GeriSözlük Present Continuous Tense (İngilizce şimdiki zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Present Continuous Tense (İngilizce şimdiki zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

Present Continuous Tense (İngilizce şimdiki zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

O esnada yapılmakta olan eylemleri anlatmak için Present Continuous Tense, yani Şimdiki Zaman kullanılır. I, He, She ve It zamirlerinin yanına ''is'', They, You, We zamirlerinin yanına ise ''are'' getirilir. Kurallara uygun bir şekilde cümle kurabilmek için fiilin sonuna -ing eklenmelidir. Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri konusunu örnek cümlelerle derledik.

İngilizcede bazı fiiller şimdiki zaman cümlelerinde kullanılsa bile -ing takısı almaz. Bu fiillere Non- Progressive Verbs adı verilir.

 Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Olumlu Cümleler

 Present Continous Tense'de hem yapıca hem de anlamca cümle kurmak için Am - Is - Am + Verb + Ing formülü kullanılır.

 Örnek Cümleler ve Anlamları:

 1- I am doing my favorite thing right now. I'm reading a book.

 Şu an en sevdiğim şeyi yapıyorum. Kitap okuyorum.

 Not: Cümlede ''Do'' ve ''Read'' fiilleri ''ing'' takısı alarak kullanılmıştır.

 2- I've been waiting for you here for over two hours.

 İki saatten beri burada seni bekliyorum.

3- I'm trying to fix the broken leg of the chair.

 Sandalyenin kırık bacağını tamir etmeye çalışıyorum.

 4- I'm in the school library. I'm studying for the exam tomorrow.

 Okulun kütüphanesindeyim. Yarınki sınava çalışıyorum.

 5- Hikmet is waiting for us to her birthday party.

 Hikmet bizi doğum günü partisine bekliyor.

 Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Olumsuz Cümleler

 Hem yapıca hem de anlamca olumsuz olan cümlelerdir. ''İs'' ve ''not'' yardımcı fiillerinin yanına olumsuz bildiren ''not'' eklenir.

 Örnek Cümleler ve Anlamları:

 1- I'm not learning drive a car.

 Araba sürmeyi öğrenemiyorum.

2- There is a lot of noise. That's way she is not hearing us.

 Çok gürültü var. Bu yüzden bizi duymuyor.

3- My sister is not painting.

 Ablam resim çizmiyor.

 Not 1: Şimdiki zaman olumsuz cümlelerinde ''can't'' de kullanılabilir.

Örnek Cümle:

No matter how hard I try, I can't concentrate now.

 Ne kadar uğraşsam da bir türlü konsantre olamıyorum şimdi.

 Not 2: Olumlu şimdiki zaman cümlesi ile olumsuz geniş zaman cümlesi aynı metnin içinde yer alabilir.

 Örnek Cümleler ve Anlamları:

1- She can't hear you because she's sleeping.

 O seni duyamaz çünkü uyuyor.

 Cümlenin ilk kısmı olumsuz / geniş zaman, ikinci kısmı ise olumlu ve şimdiki zaman cümlesidir.

2- He never watch movies with us because he is studying now.

 Asla bizimle film izlemez çünkü şimdi ders çalışıyor.

 Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Soru Cümleleri

 Soru cümlelerinde Am, Is, Are yardımcı fiilleri cümlenin başında yer alır.

 Örnek Cümleler ve Anlamları

 1- Can you answer? Are you coming with us?

 Cevap verir misin? Bizimle geliyor musun?

2- Are you watching a movie right now?

 Şu anda film mi izliyorsun?

İngilizcede Geniş Zaman ile Şimdiki Zaman Arasındaki Farklar

1- My dad doesn't work on Sundays.

 Babam Pazar günleri çalışmıyor.

 Cümlede ''genel'' bir ifade söz konusu olduğu için bu cümle geniş zamandır.

 2- My father is not working today.

 Babam bugün çalışmıyor.

 Cümle sadece bugünü kapsadığı için şimdiki zaman cümlesidir.

 3- I usually play football or basketball.

 Genelde basketbol ya da futbol oynarım. (Geniş Zaman)

4- I'm going to the guitar course.

 Gitar kursuna gidiyorum. (Şimdiki Zaman)

 Non- Progressive Verbs - Ing Eki Almayan Filler

İngilizcede -ing takısı almayan fiiller şunlardır:

1- Want - İstemek

 2- Think - Düşünmek

 3- Know - Bilmek

 4- See - Görmek

 5- Taste - Tat Almak

False