Özdeğerlendirme nedir? Özdeğerlendirme raporu nasıl yazılır? Özdeğerlendirme formu örneği

Özdeğerlendirme nedir Özdeğerlendirme raporu nasıl yazılır Özdeğerlendirme formu örneği

Özdeğerlendirme yapma kişinin kendi kendisini belirli konularda değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Özdeğerlendirme nedir? Özdeğerlendirmenin sağladığı katkılar nelerdir? Özdeğerlendirme raporu nasıl yazılır? Öz değerlendirme formu örnekleri nasıl oluşturulur? Sorularını sizler için cevapladık.

Haberin Devamı

Özdeğerlendirme son zamanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Özdeğerlendirme yapmak için hazırlanmış formlar bulunmaktadır. Bu form da kişinin kendini tanımasını ve ifade etmesini sağlayacak sorulardan oluşmaktadır.

 Özdeğerlendirme Nedir?

 Özdeğerlendirme, bireyin kendisini tanıması ve analiz etmesi olarak tanımlanır. Özdeğerlendirme için hazırlanmış formlar bulunmaktadır. Bu formda yer alan soruları kişinin kendisinin cevaplaması gerekmektedir. Kişi kendisini değerlendirerek sorulara en doğru cevabı vermeye çalışmaktadır.

 Özdeğerlendirme kişiler üzerinde olabileceği gibi kurumlar için de yapılabilmektedir. Bu değerlendirmenin belirli aralıklar ile yapılması gerekmektedir. Özdeğerlendirmenin kişiler üzerinde yapılması özellikle eğitim sisteminde etkili olmaktadır. Kurumlarda ise gelişme değişimleri fark etme fırsatı oluşturarak, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.

 Özdeğerlendirmenin Sağladığı Katkılar Nelerdir?

 Özdeğerlendirme yapan birey;

Haberin Devamı

 Kendini gözlemleme ve değerlendirme fırsatı bulur.

 Sorulara vermiş olduğu cevaplar sayesinde kendisi ile yüzleşir, kendisini fark eder.

 Zayıf, güçlü ve üzerine gitmesi gereken yönlerini analiz edebilme fırsatı bulur.

 Güçlü yönlerinden faydalanmayı, zayıf yönleri ile zaman kaybetmemesi gerektiğini ve geliştirilebilir özelliklerinin üstüne gitmesi gerektiğini fark eder.

 Kendini tanıma, tanımlama ve geliştirme becerisini kazanır.

 Özdeğerlendirme yapan kurum,

 Mevcut durumunu değerlendirme fırsatını yakalar.

 Başarılarının ve başarısızlıklarının nedenini görebilir.

 Başarısına sebep olan alt yapıyı güçlendirme ve başarısızlığa neden olan sebepleri ortadan kaldırma fırsatını yakalar.

 Olası gelecek sorunları önceden tespit ederek düzeltme eğilimi oluşturabilir.

 Gelişimi ve başarıyı getirecek adımlar atarak hedeflerine daha emin adımlarla yürüme imkanı bulur.

 Özdeğerlendirme Raporu Nasıl Yazılır?

 Özdeğerlendirme raporu uygulanacağı kişi ya da kuruma özelliklerine göre farklılıklar barındırabilir. Bu raporlarda amaçlanan kişi ya da kurumların kendilerini değerlendirmek amacı ile özdeğerlendirme formuna verdikleri cevapları analiz etmektir. Hazırlanan bu rapor ile özdeğerlendirme çalışmalarının sonuçları ortaya çıkarılır.

 Özdeğerlendirme raporları uygulama alanı ve uygulama şekline göre değerlendirilerek yazılır. Ancak özdeğerlendirme raporlarında bulunması beklenen özellikler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

Haberin Devamı

Analitik, eleştiriler ve değerlendirme yapar düzeyde olmalıdır. Betimleyici olmaktan uzak durulmalıdır.

Güncel ve geçerli olan bilgiler ışığında hazırlanmalıdır.

Uygulandığı alanı belirten bilgiler minimum seviyede ve açıkça yer almalıdır.

İddialar en az bir tane kanıt ile birlikte sunulmalıdır.

Güçlü yönlerin belirtilmesi ve gerçekleştirilmesi önerilerine yer verilmelidir.

Zayıf yönlerin açıkça yer alması ve düzeltilmesi için önerilere yer verilmelidir.

Zayıf ve güçlü yönlerin kişi/ kurum ya da sisteme etkileri açıkça yer almalıdır.

Haberin Devamı

Tanıtım, reklam ya da genelleyici ifadelere yer verilmemelidir.

Raporun kısım kısım olması halinde farklı kişiler tarafından hazırlanması söz konusu olabilir. Bu durumda mutlaka tek ve bütünlüğü bozmayacak üslupla yazılmalıdır.

 Özdeğerlendirme Formu Örnekleri Nasıl Oluşturulur?

 Çok sayıda özdeğerlendirme formu örnekleri bulunmaktadır. Bu formlardaki farklılıklar uygulama alanlarına göre değişiklik göstermektedir. Özdeğerlendirme formunu elde edilmek istenen sonuçlara ya da değerlendirmelere göre hazırlanmaktadır.

Haberin Devamı

 Bir öğrenci grubuna uygulanacak olan formda öğrencilerin kendilerini tanımaları ve değerlendirmelerine yönelik olabilir. Bu amaçla hazırlanan formda öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olacak sorular yönetilmektedir. Bu sorulara verilen cevaplar öğrencinin farkındalık oluşturmasını sağlamaktadır.

 Yine bir eğitim birim ya da sistemini değerlendirmek amacı ile özdeğerlendirme formu hazırlanabilmektedir. Bu formda ise sistemin eksik yönleri, güçlü yönleri ve güçlendirilmesi gereken yönlerin tespit edilmesini sağlayacak sorular ve bölümler yer alır.

Haberin Devamı

 Bir kurumun özdeğerlendirme formunda ise kuruma yönelik sorular yer alır. Bu sorulara verilen cevaplara göre güçlü, zayıf ve yetersiz kalan yöntem ve çalışmalar tespit

 

Haberle ilgili daha fazlası: