Seksek oynarken haklarını öğrendiler

Seksek oynarken haklarını öğrendiler

Öğrenciler, evrensel çocuk haklarını anlatan resimler, afişler çizdi, kompozisyonlar yazdı. ‘Çocuk Hakları Seksek Oyunu’ oynadı, kodlama dersinde ‘coogle’ programıyla, matematik dersinde ise ‘kahoot’ oyunuyla haklarına sahip çıktı. Öğrenciler anasınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm seviyelerde ‘çocuk hakları’nı öğrendiler.

Haberin Devamı

Tüm dünyada çocukların eğitim, sağlık, barınma gibi evrensel haklara sahip olduğu bilincini aşılamak amacıyla öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları’nda, Çocuk Hakları Haftası kapsamında düzenlenen, ana sınıfından sekizinci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin katıldığı etkinliklerde; Çocuk Koruma Politikaları ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle ilgili farkındalık çalışmaları yapıldı. Anasınıfı öğrencileri, ‘Haklarımız ve Sorumluluklarımız’ etkinlikleri kapsamında, çocuk haklarına yönelik sunum izledi, sahip oldukları hakları ve sorumlulukları grupladı ve resimlediler. Okulun birinci sınıf öğrencileri ‘Çocuk Olmaya Hakkım Var’ adlı kitabı okudular.

ÇOCUK HAKLARI SEK SEK OYUNU
Öğrenciler, İki, üç ve dördüncü sınıflardaki etkinlikler süresince çocuk olarak hangi haklarının olduğu konusunda bilgi edindiler. Çocuk haklarıyla ilgili ajandalarına resim çizdiler ve UNICEF’le ilgili sunum izlediler. Türkçe dersinde de haklarına yönelik dikte çalışması yaptılar. Çocuk hakları konusuyla ilgili olarak hazırlanan ve oyun elementlerinin kullanıldığı ‘Çocuk Hakları Seksek Oyunu’yla sahip oldukları hakları öğrendiler. Öğrenciler çalışma sırasında eğlenerek bu hakları yorumladı ve analiz ettiler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü ve Sosyal Bilgiler Bölümü işbirliğiyle beşten sekize kadar olan sınıf seviyelerinde de çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. “Sizin için en vazgeçilmez çocuk hakkı nedir?” ve “Bir çocuk ne ister?” sorusuna yanıtlar aradılar. Buldukları yanıtları görselleştirerek panolara astılar. PDR bölümünün hazırladığı sunum ve videolarla çocuk haklarıyla ilgili beyin fırtınası yaptılar. Ayrıca SEV’in, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu ile Uluslararası Çocuk Koruma Konseyi standartları doğrultusunda tüm okullarında uyguladığı Çocuk Koruma Politikası ile ilgili bilgi sahibi oldular. SEV Okulları’nda uygulanan Çocuk Koruma Politikası; çocuklar yararına yapılan uygulamaları artırmayı; çocukların şiddet, istismar ve ihmal risklerinden korunacak şekilde bilgilenmelerini sağlamayı; çocukların duygusal ve sosyal beceriler anlamında kendi sınırlarını koruyan bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

HAKLARINI KODLADILAR
Tasarım ve Kodlama derslerinde kendilerince en önemli çocuk haklarını ‘coggle’ programını kullanarak zihin haritalarıyla görselleştirdiler. Türkçe derslerinde, öğrenciler, oluşturdukları bu zihin haritaları üzerinden metin çalışmaları yapacak. ‘İkinci Yabancı Diller’ derslerinde çocuk hakları üzerinde tartışılarak, üç farklı dilde afiş ve poster çalışmaları yapıldı. Matematik derslerinde, çocuk hakları temalı etkinliklerin yer aldığı ‘Kahoot’ oyunu oynandı. Öğrenciler bu sayede farklı alanlarda da çalışma imkânı buldular.

Haberle ilgili daha fazlası: