Pestel Analizi nedir? Nasıl yapılır? Pestel analiz aşamaları, unsurları ve örnekleri

Güncelleme Tarihi:

Pestel Analizi nedir Nasıl yapılır Pestel analiz aşamaları, unsurları ve örnekleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2022 19:23

PESTEL, Siyasi, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel ve Hukuki anlamlarına gelmektedir. PESTEL analizinin ne için kullanıldığına ve iş ortamında kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını derledik.

 

Haberin Devamı

 PESTEL analizi, bir organizasyonun karşı karşıya olduğu makro (dış) güçleri tanımlamak için kullanılan bir aracın kısaltmasıdır.

  PESTEL Analizi Nedir?

  Pazarlamada herhangi bir strateji veya taktik plan uygulanmadan önce tam bir durum analizi yapmak esastır. Bu analiz, makro ortamdaki herhangi bir değişikliği belirlemek için altı ayda bir tekrarlanmalıdır. Makro ortamdaki değişiklikleri başarılı bir şekilde izleyen ve bunlara yanıt veren kuruluşlar, rekabetten farklılaşabilir ve böylece diğerlerine göre rekabet avantajına sahip olabilir. Çerçeve ayrıca, bir işletmeye yönelik herhangi bir güçlü, zayıf yön, fırsat ve tehdidi belirlerken bir SWOT Analizinde kullanılan potansiyel tehditleri ve zayıflıkları belirlemek için de kullanılır.

  PESTEL Analizi Unsurları Nelerdir?

Haberin Devamı

 Siyasi Faktörler

 Bunlar, hükümet ve hükümet politikasının bir kuruluşu veya belirli bir endüstriyi ne ölçüde etkileyebileceğini belirler. Bu, siyasi politika ve istikrarın yanı sıra ticaret, maliye ve vergilendirme politikalarını da içerecektir.

 Ekonomik Faktörler

 Ekonomik bir faktörün ekonomi ve performansı üzerinde doğrudan etkisi vardır ve bu da organizasyon ve kârlılığı üzerinde doğrudan etkiler. Faktörler arasında faiz oranları, istihdam veya işsizlik oranları, hammadde maliyetleri ve döviz kurları yer alır.

 Sosyal Fakörler

 Buradaki odak, sosyal çevre ve ortaya çıkan eğilimleri belirlemektir. Bu, bir pazarlamacının sosyal bir ortamda tüketici ihtiyaçlarını ve isteklerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Faktörler, değişen aile demografisini, eğitim düzeylerini, kültürel eğilimleri, tutum değişikliklerini ve yaşam tarzlarındaki değişiklikleri içerir.

 Teknolojik Faktörler

 Teknolojik faktörler, bir pazarı veya endüstriyi etkileyebilecek teknolojik yenilik ve gelişme oranını dikkate alır. Faktörler, dijital veya mobil teknoloji, otomasyon, araştırma ve geliştirmedeki değişiklikleri içerebilir. Genellikle yalnızca dijital teknolojideki gelişmelere odaklanma eğilimi vardır, ancak yeni dağıtım, üretim ve lojistik yöntemleri de dikkate alınmalıdır.

Haberin Devamı

 Çevresel Faktörler

 Çevresel faktörler, çevredeki çevreden ve ekolojik yönlerin etkisinden etkilenenlerdir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Kurumsal Sürdürülebilirlik Sorumluluğu) ve sürdürülebilirliğin öneminin artmasıyla birlikte bu unsur, kuruluşların işlerini nasıl yürütmeleri gerektiği konusunda daha merkezi hale geliyor. Faktörler arasında iklim, geri dönüşüm prosedürleri, karbon ayak izi, atık bertarafı ve sürdürülebilirlik yer alır.

 Yasal Faktörler

 Bir kuruluş, faaliyet gösterdiği bölgelerde neyin yasal olduğunu ve neye izin verildiğini anlamalıdır. Ayrıca mevzuattaki herhangi bir değişikliğin ve bunun ticari faaliyetler üzerindeki etkisinin farkında olmalıdır. Faktörler arasında istihdam mevzuatı, tüketici hukuku, sağlık ve güvenlik, uluslararası ve ticari düzenlemeler ve kısıtlamalar yer alır. Siyasi faktörler yasal faktörlerle kesişir; ancak, temel fark, siyasi faktörlerin hükümet politikası tarafından yönlendirilmesi, yasal faktörlere ise uyulması gerektiğidir.

Haberin Devamı

  PESTEL Analizi Nasıl Yapılır?

  Bir PESTEL analizi yapılırken ilgili birkaç adım vardır. İlk başta, işin farklı alanlarından bir grup insanı bir araya getirmek ve beyin fırtınası yapmak önemlidir.

  Ardından, işletmeniz dışından uzmanların görüşlerini almak ve onlara danışmak isteyeceksiniz. Bunlar, işinizi iyi bilen müşterileriniz, distribütörleriniz, tedarikçileriniz veya danışmanlarınız olabilir.

  Üçünc aşama, Analizinizdeki her içgörü için araştırma yapmanızı ve kanıt toplamanızı içerecektir. Ardından, 'olasılık' için her bir öğeyi değerlendirmek ve puanlamak isteyeceksiniz. Ne kadar olası ve 'etki'; işiniz üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olabilir.

Haberin Devamı

  Son aşama, fikirlerinizi geliştirmeyi ve altı kategorinin her birinde yönetilebilir sayıda puanınız olana kadar kanıtları tekrarlamayı içerir.

  PESTL Analizinin Avantaj ve Dezavantajları

  Herhangi bir stratejistin araç takımı için temel bir analiz aracıdır, ancak bununla ilişkili bazı faydalar ve zorluklar vardır.

  PESTEL analizinin avantajları;

 Potansiyel tehditler ve fırsatlar hakkında önceden uyarı sağlayabilir.

 İşletmeleri faaliyet gösterdikleri dış çevreyi dikkate almaya teşvik eder.

 Analiz, kuruluşların dış eğilimleri anlamalarına yardımcı olabilir.

  

 PESTEL analizinin dezavantajları;

 Birçok araştımacı, modelin sadeliğinin yeterli ve kapsamlı olmayan basit bir liste olduğunu savunmuştur.

Haberin Devamı

 Modelin en önemli dezavantajı, yalnızca dış çevrenin bir değerlendirmesine dayanmasıdır.

 PESTEL Analizi Örnekleri

  Siyasi: 2022'de ithalat kısıtlamaları artacaktır.

 Ekonomik: İşletmeler için kredi kullanılabilirliği 2022'de biraz artacak veya değişmeyecek. Aynısı yılın ilk yarısında kredi maliyeti için de geçerlidir.

 Sosyo-Kültürel: İnternet üzerinden alışveriş yapan kişi ve şirket sayısı sırasıyla %67 ve %45'tir ve artması beklenmektedir.

 Teknoloji: Ülkenin önde gelen Telekom şirketi, internet altyapısını genişletme ve yeni optik fiber kablolar kurma planlarını duyurmuştur.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: