belli bir konu içermektedir. Kimi şiirde aşk, kimi şiirde ise ayrılık konusu işlenir. Kimi şiir, okura özlü bir biçimde bir bilgi verirken, kimi şiir ise, birini eleştirmektedir. Şiirlerin sahip oldukları konuya göre sınıflandırılmaları, şiir türlerini ortaya çıkarmaktadır. ‘’Şiir türleri nelerdir? ‘’ sorusunun cevabını ve şiir türleri konu anlatımı ve örneklerini sizler için hazırladık.

 

Haberin Devamı

Şiirler incelendiğinde 5 şiir türü bulunmaktadır. Şimdi bu şiir türlerini inceleyelim.

 Şiir Türleri

 Konularına göre belirlenen şiir türleri beş kategoriye ayrılmış olup, bu şiir türlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  1. Lirik Şiir
  2. Epik Şiir
  3. Didaktik Şiir
  4. Pastoral Şiir
  5. Satirik Şiir

 Şiir Türleri Nelerdir?

 5 kategoride sınıflandırdığımız şiir türlerini, hem açıklamaları, hem de örnekleri ile birlikte ayrıntılı biçimde görelim.

  1. Lirik Şiir: Lirik Şiir, şairin ruhunda ortaya çıkan ve yükselen heyecan duygularını, içli bir biçimde ifade eden, duygu yüklü olan şiirlere denir. Lirik şiir, toplumun neredeyse her kesimini alakadar eden, acı ya da sevinç gibi ortak olan duyguları veya özlem, ayrılık, aşk gibi kişisel duyguları coşkulu bir biçimde işler. Lirik şiire örnek olarak aşağıdaki dörtlüğü verebiliriz:

 Bütün sevgileri atıp içimden

 Varlığımı yalnız ona verdim ben

 Elverir ki bir gün bana derinden

 Ta derinden bir gün bana ‘’ gel ‘’ desin ( Ahmet Kutsi Tecer )

  1. Epik Şiir: Vatan sevgisi, yiğitlik, kahramanlık ve savaş ile alakalı konuları ifade eden şiir çeşidine epik şiir denmektedir. Dünya edebiyatında epik şiir türünün ilk örneklerini destanların oluşturduğu bilinmektedir. Bu şiirlerde özellikle kahramanca ve coşkun bir üslup söz konusudur. Epik şiir türlerine örnek olarak, Kalevala Destanları, Mahabarata gibi şiirler örnek verilebilir.

 Epik şiirler de kendi içerisinde doğal ve yapay epik şiir olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal epik şiirler, toplumun geneline etki eden olaylar sonucu söylenmiş şiirlerdir. Yapay epik şiirler ise, bir şairin, topluma etki eden önemli bir vakayı, doğal epiğe benzetme yaparak ifade etmesi sonucu oluşan şiirlerdir.

 İstiklal Marşımızın dörtlüğü, epik şiire örnek olarak verilebilir:

Haberin Devamı

 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

 Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

 O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

 O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

  1. Didaktik Şiir: Didaktik şiir, belirli bir fikri kabul ettirmek ya da belirli bir konuda bilgi vermek, nasihat etmek, ahlaki olarak bir ders vermek için yazılan, öğretici olan şiirlerdir. Didaktik şiire şu şekilde örnek verebiliriz:

 Dostum diye inanıp sır söyleme sakın

 Ne kadar olsa da güvenilir ve yakın

 Sırrın sende bile durup gizlenmezken

 Durur mu hiç dostunda, iyi düşün. ( Atabetü’l Hakayık )

  1. Pastoral Şiir: Pastoral şiir, orman, dağ, köy, yayla gibi doğa güzelliklerini ve bu hayata dair duyulan özlem duygusunu ifade eden bir şiir türüdür. Pastoral şiire örnek olarak aşağıdaki şiiri gösterebiliriz:

 Sonbahar geliyor serçe

 Yuvanı ne yapacaksın?

 Ayva çiçek açmadan önce.

 Meyvelerin içi geçecek

 Rüzgar başka çeşit esecek

 Yağmurlarla ıslanacaksın

 Halbuki ne kadar sıcaksın ( Cahit Külebi )

  1. Satirik Şiir: Toplum yaşamındaki düzensizliklerin, aksayan tarafların, kişilerin türlü konulardaki beceriksizliğinin ve zayıf yönlerinin ifade edildiği yergi şiirlerine, satirik şiir denmektedir. Satirik şiire aşağıdaki şiiri örnek olarak gösterebiliriz:

 Söylersin de söz içinde şaşmazsın

 Helali haramı yersin seçmezsin

 Nasibin kesilir de sular içmezsin

 Akar çaylar senin olsa ne fayda ( Pir Sultan Abdal )

 

Haberle ilgili daha fazlası: