GeriAraştırma Rjit nedir ve rijit cisim ne demek? Tıp dilinde rijit ne anlama gelir
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Rjit nedir ve rijit cisim ne demek? Tıp dilinde rijit ne anlama gelir

Rjit nedir ve rijit cisim ne demek? Tıp dilinde rijit ne anlama gelir

Günlük yaşamda bazı sözcükler çok kullanılır ve anlamları da bilinir. Fakat daha seyrek işitilen başka sözcükler ise pek bilinmez. Bu kelimelerin manası da elbette merak konusu olur. Böyle sözcüklerin anlamı değişik kaynaklardan araştırıla öğrenmeye çalışılır. Sözlüğe bakılır, arkadaşlara sorulu, internetten araştırılır. Rijit kelimesi de günlük dilde ender kullanılan bir sözcüklerdendir. İşte, rijit nedir, rijit cisim ne demek, Tıp dilinde rijit ne anlama gelmektedir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Türkçeye Fransızcadan geçmiş olan ve günlük dilde çok seyrek kullanılan "rijit" sözcüğü birden çok anlamı ve bazı alanlarda da terim olan bir kelimedir.

 Rijit Nedir?

 Merak edilen ve az kullanılan bir sözcük olan rijit, değişik anlamları olan bir kelimedir. Sözlük anlamına bakıldığında da rijit sözcüğünün anlamları şu şekilde sıralanmaktadır:

Sert

Yumuşak karşıtı

Çiğnenmesi, kesilmesi, buruşması, çizilmesi ve kırılması zor olan, katı.

Kolay kolay eğilip bükülmeyen, esnekliği az olan.

Zorla katlanılan, kolay dayanılmayan, etkili, yumuşak karşıtı.

Kuvvetli, güçlü

Hafif karşıtı

Çarpıcı, keskin ve sarsıcı niteliği olan.

Hoşgörüsü olmayan.

Bağışlaması olmayan.

Ters, katı, gönül kırıcı

Hiddetli, hırçın, öfkeli

Sertli özelliğine sahip olan.

Sert nesne (cisim)

Rijit ve Rijit Cisim Ne Demek?

 Rijit kelimesi esas kökeni Latince olmakla birlikte Fransızca olan "rigide" sözcüğünden Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. Günlük dilde az kullanılan bu sözcük değişik alanlarda ise terimdir. Mühendislik ve tıp dalında ayrı ayrı birer terim olan rijit sözcüğü mühendislik terimi olarak; hiçbir etkiye maruz kalmayan, sürtünmesiz ortamda kuvvet veya moment etkisi altında şekil değiştirmeyen ve şeklini koruyan cisimler olarak tarif edilir.

 Rijit cisim; demir, taş gibi cisimler için kullanılır. Yani rijit cisim; taş, çelik ve demir gibi cisimlere kuvvet uygulandıktan sonra, şeklinde herhangi bir değişikliğin olmadığı cisimlere denir.

 Tıp Dilinde Rijit Ne Anlama Gelir?

 Türkçe'de günlük dilde pek az kullanılan rijit sözcüğü bazı alanlarda terim olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Sözcüğün esas kökeni Latince'dir. Latince "rigere" sözcüğü "kaskatı kesilmek, katılaşmak" manasına gelmektedir. Günümüz Fransızca'da kullanılan "rigide" sözcüğü Türkçe gibi başka dillere de geçmiştir. Fransızca'da "rigide" sözcüğü "esnek olmayan, katı" anlamına gelmektedir.

 Rijit kelimesi Türkçe'de ise hem mühendislik terimi hem de Tıp terimi olma özelliğine sahiptir.

 Tıp dilinde de terim olarak rijit; sert veya bükülmez olan yapıları ifade eder. Tıpta esas olarak sert yahut bükülmez olan yapılar için rijit terimi kullanılır.

 Tıpta rijit sözcüğü fleksible, yani "esneyen" ifadesinin karşıtı olarak kullanılır. Başka bir anlatımla "rijit" olarak tanımlanan yapılar ve nesneler esneme özelliği göstermezler. Örneğin; rijit bronkoskopi yapılırken genellikle rijit özellikte borular kullanılır.

 Aile hekimlerinin, aile sağlığı merkezlerinde medikal malzeme olarak bant çeşitlerinden riji bant tercih ettikleri görülmektedir. Örneğin bu bantlar; normal bantlara göre az esneme gösterirler ve daha serttirler.

 Tıp biliminde de bir terim olarak "rijit cisim"; sert ve esnemeyen cisimler için kullanılır. Rijit kelimesi tıp biliminde sık kullanılan bir terimdir. Tıpta postür; kısaca kişinin doğru (düz) duruşu ifade eder. Postür bazı etkenlere bağlı olarak geçici ya da kalıcı olarak "rijit" olarak bozulabilmektedir. Bu hale; postüral bozukluk, rijit postür denmektedir. Postüral bozukluk oluşmasında durumlarda, birey ideal vücut pozisyonlarına ulaşmakta oldukça zorlanır ve hatta rijit bozukluklarda bunu başaramaz. Tıp biliminde; rijit teriminin kullanım alanı oldukça fazla, çeşitli ve kapsamlıdır. Rijit, herhangi bir işlemde fleksible olmama ve sertliğini koruma halini anlatan bir tıbbi terimdir.

False