GeriSözlük Present Perfect Tense (İngilizce belirsiz geçmiş zaman) örnek olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Present Perfect Tense (İngilizce belirsiz geçmiş zaman) örnek olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

Present Perfect Tense (İngilizce belirsiz geçmiş zaman) örnek olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

İngilizce dil yapısı ve cümle kurma şekli bakımından Türkçeden oldukça farklı bir dildir. İngilizcedeki zaman kavramları da Türkçeden daha farklı işlemektedir. İngilizcede yaygın olarak kullanılan zamanlardan birisi Present Perfect Tense zamanıdır. Peki, Present Perfect Tense nedir? Present Perfect Tense (İngilizce Belirsiz Geçmiş Zaman) örnek olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı nedir? Detaylı ve bol örnekli Present Perfect Tense konu anlatımını derledik.

Present Perfect Tense İngilizcede sıklıkla kullanılan zamanlardan birisidir ve Türkçe karşılığı "Belirsiz Geçmiş Zaman" olarak belirlenmiştir.

 Present Perfect Tense

 Belirsiz Geçmiş Zaman olarak tanımlanan Present Perfect Tense, genellikle Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) ile karıştırılmaktadır. Bu tensete zaman oldukça önemlidir. Bu nedenle Present Perfect Tense ile kurulmuş cümlelerde zamana özellikle dikkat edilmesi gerekir. Present Perfect Tense, geçmişte belirsiz bir zamanda başlamış ve geçmişte belirsiz bir zamanda bitmiş olayları anlatmak için kullanılır.

 Present Perfect Tense Cümle Yapısı

Present Perfect Tense ile cümle kurulurken öznenin yanına "have" veya "has" getirilir. Have veya has kullanımı özneye göre değişmektedir. He, she ve it özneleri ile birlikte "has" kullanılırken I, you, we, they ve saygı ve çoğulluk bildiren you ile "have" kullanılır. Daha sonra cümle filin 3. halinin kullanılması ile tamamlanır.

Örnek:

 I have gone to the hospital. (Hastaneye gittim.)

 Yukarıdaki örnekte özne I olduğu için "have" eklendi ve go fiilinin 3. çekimlenmiş hali olan "gone" kullanıldı. Özne geçmişte herhangi bir zamanda hastaneye gitmiş ancak tam olarak ne zaman gittiği belirtilmemiş.

 Present Perfect Tense Olumlu Cümleler

 Present Perfect Tense ile kurulan cümlelerde zaman belirsiz bir haldedir. Daha çok bu cümlelerde işin yapılıp yapılmadığı önemli olur. Present Perfect Tense ile kurulan olumlu cümlelerde sırasıyla; özne, have/has ve fiilin 3. hali kullanılır.

 I have lost my keys. - Ben, anahtarlarımı kaybettim.

 You have lost my keys. - Sen, anahtarlarımı kaybettin.

 He has lost my keys. - O (erkek), anahtarlarımı kaybetti.

 She has lost my keys. - O (bayan), anahtarlarımı kaybetti.

 We have lost my keys. - Biz, anahtarlarımı kaybettik.

 You have lost my keys. - Siz, anahtarlarımı kaybettiniz.

 They have lost my keys. - Onlar, anahtarlarımı kaybettiler.

 Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi anahtarlarını ne zaman kayboldukları belirli değildir ancak anahtarlar geçmişte bir zamanda kaybolmuşlardır.

 Present Perfect Tense Olumsuz Cümleler

 Present Perfect Tense ile kurulan olumsuz cümlelerde cümle yapısı; özne, have/has, not olumsuzluk eki ve fiilin 3. hali şeklindedir.

 I have not (haven't) been to Italy. - Ben, İtalya'da bulunmadım.

 You have not (haven't) been to Italy. - Sen, İtalya'da bulunmadın.

 He has not (hasn't) been to Italy. - O, İtalya'da bulunmadı.

 She has not (hasn't) been to Italy. - O, İtalya'da bulunmadı.

 We have not (haven't) been to Italy. - Biz, İtalya'da bulunmadık.

 You have not (haven't) been to Italy. - Siz, İtalya'da bulunmadınız.

 They have not (haven't) been to Italy. - Onlar, İtalya'da bulunmadılar.

 Present Perfect Tense Soru Cümleleri

 Present Perfect Tense ile kurulan soru cümlelerinde cümle yapısı; Have/has, özne, fiilin 3. hali şeklinde olur.

Have I played basketball? - Ben, basketbol oynadım mı?

 Have you played basketball? - Sen, basketbol oynadın mı?

 Has he played basketball? - O, basketbol oynadı mı?

 Has she played basketball? - O, basketbol oynadı mı?

 ​​​​​​​Have we played basketball? - Biz, basketbol oynadık mı?

 ​​​​​​​Have you played basketball? - Siz, basketbol oynadınız mı?

 ​​​​​​​Have they played basketball? - Onlar, basketbol oynadılar mı?

 Present Perfect Tense Zaman Zarfları

Present Perfect Tense ile kurulan cümlelerde olayın ne zaman gerçekleştiği tam olarak belli olmasa da bu cümlelerde bir takım zaman zarfları yer alabilir.

I have already seen the doctor. - Ben, çoktan doktora gittim.

 They haven't come yet. - Onlar, henüz gelmediler.

 Has she ever been to the USA? - O, daha önce Amerika'da bulundu mu?

 No she hasn't. / Yes she has. - Hayır, bulunmadı. / Evet bulundu.

 We have just finished our homeworks. - Biz, ev ödevlerimizi tam şimdi bitirdik.

 He has lived in Izmir for 5 years. - O, beş yıl İzmir'de yaşadı.

 You have waited since 5 o'clock. - Sen, saat 5'ten beri bekledin.

False