GeriAraştırma Sanskritçe nedir? Sanskrit Dili ve özellikleri hakkında bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sanskritçe nedir? Sanskrit Dili ve özellikleri hakkında bilgi

Sanskritçe nedir? Sanskrit Dili ve özellikleri hakkında bilgi

Tarihi milattan önce 7.yüzyıla dayanan Sanskritçe, en eski Hint - Avrupa dillerinden biridir. Başta Ramayana olmak üzere birçok destan Sanskritçe yazılmıştır. Antik Dönemde Hindistan'da kurulmuş olan birçok uygarlığın ana dili olmuştur. Bu uygarlıkların başında Sakalar gelir. Sanskritçe nedir, özellikleri nelerdir? Merak edenler için tüm bilgileri derledik.

Dünyanın en büyük ve en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'ın 22 resmi dili vardır. Bu resmi dillerden biri de Sanskritçe'dir. Dünyanın en köklü ve zengin dillerinden biri olan Sanskritçe sadece Hindistan ve çevresinde değil, Orta Doğu ülkelerinde de konuşulmuştur

 Sanskritçe Nedir?

 Sanskritçe birçok farklı alfabeyle yazılmış en kadim dillerden biridir.

 1915 yılına kadar Hint ve Avrupa dilleri ayrı kategorilerde değerlendiriliyordu. Dil bilimci D. Hornzy' uzun yıllar süren araştırmalarının sonunda birçok Hint dilinin Avrupa dilleriyle benzer özellikler taşıdığını kanıtladı. Sanskritçe de bu tarihten itibaren, Hint - Avrupa dil ailesinin içerisinde yer aldı.

 Prakrit ve Urduca başta olmak üzere onlarca dil, Sanskritçe'den türetilmiştir. Tarihte en çok konuşulan lisanlardan biri olmasının 2 ana nedeni var: Bunlardan ilki dilin yapısal özellikleridir. 52 harften oluşmasına rağmen grameri oldukça kolaydır. İkinci neden ise Sanskritçe hem manzum eserlere hem de düz yazıya uygun olmasıdır.

 Hint - Avrupa dil ailesinin Hint - İran kolunda yer alan dil, hem çekimli hem de sondan eklemelidir. Bu özelliği sayesinde kısa sürede çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bazı bölgelerde Brahmi alfabesiyle de yazılan dil, günümüzde unutulan dillerden biridir. Latince ile birlikte ''ölü diller'' arasında yer alan Sanskritçe, günümüzde sadece 20 - 25 bin kişi tarafından konuşuluyor. Bu dili konuşanların büyük çoğunluğu Hint yarım adasında yaşayan yerli halktır.

 Sanskritçe'nin benzer özellikler taşıdığı diğer diller şu şekilde sıralanabilir: İrani diller - Eski Farsça - Medce

 Sanskrit Dili ve Özellikleri

 Tarih boyunca en çok Devanagari alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Alfabe 15 ünlü ve 37 ünsüz harf olmak üzere toplam 52 harften oluşur. Latince ile birlikte harf sayısı en çok olan Avrupa dillerinin başında gelir. Dünya tarihindeki en zengin dillerden biri kabul edilen Sanskrit dilinde yüzlerce destan, şiir ve masal yazıldı. Özellikle 200 - 600 yılları arasında Hint Yarımadasındaki dini metinlerin büyük çoğunluğu Sanskritçe yazılmıştır.

 Bu dilde yazılan dini metinler, Hint yarımadasından sonra, Orta Doğu ve Avrupa'da da okunmaya başladı. Bu da her yıl Sanskritçe öğrenenlerin sayısını attırdı. Sanskrit dilinin en önemli özellerinden biri kelimelerde eril - dişil ayrımı olmasıdır. Almanca, Rusça ve İtalyanca gibi diğer Avrupa dillerinde de aynı özellik mevcuttur.

 Sanskritçe kaleme alınmış kitaplardan bazıları şunlardır:

 1- Ramayana

 Bir Hint destanı olan Ramayana, Sanskritçe yazılmış en eski destanlardan biridir Valmiki tarafından kaleme alınan eser toplam 24 bin beyitten oluşur. M.Ö 2. yüzyılda yazılan destanın tamamı günümüze ulaşmamıştır. Ramayana'da Prens Rama'nın yolculuğu ve izlenimleri anlatılır. Hindistan tarihinde çok önemli bir yer tutan destanda Hinduizm inancına dair ayrıntılı bilgiler de bulunmaktadır..

 Kitapta ''İyi'' ile ''Kötü''nün mücadelesi çeşitli sembollerle anlatılmaktadır Sanskrit alfabesiyle kaleme alınan Ramayana, dünya genelinde en çok okunan 10 destan biridir.

 2- Baital Bachist

 Vampirler üzerine yazılmış en eski öykü Baital Bachist'tir. Türkçesi Baital'ın Masalları olan hikaye, daha çok Vikram ve Vampir adıyla bilinir. Yazıldığı yıl tam olarak bilinmese de M.Ö 8. yüzyılda kaleme alındığı tahmin edilmektedir. Gotik edebiyatın da ilk eseri sayılan Vikram ve Vampir, Sanskritçe yazılmıştır ve otuzdan fazla dile çevrilmiştir.

False