Sağlık alanında doktora için yeni düzenleme

Sağlık alanında doktora için yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sağlık bilimlerinde doktora programı açılma şartlarında değişikliğe gitti. Buna göre sağlık alanında doktora programı açılabilmesi için gerekli altı öğretim üyesinin de aynı alandan olma şartı kaldırıldı. Altı öğretim üyesinin üçü aynı alandan, üçü ise ilgili veya yakın alandan olabilecek.

Haberin Devamı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sağlık bilimleri çalıştayında yaptığı konuşmada ilgili değişikliği, “11 Mayıs’ ta YÖK Yürütme Kurulu’nda aldığımız bir kararı paylaşmak istiyorum. Sağlık alanındaki doktora eğitimleri planlanırken bazı alanlarda eğitici kriterinin sağlanmasında zorluklar yaşanıyor. Bu zorluğu aşmak için YÖK olarak sağlık alanında doktora programı açılmasına ilişkin ilkelere; ‘Sağlıkla ilgili anabilim dallarında doktora programı açılabilmesi için lisansüstü eğitim öğretim programı açılmasına ilişkin ilkelerin  birinci ve ikinci maddesi uyarınca, üniversite kadrosunda önerilen alandan en az ikisi doçent veya birisi profesör olmak üzere üç öğretim üyesi olması gerekiyor. Diğer üç öğretim üyesi ise, ilgili veya yakın alandan olabilecektir’ ibaresi eklenerek doktora eğitimi verecek hoca sıkıntısı çekilen alanlarda doktora programlarının açılabilmesine imkan sağlandı” sözleriyle açıkladı.

‘Sanayi odaklı doktora’

Haberin Devamı

Prof. Dr. Yekta Saraç, çalıştayda Türkiye’deki doktora eğitimine de değindi. YÖK Başkanı, doktorada iki önemli kavrama önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Avrupa yükseköğretim alanında öğrenci sayısı açısından ikinci büyük ülkeyiz. 193 üniversitemizde 6 milyon 785 bin 535 öğrenci okutuyoruz. 148 bin 903 öğretim elemanımız var. 100 binin üzerinde uluslararası öğrencimiz var. 2015-2016 yılında 78 bin 223 kız öğrenci ve 45 bin 535 erkek öğrenci doktora çalışması yapıyor. Önemli olan bu yüksek sayısal büyüklüğe hızla kalite kültürünü getirmek. Doktora konusunda özellikle vurgulamak istediğim diğer iki önemli kavram; Sanayi Odaklı Doktora ve Disiplinlerarası Yeni çalışmalar’dır. Bu değerler, ancak ortak çaba ve yüksek sorumluluk anlayışı ile gerçekleşebilir. Ben bütün üniversitelerimizin istenirse bu kavramları yakalayabileceğini düşünüyorum. “

Doktora eğitimine kalite kavramını yerleştirmeliyiz”

YÖK Başkanı Saraç, Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan da bahsederek doktora eğitime kalitenin ısrarla ve hızla yerleşmesi gerektiğini de dile getirdi.

“Yeni YÖK olarak, hemen her konuşmamda ısrarla üzerinde durduğum önemli bir konu, bu yıl kurduğumuz Yükseköğretim Kalite Kurulu’dur. Üniversitelerimizde kalite kavramı, fevkalade önemsediğimiz ve asla ödün vermeyeceğimiz çalışma alanımızdır. Bugünkü çalıştayın önemli bir konusu da kalite kavramı olmalı. Bu kavramı, doktora eğitiminde de ısrarla ve hızla yerleştirmeliyiz.”

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: