GeriEğitim Okullar arasındaki fark azalacak
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Okullar arasındaki fark azalacak

Okullar arasındaki fark azalacak

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu’nda, ölçme ve değerlendirmeye özel bir yer ayırdı ve eğitim kalitesinin arttırılması için yeni yöntemlerin etkinleştirilmesine vurguda bulundu. Bu kapsamda belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın öğrenci başarı izleme araştırması yapılacağı ve elde edilecek bulguların iyileştirici tedbirler alınmasında kullanılacağı belirtildi. Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayış inşa edilmesi ve yeterlilik temelli bir değerlendirme sisteminin kurulması öngörüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son bir yılda bu konuda hem çok sayıda yeni uygulamayı başlattı hem de mevcut süreçlerde iyileştirmeler yaptı. Bu yazıda MEB’in bu kapsamda attığı adımlardan birkaçı ana hatlarıyla ele alındı.

İZLEME DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMALARI YAYGINLAŞTIRILIYOR
MEB, 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılmasını hedef olarak koydu. 2019 Nisan ayında ilk kez 81 ilde 4, 7 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleriyle ilgili öğrenci başarı izleme araştırması (TMF-ÖBA) yapıldı. Araştırma 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. İlk defa 81 ilin tamamında bu ölçekte bir izleme araştırması yapıldı. Diğer taraftan TIMMS ve PISA araştırmaları gibi uluslararası standartlarda, ancak ölçeği çok daha büyük olan böyle bir izleme çalışması hayata geçirildi. Araştırma sonuçlarıyla ilgili değerlendirme raporları eylül ayı itibarıyla hem kamuoyu hem de daha detaylı bir şekilde okullarla paylaşılmaya başlandı. Bu kapsamda ‘Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA)-I: 2019 4. Sınıf Seviyesi’ raporu yayımlandı. Diğer raporlar da yıl içerisinde yayımlanacak.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE İYİLEŞTİRMELER YAPILACAK
İlk rapor yayımlandıktan sonra sonuçlar e-Okul üzerinden öğrenci ve okullara da açıldı. Sonuçlar öğrenci e-Portfolyo'suna da işlenecek. Elde edilen bulgulara göre bu okullara yönelik iyileştirici tedbirler alınacak. Ayrıca araştırmada elde edilen detaylı veriler, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile paylaşıldı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, il müdürlükleriyle koordineli bir şekilde yapılacak iyileştirmeleri, atılacak adımları ve çalışmaları belirlemeye ve bir takvim içerisinde planlamaya başladı. Dolayısıyla öğrencilerimizin hangi konularda bilgi ve beceri eksiklikleri varsa öncelikle onları telafi edecek yaklaşımlar belirleniyor. Ayrıca öğretmenlere yönelik eğitim planlamaları yaparken de bu veriler kullanılacak. İzleme araştırmaları önümüzdeki yılda da devam edeceği için iyileştirme için atılacak adımların sonuçları da izlenebilecek. Ayrıca elde edilen bulgularla okul profillerinin oluşturulmasına katkı verilecek. Araştırma sonunda elde edilen bulgular, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları için de geri besleme sağlayacak. Böylece hangi öğrencilerin hangi derslerden destekleme ve yetiştirme kursları alması gerektiği de belirlenebilecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI
Hafta sonu veya uygun olunması durumunda hafta içi yapılan destekleme ve yetiştirme kursları, öğrencilerin bireysel gelişimlerini artırmak ve dolayısıyla okullar arasındaki başarı farkını azaltmak için önemli fırsatlar sunuyor. Mevcut durumda okullar talep durumuna göre derslerden kurs açabiliyor. Ancak kurs sonunda öğrencinin gelişimini ölçen bir izleme yapılmıyordu. Destekleme ve yetiştirme kursları yeniden yapılandırıldı. Kurslar için hem kaynak sağlanacak hem de bazı derslerden öğrencilerin gelişimini ölçen ve geri besleme sağlayan ortak sınavlar yapılacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu kurslarda kullanılmak üzere kaynak üretimine başladı ve tamamladı. Bu çerçevede Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, açılan Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil kursları için ortaokul ve lise tüm sınıf seviyeleri için ortak sınavlar yapacak. Ayrıca kurslarla ilgili tüm veriler elektronik ortamda bakanlık tarafından takip edilecek. Böylece bu kursların verimliliği de izlenebilecek.

HAZIRLADIĞIMIZ SORULAR OKULLARDA DA KULLANILACAK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıf seviyelerinde destekleme ve yetiştirme kursları için Türkçe, matematik, fen bilimleri/fen teknolojisi, sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden birinci döneme ait ünitelerde öğretmen ve öğrencilere yardımcı olmak üzere 1140 sorudan oluşan ölçme destek paketi hazırladı. Soruların tamamı yayımlandı. Oluşturulan destek paketi ayrıca okullarda da kullanılabilecek. Bu sınıf seviyelerinde ikinci döneme ait üniteler için de 1440 sorudan oluşan destek paketi çalışmaları devam ediyor.

MEB ölçme ve değerlendirme çalışmalarını ülke sathında yaygınlaştırmak ve ortak bir ölçme ve değerlendirme kültürü oluşturmak için 81 ilde Ölçme Değerlendirme Merkezleri'nin kurulumunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle tamamladı. Bu merkezler hem öğrenci başarı izleme araştırmaları hem de belirli derslerden ortak sınav yapmak için aktif olarak kullanılacak. Ayrıca her ildeki okulların profilleriyle ilgili verileri saklayacak ve il müdürlükleri için önemli enstrüman sağlayacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik dört dersle (Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı Dil) ilgili değerlendirme sınavları da bu merkezler aracılığıyla yapılacak.

Sonuç olarak, MEB 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla öğrencilerin gelişimlerini izleyerek bireysel öğrenme serüvenlerine katkı sunmak için ölçme ve değerlendirme alanında çok sayıda yeni uygulamayı yaygın bir şekilde uygulayacak. Bu uygulamalar bir taraftan ülke sathında ortak bir ölçme ve değerlendirme kültürünün yaygınlaştırılmasına diğer taraftan öğrencilerin bireysel öğrenmelerini desteklediği için okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasına da katkıda bulunacak.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden (1992) mezun oldu. 28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yaptı. 4 Ekim 2017 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığına atandı. Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

False