GeriAraştırma Protestanlık nedir? Hristiyanlıkta protestan mezhebi ve özellikleri
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Protestanlık nedir? Hristiyanlıkta protestan mezhebi ve özellikleri

Protestanlık nedir? Hristiyanlıkta protestan mezhebi ve özellikleri

Protestanlık terimi, hareket temel ilkelerini koruduğu, ancak Küresel Güney ve Küresel Doğu'da yeni biçimler aldığı için tarihsel bir gerçeklik olmaya devam ediyor. Kutsal Yazılara göre Mesih aracılığıyla kişisel kurtuluşa yönelik temel kaygısıyla, ya benliğe ya da belirli bir Hıristiyan topluluğa kişisel bir yanıt olarak kabul görüyor. Peki, Protestanlık nedir? İşte, tüm detaylar.

Protestanlık, hem Kilise'nin bir kilise hareketidir, hem de mümin içindeki bir adanmışlık dürtüsüdür.

 Protestanlık Nedir?

 Tarihsel olarak, “Protestan inancı” olarak adlandırılabilecek şey, Britanya Adaları ve Kuzey Avrupa'da 15. 16. ve 17. yüzyıllarda Roma Katolik Kilisesi içinde algılanan ve inkar edilemez suistimallerden ortaya çıkmıştır. Protestanlığın kökenleri üzerine en ünlü eserlerden biri bu edebi portreyle başladı: “Bir azize bu şekilde çağrıda bulunan adam, daha sonra azizlerin kültünü reddedecekti. Keşiş olmaya yemin eden kişi daha sonra manastırdan vazgeçecekti. Katolik Kilisesi'nin sadık bir oğlu olarak, daha sonra ortaçağ Katolikliğinin yapısını parçalayacaktı. Papa'nın sadık bir hizmetkârı, daha sonra papaları Deccal ile özdeşleştirecekti. Çünkü bu genç adam Martin Luther'di.

 Protestanlık tarih açısından düşünülebilir, ancak bu aynı zamanda bireysel inanan ve onun Tanrı'ya tepkisi meselesidir. Protestanlık, Allah'ın İsa Mesih'in daha geniş Kilisesi içinde, Kutsal Yazılara göre İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile kişisel bir ilişkiye yönelik üstün bir endişeyle beslenen bir harekettir. İlişkinin teolojik temeli, “Tanrı'nın lütfuyla, İsa Mesih'te, Kutsal Yazılara göre ve her şey Tanrı'nın yüceliği için imanla aklanma”dır. Beş “Solae”, Protestan inancını besleyen güçlü doktrinleri ifade eder. Bunlar;

Sola Scriptura,

Sola Gratia,

Sola Fides,

Solus Christus,

Soli Deo Gloria’dır.

Hristiyanlıkta Protestan Mezhebi ve Özellikleri Nelerdir?

 Orijinal Protestanlığın başlıca özellikleri, Mukaddes Kitabın yanılmaz vahiy gerçeğin tek kaynağı olarak kabul edilmesi, tüm inananların evrensel rahipliğine olan inanç ve bir Hıristiyanın Tanrı ile olan ilişkisinde yalnızca inançla değil, yalnızca inançla aklandığı doktriniydi. Ayinleri en aza indirme ve bakanlık tarafından vaaz verilmesini ve Mukaddes Kitabın okunmasını vurgulama eğilimi vardı.

 Protestanlar çileciliği reddetseler de, yüksek bir kişisel ahlak standardı geliştirildi. Bazı mezheplerde, özellikle Püritenizmde, yüksek derecede kemer sıkma sağlandı. Esasen piskoposluk (piskoposlar tarafından yönetim), Cemaatçilik veya Presbiteryenlik gibi biçimlerdeki dini yönetimleri, Protestanlar tarafından Yeni Ahit'te tanımlanan erken Hıristiyanlığa geri dönüş olarak görülüyordu.

 Protestanlık, özellikle 18. yüzyıldan sonra birçok teolojik gelişme gördü. Mukaddes Kitabın vahyedilmesinden ziyade dindeki sübjektif unsuru vurgulayan romantizmin etkisi altında, erken dönem Protestan teolojisinin resmi sistemleri çözülmeye başladı. Bu doktrin en iyi şekilde, dini duyguyu Hıristiyan yaşamının merkezine yerleştiren Friedrich Schleiermacher tarafından ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Tanrı'nın babalığı ve insanlığın birliğinin Hıristiyanlığın temel temaları olduğu iddiası geldi. Daha sonra, Karl Barth ve Reinhold Niebuhr'un önderliğinde neo-ortodoks bir hareket ortaya çıktı.

 Protestan düşüncesi, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın kendi sözü olan Kutsal Yazılar'daki ilahi vahyi üzerine odaklanır. Ayrıca Protestanlık, her inananın o Söze dayanması ve o Söze erişmesi gerektiğinde ısrar eder. Protestan mezheplerinin iki ana nedeni vardır. İlk neden, eğer Protestanlık bir hareketse ve o günün mevcut kilisesi için bir "yedek kilise" değilse; o zaman bu hareketin uygulanması ve sahiplenilmesi, kendi yapısı gereği olmalıdır. Bu, inançta ve yaşamda hayati önem taşıyan her şey için Tanrı Sözü'nün üstünlüğüne vurgu yapan Protestanlığın ve ayrıca Büyük Komisyon'un halkın ortak dilinde yürütülen Kilise hizmetleriyle gerçekleştirildiğini söylemektir.

 Daha geniş Protestan hareketi içindeki alt grupların çoğalmasının diğer nedeni, kültürel değilse de Protestan doktriniyle ilgilidir. Kilise hiyerarşisine gerek kalmadan, Mesih aracılığıyla Tanrı ile kişisel bir ilişkiyi vurgulayan doktrin, bir Reform içinde sürekli bir reformu teşvik etmek için sıklıkla kullanıldı. Reformasyonun merkezi bir kavramı ecclesia reformata, semper reformanda idi. Bununla birlikte, o zaman ve şimdi bazıları, mevcut topluluklardan ayrılmak için bu bireyselleştirilmiş Protestanlık ilkesini kullanıyor. Çoğu zaman, bölünme, bir topluluğa daha fazla inanç ifadesi vererek, rıza gösterir ve hatta sağlıklıdır. Diğer zamanlarda, parçalanma, Luther'in oğullarında ve kızlarında gömülü olan olası bir isyan tohumunu ortaya çıkarır. 

False