Reaya nedir? TDK'ya göre reaya kelimesinin anlamı nedir? Reaya sözlük anlamı

Reaya nedir TDKya göre reaya kelimesinin anlamı nedir Reaya sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan Reaya ''raiyye'' kelimesinden türetilmiştir. Raiyye, halk ve teba anlamına gelirken, bu kelimenin çoğulu da reaya şeklinde yazılır. 15. yüzyılda literatüre girmiş olan reaya kelimesi hem mecazi hem de gerçek anlamda kullanılır. TDK'ya göre reaya kelimesinin anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

Haberin Devamı

Reaya kelimesi ile eş ve yakın anlamlı olan ve günümüzde de sıklıkla kullanılan kelimelerden bazıları şunlardır: 1- Toplum 2- Millet 3- Topluluklar

 TDK'ya Göre Reaya Kelimesinin Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre reaya kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Monarşi ile yönetilen ülkelerde padişah ya da krala karşı sorumlu olan halk, tebaa

 Reaya kelimesi günümüzde daha çok olumsuz anlamda kullanılır. Örneğin hiçbir söz ve itiraz hakkı olmayan halk, reaya olarak tanımlanır. Arapçadan dilimize geçmiş olan reaya sözcüğü aynı zamanda sürü demektir. Bu nedenle tarih boyunca hiçbir şeyi sorgulamayan ve her şeyi olduğu gibi kabul eden topluluklar için de reaya kelimesi kullanılmıştır.

 İkinci Anlamı:

 Çoğunluğunu Hristiyan ve Yahudilerin oluşturduğu gayrı-müslim halk.

 Tarihte kurulmuş ilk İslam Devletlerinde Müslüman olmayan halk için reaya sözcüğü kullanılırdı. Bu gelenek, Osmanlı İmparatorluğunda da devam etmiştir. Reaya orduya katılamaz ve devlet idaresinde görev alamazdı. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinin ardından bu yasak da ortadan kalkmıştır.

 Örnek Cümle:

Haberin Devamı

 Tarih boyunca reayadan alınan yüksek vergiler birçok isyanın çıkmasına neden olmuştur.

Haberle ilgili daha fazlası: