GeriAraştırma Sağlık nedir, nasıl tanımlanır? Kısaca sağlığın tanımı ve önemi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sağlık nedir, nasıl tanımlanır? Kısaca sağlığın tanımı ve önemi

Sağlık nedir, nasıl tanımlanır? Kısaca sağlığın tanımı ve önemi

Canlılar yaşamlarının devamlılığını sürdürebilmek için birçok etken ile mücadele etmek zorundadır. Bu etkenler arasında beslenme, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçların giderilmesi ilk önceliktir. Özellikle de sağlık… Peki sağlık nedir, nasıl tanımlanır? Kısaca sağlığın tanımı ve önemi.

Çevremizde gördüğümüz tüm canlılar yani bitkiler, hayvanlar ve biz insanlar için olmazsa olmaz yaşam standartları bulunmaktadır. Bu standartların oluşumu sırasında meydana gelebilecek en küçük bir sorun dahi sağlıklı bir yaşam sürdürülmesini engelleyebilir. Bu bağlamda sağlık tüm canlılarda olduğu gibi insanoğlu açısından da en önemli unsurlardan birisidir. Sağlıklı bir yaşam sürdüremiyorsak eğer yaşadığımız anın zorluğu son derece çetin bir hale dönüşebilir ve bu durum yaşam kalitesini doğrudan etkileyebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı sağlık, insan yaşamının olmazsa olmaz önceliğidir. 

 Sağlık Nedir, Nasıl Tanımlanır? Kısaca Sağlığın Tanımı ve Önemi

 İnsanoğlu çağın her döneminde insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin minimuma indirilmesi için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde sağlık alanının temel bakım ve sorumluluklarını tıp bilimi sayesinde oluşturmuş ve günümüzün modern tıp dünyasına kadar bu süreç devam etmiştir. Tıp her dönem birikerek ilerlediği için insanoğlunun geçmişte yaşadığı büyük sağlık sorunları bugün basit bir tedavi yöntemi ile bertaraf edilebilmektedir. Özellikle de teknoloji ve bilim sayesinde sağlık alanı hızla gelişmiş ve insanlığın ortalama yaşam ömrü günümüzde maksimum seviyesine yükselmiştir.

 Sağlık kelimesini birçok şekilde tanımlamak mümkündür. Bu tanımlamaları şu şekilde sıralayabilir.

Biyoloji Bilimi Açısından Sağlık: Yapıları oluşturan her bir hücrenin uyum içerisinde yaşadığı ve işlevlerini en üst düzeyde sürdürdüğü durumdur. Yani bedensel iyilik olarak açıklanabilir.

Davranış Özelliklerine Göre Sağlık: Kişi davranışlarının ne yönde bir eğilimle sonuçlandığı ve bu sonucun ne derece doğru olduğunu anlaması durumudur. Sosyal sağlık olarak ta nitelendirilebilir.

Tıbbi Antropolojiye Göre Sağlık: Yaşam standartlarını oluşturan temel kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olmak yani sosyal iyilik açısından sağlıklı bir duruma sahip olmak.

Dünya Sağlık Örgütüne Göre Sağlık: 1948 tüzüğünde yer alan şekli ile sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik olarak açıklanır.

Sağlık objektif ve sübjektif sağlık olmak üzere ikiye ayrılabilir. Objektif sağlık; muayene ve tanı testlerine göre herhangi bir sağlık sorununun saptanmaması durumudur. Sübjektif sağlık ise; kişinin kendi durumunu fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak analiz edip algılayabilmesidir.

 Sağlığın birçok boyutu bulunmaktadır. Bunlar; fiziksel, sosyal, duygusal (psikolojik), entelektüel (mesleki) ve spritüal boyutlardır.

Fiziksel Boyut: Fiziki açıdan normal olması gereken tüm sağlık şartlarına uygunluktur. Bu boyutta bireyin kendi sağlığını olumsuz etkileyebilecek her türden olumsuz etkenden uzak durması gerektiği ele alınır.

Sosyal Boyut: Kişinin başka bireylerle, toplumla, aileyle, çevreyle ve doğayla sağlıklı bir şekilde yaşam sürdürmesi gerektiğidir. Bu boyutta bireyin tüm sosyal aktivitelerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi beklenir.

Duygusal (Psikolojik) Boyut: Adı üzerinde daha çok duygusal durumların ele alındığı boyuttur. Burada önemli olan kişinin duygusal anlamda sağlıklı bir devinim elde etmesidir. Duygularının olumsuz yönde seyretmemesidir.

Entelektüel (Mesleki) Boyut: Genel olarak mesleki anlamda ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmek olarak tanımlanabilir. Burada birey aktif olmayı sevme, problem çözebilme, etkinliklerde bulunabilme gibi özelliklere sahip olarak sağlıklı bir düzey geliştirmesi beklenir.

Spritüal Boyut: Kişinin sağlıklı bir ahlak, etik ve değer ilkelerine sahip olmasının gerektiğini belirtir. Bu boyutta kişi yaşamın anlamını ve amacını kavramış, kendini tanımlamış ve yaşamdan zevk alan sağlıklı bir birey olarak ifade edilebilir.

False