PYBS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? | Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası

PYBS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak | Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası

PYBS sonuçları ya da diğer bir ifadeyle bursluluk sınavı sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen binlerce kişi, katılım sağladıkları Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, eski adıyla PYBS, yeni adıyla İOKBS olarak bilinen bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrencilerin merakla sorguladığı konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Bursluluk sınav sonuçları için öğrencilerin araştırması devam ediyor. PYBS ya da yeni adıyla İOKBS olarak bilinen bursluluk sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye çapında gerçekleştirilmişti. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İOKBS ya da diğer bir telafuzla PYBS sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

PYBS (İOKBS) BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Haberin Devamı

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlık standart puanları bulunur.

Haberin Devamı

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.