Ortaklığın giderilmesi davası nedir, nasıl ve nerede açılır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer

Ortaklığın giderilmesi davası nedir, nasıl ve nerede açılır Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer

Ortaklığın giderilmesi davası en fazla merak edilen hukuk konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davasının pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklere bakılarak hareket edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasının ne demek olduğunu, bu davanın şartlarının ne olduğunu, ortakların giderilmesi davasının kimlere karşı açılabileceğini ve davanın ne kadar sürebileceğini sizler için derledik.

Haberin Devamı

Tapuda birden çok kişinin hisse sahibi kabul edildiği gayrimenkule paylı mülkiyet veya hisseli gayrimenkul adı verilmektedir. Paydaşlardan birinin veya bütününü kendi hissesini ayırmayı arzu etmesi durumundaysa ortaklığın giderilmesi davasının açılması gerekmektedir. İzale-i şuyu şeklinde de bilinen ortaklığın giderilmesi davası, bütün paydaşlara hak ettikleri hakları verebilen bir prosedürdür. Bir başka deyiş ile davayı tek bir paydaş, öbür hissedarlara karşı açmış olsa dahi dava neticesinde hak sahibi olunmuş hisseler oranında bahsedilen mülkiyet taksimi yapılmaktadır.

 Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

 Ortaklığın giderilmesi davasına İzale-i Şuyu adı da verilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı ya da elbirliği mülkiyetine konu olan taşınır ya da taşınmaz mallarda ortaklar arasında yer alan paydaşlığa son verip kişisel mülkiyete geçişi sağlamakta olan bir dava türünü ifade etmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası, çok taraflıdır ve davanın bütün tarafları için benzer neticeler doğuran bir dava türüdür.

 Örnek olarak; ortaklığın giderilmesi davası açmış olan bir davacı, yargılama esnasında davadan feragat etse dahi, davalılardan herhangi bir tanesi davayı takip edebileceğini mahkemeye bildirerek davanın neticelendirilmesini sağlayabilmektedir.

Haberin Devamı

 Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

 Şayet anlaşma sağlanmamış ise ve ortaklığın satış sureti ya da aynen taksim tarafınca mevcut karar verilmiş ise mahkemenin yoğunluğuna ya da yapılacak araştırmaların neticesine göre davanın süresi belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı taraflara yapılacak olan taksim için taşınmazın satılması veya ihale neticesinde paylaşımın gerçekleşmesi gerekmektedir.

 Ayrılmak istemeyen taraf veya taraflar bu ihale kapsamında yeniden taşınmazlarını alabilmektedirler ancak satış sırasında bütün taraflara eşit miktarda olan hisseleri verilmektedir. Bahsedilen paylaşımın ardından dava karara bağlanmaktadır. Dolayısıyla net bir süre söylenemeyeceği gibi bu ortaklığın giderilmesi davaları süresi de yargıda belirlenmiş hedef süre bakımından 300 gün ile 360 gün şeklinde belirlenmiştir.

 Ortaklığın Giderilmesi Davasının Şartları Nelerdir?

Haberin Devamı

 Ortaklığın giderilmesi davasının görülebilmesi için gayrimenkulün yer aldığı bölgedeki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapmak gerekmektedir. Davayı bir tane hissedarın açması yeterli olmaktadır. Davalı taraf ise öbür hissedarlardır. Paylı mülkiyette hakkı bulunan herkesin dava sürecine dahil olması gerekmektedir. Hissedarlardan bir tanesinin vefat etmesi durumunda mirasçı olarak belirtilen birey davaya dahil olmaktadır.

 Davacı taraf ortaklığın giderilmesi davasından feragat edebilmektedir. Bunun dışında feragat etmiş olsa bile daha sonra yeniden ortaklığın giderilmesi davası açabilmektedir. Bu davalar sonucunda tarafların mal ya da emtia paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Davanın bütün taraflar için benzer neticeler doğurması amaçlanmaktadır.

Haberin Devamı

 Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

 Ortaklığın giderilmesi davası, gayrimenkule ya da menkule ortak olan bütün paydaşlara karşı açılabilmektedir. Herhangi bir paydaş taşınır ya da taşınmaz mal üzerindeki ortaklığa son verilerek mevcut ortaklığın bitirilmesini talep edebilmektedir. Paydaşlar, kendi aralarında olan malı nasıl pay edecekleri konusunda bir anlaşma yapıp ortaklığa son verebilmektedirler.

 Anlaşma yolu ile ortaklık sonlandırılamazsa, paydaşlardan biri diğer bütün paydaşlar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açarak dava yolu ile ortaklığın giderilmesini isteyebilmektedir. Bütün paydaşların ortaklığın giderilmesi davası içerisinde yer alması zorunlu olmaktadır. Paydaşlardan birinin vefatı durumunda mirasçılık belgesinde adı geçen bütün mirasçıların davaya dahil olması gerekmektedir. Bütün ortaklar davaya dahil olmadan davanın sonuçlandırılması olanaklı değildir.