GeriAraştırma Sevr Antlaşması Nedir? Sevr Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sevr Antlaşması Nedir? Sevr Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Sevr Antlaşması Nedir? Sevr Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Birinci dünya savaşı ile birlikte temelde iki grup oluşmuş ve devletler bu gruplar etrafında toplanmıştır. İttifak kuvveti içinde bulunana Osmanlı devleti savaşı kaybetmiş ve diğer grupla bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmanın adı Sevr barış anlaşması olmaktadır. Bu anlaşmayı merak eden bireyler de genellikle Sevr Antlaşması nedir? Sevr Antlaşması tarihi, maddeleri, önemi ve sonuçları kısaca özeti ne olmaktadır? Soruları bulunmaktadır. Bu ve benzeri soruların cevabını sizler için derledik.

Sevr anlaşması hükmen Osmanlı devletinin mağlup sayıldığı kabul eden ve oldukça ağır koşulları olan bir anlaşmadır. Anlaşma Anadolu’da meydana gelen milli mücadele sayesinde yok sayılmıştır. 

Sevr Antlaşması Nedir? 

Osmanlı devleti birçok ülke ile birlikte birinci dünya savaşına giren imparatorluklardan biri olmaktadır. Osmanlı devletinin yanında savaşa ve oldukça güçlü devletlerden birisi de Almanya olmaktadır. Fransa açıklarında savaşan Almanya İngiliz ve Fransız askerleri karşısında yenilgiye uğramıştır. Bu savaşın devamında ise bir anlaşma imzalamaya karar vermiştir. Almanya’nın Savaşı mağlup bitirmesi üzerine Osmanlı devleti de tüm cephelerde yenik sayılmıştır. Osmanlı bu durum karşısında Sevr Barış anlaşmasını imzalamıştır. 

 Sevr Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir? 

 Sevr Barış anlaşması Osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında gerçekleşmiştir. İtilaf devletlerinin arasında bulunana ve özellikle Sevr Barış anlaşması için önem verdiği devlet İngiltere ve Fransa olmaktadır. Fakat Osmanlı Meclisi tarafından onaylanmadığı için Sevr Barış anlaşması geçersiz sayılmıştır. Bunun üzerine Anadolu’da yerli ve milli bir ayaklanma olmuştur. Bu ayaklanma sonucunda tüm batı güçleri ülkeden sökülüp atılmıştır. 

 Sevr Antlaşması Tarihi Ve Özeti 

 Sevr Barış anlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde Fransa’nın sınırları içerisinde imzalan ve oldukça önemli bir anlaşma olarak bilinmektedir. Osmanlı devleti İngiltere ve Fransa’nın katıldığı bu anlaşma ile Osmanlı devleti oldukça zor duruma düşmüştür. Ve birçok tarihçiye göre Sevr Barış anlaşması Osmanlının sonu olmaktadır. 

 Sevr Antlaşması Maddeleri 

 Osmanlı devleti tarafında oldukça ağır görülen bir anlaşma olmasına rağmen Osmanlı devlet ileri gelenlerine imzalanmıştır. Sevr Barış anlaşması maddeleri aşağıda verilmiştir. 

l Osmanlı sınırlarının büyük çoğunluğu itilaf kuvvetleri tarafında paylaşılacaktır. Fakat iç Anadolu’da bir kısım ve İstanbul Osmanlı devletinde kalacaktır. 

l İtilaf devletleri hariç Osmanlı boğazları birçok gemiye kapalı olacaktır. Boğazların sevk ve idaresi için özel bir komisyon kurulacaktır. 

l Kürt halkının isteği doğrultusunda güney doğu da bir Kürt devleti kurulabilmektedir.( Kürt aşireti ileri gelenleri ve halkı bu maddeyi reddetmiştir) 

l Doğuda bir ermeni devleti kurulacak ve Osmanlı devleti bu devletin bağımsızlığına saygı gösterecektir. 

l Osmanlı devleti Arap ülkeleri ve Kıbrıs adası üzerinde hiçbir hakkı yoktur. 

l Osmanlının ordusu 50.000 ile sınırlı olacaktır. Bu sınırı geçen tüm birlikler istisnasız dağıtılacaktır. 

l Kapitülasyonlar itilaf devletlerin yararı doğrultusunda devam edecektir 

 Sevr Antlaşması Önemi 

 Sevr Barış anlaşması ile Osmanlı devleti resmen soran ermiştir. Özellikle anlaşmanın bazı maddeleri Osmanlı devletinin bağımsızlığı ve birliğini açıkça inkâr etmektedir. Osmanlı himayesinde yaşayan pek çok halka bu Sevr Barış anlaşması konusuna tepki göstermiştir. İçerinde Kürt Türk ermeni ve Süryani birçok milletin olduğu bir kurtuluş mücadelesi başlamıştır. Mücadele sonucunda İstanbul başta olmak üzere tüm emperyalist devletler yurttan uzaklaşmıştır. 

 Sevr Antlaşması Sonuçları 

 Sevr Barış anlaşması ile Osmanlı toplumunda olan birçok millet için birlik ve beraberlik duygusu güçlenmiştir. Ve en önemli sonuç olarak ülkede yeni bir bağımsız Türk devleti kurulmuştur. Devletin bağımsız bir meclisi vardır. Ve devletim yönetim şekli de Cumhuriyet olarak tüm dünyaya ilan edilmiştir.

False