Rum Pontus Devleti tarihi - Rum Pontuslar Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Rum Pontus Devleti tarihi - Rum Pontuslar Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Anadolu'da kurulmuş olan pek çok ünlü devletler bulunmaktadır. Özellikle bu devletler döneme damgasını vurmuş belirli bir topluluğu yönetmiş olan devletlerdir. Anadolu'da kurulmuş olan devletlerden birisi de Rum Pontus Devleti'dir. Rum Pontus Devleti en çok araştırılan ve en çok tartışılan devletler arasında yer almaktadır. Peki, Rum Pontus Devleti tarihi nedir? Rum Pontuslar nasıl kurulmuştur? Rum Pontus Devleti kurucusu kimdir? Rum Pontus Devleti hükümdarları kimlerdir? İşte Rum Pontus Devleti ile ilgili her şey.

Haberin Devamı

Rum Pontus Devleti tarihte Trabzon imparatorluğu olarak da adlandırılan bir devlettir. Rum Pontus Devleti Doğu Karadeniz'de kurulmuş olan bir yerel krallıktır. Rum Pontus Devleti Pontus Rumcası resmi dili olan bir devletti. Lazca ve Batı Ermenicesi de Rum Pontus Devleti'nde yaygın olan diller arasında idi. Rum Pontus Devleti Orta Çağ'da varlığını sürdürmüştür.

 Rum Pontus Devleti Tarihi

 Rum Pontus Devleti ayrıca Lazistan krallığı olarak da tarih kaynaklarda geçmektedir. Rum Pontus Devleti günümüzde ki Türkiye, Gürcistan ve Rusya'da toprağı bulunan bir devletti. 1204 yılında kurulan Rum Pontus Devleti yaklaşık olarak 250 yıl Anadolu'da hüküm sürmüş olan bir devlettir. Rum Pontus Devleti Komninos hanedanı tarafından kurulmuş bir devletti. Bu yüzden bazı kaynaklarda ise Komnidos Krallığı olarak da geçmektedir.

 Komnidos Krallığı Karadeniz'e yerleşmişler ve burada Gürcü Kraliçesinin yardımı ile birlikte egemenlik kurmayı başarmışlardır. Rum Pontus Devleti Bizans ile de ilişkilerini sürdürmüş Osmanlı Devleti ile de savaşmış bir devlettir. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Rum Pontus devleti tamamen yıkılmıştır. Geç Orta Çağ döneminde kurulmuş olan bir devlettir.

Haberin Devamı

 Rum Pontus Devleti Kuruluşu

 Komnidos hanedanı Bizans imparatoru Mihail'e yapmış oldukları darbe ile birlikte yönetimi ele geçirmişlerdir. Daha sonra yaklaşık 100 yıl boyunca Bizans imparatorunu bu hanedan yönetmiştir. İstanbul'un daha sonra Haçlılar tarafından işgal edilmesi ile birlikte bu hanedan Gürcü Kraliçesi olan halalarının yardımı ile birlikte Karadeniz'e sığınmışlardır. Trabzon'a yerleşen Komnidos hanedanı burada egemenliklerini ilan etmişlerdir.

 Rum Pontus Devleti 1. Aleksios 1204 yılında Gürcüler'den almış olduğu destek ile birlikte Rum Pontus Devleti'ni kurmuşlardır.

 Rum Pontus Devleti Kurucusu

 Rum Pontus Devleti 1. Aleksios tarafından kurulmuştur.

 Rum Pontus Devleti Hükümdarları

 - I. Aleksios Megas Komninos

 - I. Andronikos Gidos

 - I. İoannis Aksuh

 - I. Manuil Megas Komninos

 - II. Andronikos Megas Komninos

 - Georgios Megas Komninos

 - II. İoannis Megas Komninos

 - Theodora Megali Komnini

 - Basileios Megas Komninos

 - Irini Paleologina

 - Anna Anakutlu

 - III. İoannis Megas Komninos

 - Mihail Megas Komninos

 - III. Manuil Megas Komninos

 - IV. Aleksios Megas Komninos

 - IV. İoannis Megas Komninos

 - David Megas Komninos

Haberin Devamı

 Rum Pontus Devleti Sınırları

 Batı tarafta Karadeniz Ereğli’den, Doğu tarafta Fasis'e kadar uzanan yaklaşık olarak 1.000 kilometrelik sahil şeridi Rum Pontus Devleti tarafından yönetiliyordu. Rusya'da bulunan Kırım ve Kerç toprakları da yine Rum Pontus Devleti'ne ait olan topraklardandı.

 Rum Pontus Devleti Yıkılışı

 Rum Pontus Devleti egemenliği süresince sürekli iç karışıklıklar ile uğraştı. Veba salgını da Rum Pontus Devleti'ni çöküşünü hızlandıran bir diğer etmen olacaktı. Bu dönemde İtalyanlar ve Türkmenler ile birlikte çarpışan Rum Pontus Devletinin eli iyice zayıflamıştı. Bu dönemde Timur tarafından Gürcistan işgal edilmiştir. Aynı dönemde yine Türkmenlerde Giresun'a yerleşmişlerdi. Osmanlı döneminde ilk kez kuşatılan Rum Pontus devleti bu dönemde alınamadı. Daha sonra ikinci kez Fatih Sultan Mehmet döneminde kuşatılan bu devlet 1 aylık direnişin sonucunda yıkılmıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası: