Okulun iklimini değiştirmek gerekiyor

Okulun iklimini değiştirmek gerekiyor

Okulda şiddetle mücadelenin en iyi yolunun okul iklimini iyileştirmektir. Okul iklimi, okulda hissedilen psikolojik atmosferdir. Bu atmosferi oluşturan; okul binası, düzen ve disiplin, öğrenciler arası iletişim, öğretmenler arası iletişim ve öğretmen-öğrenci iletişimi ve aile katılımı olmak üzere 6 faktör vardır. Bu faktörlerden en önemlisi öğrenci açısından öğretmenleri ile iletişim boyutudur.

Haberin Devamı

İşte bu noktada “Eti senin kemiği benim” dönemi çoktan bitti ve öğrencilerin eşit hak ve onura sahip olduğunu ve sadece sevgi değil saygı gösterilmesi gerekiyor.

Duygusal şiddet çok!: Aşağılama, küçümseme, kötü söz, dışlama ve tehdit de şiddettir. En az fiziksel şiddet kadar öğrencilere psikolojik hasar verir.

Fiziksel şiddet bitmedi, azaldı ama duygusal şiddet artarak devam ediyor.

Okulda herkesin onuru eşittir:
Okulda herkes farklı bir görev ve sorumlulukta olmakla birlikte aslında herkesin onuru eşittir. Yani, yönetimler, öğretmenler, öğrenciler ve yardımcı personel olarak görev alam temizlik ya da güvenlik görevlilerinin onuru eşittir. Bu bilgi temel alınarak tüm iletişim de hakarete aşağılamaya küçümseme ya da tehditle fırsat vermemek en başta yöneticilerin görevidir.

Güvenli okul olmadan öğrenme gerçekleşmez:
Nasıl güvende hissetmediğiniz evde uyuyamazsınız, çocuklar da kendilerini hem fiziksel hem de duygusal anlamda güvende hissetmezse öğrenemez.

Haberin Devamı

ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Şiddeti önlemek için,
1. öğretmenlerin şiddetle ilgili tutum ve inançları hakkında veri toplanmalı. İnanç ve tutum olarak şiddeti normal bulan bir öğretmenin davranışında şiddeti göstermesi olasıdır. İşte bu yüzden bu alanda kapsamlı araştırmalar gerekli. Şiddette yatkın, şiddeti olağan bulan tutumlarla mücadele için kamu spotları hazırlanmalı, öğretmenlere yönelik eğitim ve seminerler hizmet içi eğitime dahil edilmeli
2. Öğretmenlere alternatif disiplin stratejileri öğretilmeli.
3. Olumlu okul iklimi projeleri ile şiddeti önleyici tutum okullarda geliştirilmelidir.
4. Müdahaleleri olumlu bir şekilde çerçevelemek önemlidir. Bunun için de suçlu değil çözüm odaklı çalışmalar yürütülmelidir.
5. Öğretmen şiddetini bildirmek zordur ve okulların dışındaki bir dizi aktörle etkili bir işbirliği gerektirir. Öğrencilerin şikayeti dikkatle dinlenmeli ve ele alınmalıdır. Eğer böyle bir durum varsa Örtbas etmek yerine, iyileştirmek odağa alınmalıdır.

ASLI BUGAY KİMDİR?
Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde; doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tamamladı. Florida State Üniversitesi Aile Enstitüsü’nde araştırmacı olarak ‘sağlıklı romantik ilişkiler’ ve ‘affetme’ konularında çalışmalarda bulundu. ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Tutum ve Nedenleri’ başlıklı araştırması ile Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Proje Ödülü’nü kazandı. Portekiz’de düzenlenen Information Integration Theory and Functional Measurement Konferansı’nda en iyi sunum ödülüne layık görüldü. Ayrıca Aslı Bugay Sökmez’in, kayıp ve yas terapisi ve aile ile evlilik terapisi alanlarında uzmanlıkları bulunuyor. Şu an ODTÜ Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez affetme, ruminasyon, eşli ruminasyon ve okul ikliminin psikolojik etkileri konularında çalışmalar yapıyor.