GeriAraştırma Serav Antlaşması Nedir? Serav Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Serav Antlaşması Nedir? Serav Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Serav Antlaşması Nedir? Serav Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı İmparatorluğunun Safevi Hanedanı ile imzalamış olduğu Serav Antlaşması nedir? Serav Antlaşmasının Önemi Nedir? Serav Antlaşmasının maddeleri gibi konularda sizler için mühim bilgileri derledik. Tarihimizin bir kesitine ışık tutması bakımından Serav Antlaşması'na dair tüm detayları derledik.

Serav Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasında 1618 yılında imzalanmış bir antlaşmadır. İran' da bu tarihte Safevi Hanedanı yönetimde bulunmaktaydı. 

 Serav Antlaşması Nedir? 

 Serav Antlaşması 26 Eylül 1618 tarihinde Osmanlı' nın imzalamış olduğu bir Barış Antlaşmasıdır. 1577 yılında başlayan ve uzun bir zamana yayılan savaşlar sonrasında imzalanmıştır. 

 Serav Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir? 

 Osmanlı İmparatorluğu 1579 yılında imzaladığı Ferhat Paşa Antlaşması ile doğuda en geniş sınırlarına ulamıştı. Serav Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında imzalanmıştır. Safevi Hanedanı o tarihte İran' da hüküm süren hanedandır.

 Aslında bu dönem Osmanlı ile İran arasında birçok savaş meydana gelmiştir. Bunların başlıca sebepleri ise şunlar olmuştur: 

l Sultan I. Mustafa döneminde İran verdiği sözü yerine getirmeyerek vergisel yükümlülüğünü aksatmıştır. Savaşın çıkmasına sebep olan olay budur.

l IV. Murat Döneminde ise İran hile ile Bağdat' ı işgal etmeye kalkışmıştır. 1622 tarihinde başlayıp Kasr-ı Şirin Antlaşması ile 1639 yılında biten savaş bu sebeple çıkmıştır.

l IV. Murat bu dönemde iki kez sefer gerçekleştirilmiştir.

Serav Antlaşması Tarihi Ve Önemi 

 Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi Devleti arasında 1603 yılında başlayıp Serav Antlaşmasının imzalanması ile 1608 yılında sona eren bir savaş olmuştur. Savaşın çıkış nedeni Güney Azerbaycan, Irak ve Kafkaslar meselesi olmuştur. Bu savaştan Safevi Devleti galip gelmiştir. Serav Barış Antlaşması ise 26 Eylül 1618 tarihinde imzalanmıştır. 

 Serav Antlaşması Maddeleri 

 Serav Antlaşmasının Maddeleri şunlardır: 

l Serav Antlaşmasında, daha önceki tarihte taraflar arasında imzalanmış olan Nasuh Paşa Antlaşmasının sınırlarla ilgili hükümleri esas alınmıştır. Yani Kanuni Sultan Süleyman döneminde Amasya Antlaşması ile çizilen sınırlar esas alınacaktır.

l Serav Antlaşması ile Ahıska ve Kars kaleleri Osmanlı İmparatorluğuna bırakılmıştır.

l Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği altında bulunan Dağıstan beyliklerine Safevi Hanedanının saldırmayacağı akt edilmiştir.

l Safevi Şahinin her yıl haraç olarak 100 deve yükü kıymetli eşya, ipek ve kumaş gibi eşyaları göndermesi karara bağlanmıştır.

l Karşılıklı olarak esirlerin serbest bırakılacağı konusunda mutabakata varılmıştır.

Serav Antlaşması Önemi 

 Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminde en fazla savaştığı devletler arasında İran ve Avusturya bulunmaktadır. Bu dönemdeki savaşların birçoğunda Osmanlı galip gelmiştir. İşte Serav Antlaşması da böyle bir antlaşmadır. Bu antlaşma İran ile 1614 ile 1618 tarihleri arasında sürmüş olan savaşlar sonrasında imzalanmıştır. 

 İran Devleti ile yapılan savaşlar şu padişahlar döneminde olmuştur: Sultan I. Ahmet, Sultan I.Mustafa ve Sultan II. Osman. 

 Serav Antlaşmasının bir maddesi Safevi Devleti tarafından ihlal edilince savaş yeniden patlak vermiştir. İran'ın Nasuh Paşa Antlaşmasında vaat ettiği yıllık 200 deve yükü ipek böceğini göndermemesi buna sebep olmuştur. Yeni başlayan savaştan Osmanlılar galip çıkmıştır. Bozguna uğratılan Safeviler savaşın sonunda 1618 yılında Serav Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. 

 Serav Antlaşması Sonuçları 

 Bu savaştan sonra şu konularda mutabakata varılmıştır: 

l Safevi Devletinin 200 deve yükü olan vergisi 100 deve yüküne indirilmiştir.

l Osmanlı ve İran Devleti arasındaki sınırlar Nasuhpaşa Antlaşmasındaki sınırlar olarak belirlenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu ile İran Safevi Devleti arasında Serav Antlaşmasından sonra 17 yıllık bir barış dönemi başlamıştır. Fakat bu barış döneminin ardından 1635 yılında başlayan ve 1639 yılında biten yeni savaş patlak vermiştir. Bağdat seferleri ve Revan seferleri ile bilinen bu savaştan sonra da her iki Devlet "Kasr_ı Şirin Antlaşması"nı imzalamıştır.

False