OKS sınavı bu Pazar yapılacak

OKS sınavı bu Pazar yapılacak

10 Haziran 2007 Pazar günü yapılacak sınava 824 bin 551 aday katılacak.

Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler liseleri, Polis Koleji ve özel okullarda okumak isteyen öğrencilere yönelik Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), 10 Haziran 2007 Pazar günü yapılacak.
Sınav, 81 il, 53 ilçe ve 7 yurt dışı sınav merkezi (Lefkoşa, Riyad, Cidde, Medine, Trablus, Bakü ve Aşgabat) olmak üzere toplam 141 sınav merkezinde, 2 bin 458 binada, 41 bin 853 salonda yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda gerçekleştirilecek sınav 120 dakika sürecek. Adaylara Matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve Türkçe alanında çoktan seçmeli test uygulanacak.
Sınavda, 399 bin 771'i kız, 424 bin 780'ü erkek toplam 824 bin 551 aday ter dökecek. Sınava, 767 özürlü aday katılacak.
Adayların sınava gelirken yanlarında, sınav giriş belgesi ile özel bir kimliklerini (nüfus cüzdanı, pasaport), en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, yumuşak ve leke bırakmayan silgi ve bir kalemtıraş bulundurmaları gerekiyor.

KIYAFET

OKS Takvimi

Sınav sonuçları 10 Temmuzda açıklanacak.

2 Temmuz 2007'de tercih kılavuzu yayınlanacak.

Okul tercihleri adayın velisi tarafından 11-20 Temmuz 2007 tarihleri arasında okul müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

27 Temmuz 2007 tarihinde 1. yerleştirme sonuçları açıklanacak ve 30 Temmuz-6 Ağustos 2007 tarihleri arasında 1. kayıt dönemi başlayacak.
Bu sene bir seferde 20 tercih alınacak olup ikinci bir tercih işlemi yapılmayacak.
8 Ağustos 2007 tarihinde, 1. yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar duyurulacak.

9-14 Ağustos 2007 tarihleri arasında 2. yerleştirme talepleri alınacak.

20 Ağustos 2007 tarihinde 2. yerleştirme sonuçları açıklanacak.

21-25 Ağustos 2007 tarihleri arasında 2. kayıt dönemi başlayacak.
Okullar, 17 Eylül 2007 tarihinde açılacak.



OKS kılavuzunda yer alan kurallara göre adaylar, başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle sınava girecekler.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, en geç saat 09.30'da sınava girecekleri okulda hazır bulunacaklar.
Kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve cevap kağıtlarını dağıtacak. Adayların, cevap kağıtlarındaki bilgilerin kendilerine ait olup olmadığını kontrol etmeleri, kendilerine ait değilse değiştirilmesi için salon başkanına başvurmaları gerekiyor. Adayların ayrıca dağıtılan soru kitapçıklarının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını kontrol etmeleri isteniyor. Eksik veya hata tespit edildiğinde soru kitapçıkları değiştirilecek. Adaylar soru kitapçıklarının üzerindeki ilgili yerleri dolduracaklar.
Sınavda “A” ve “B” olmak üzere iki adet soru kitapçığı kullanılacak. Her iki tür soru kitapçığında da aynı sorular bulunacak, ancak soru numaraları farklı olacak. Adayların sınava başlamadan önce mutlaka kendilerine verilen soru kitapçığının türünü cevap kağıdına kodlamaları gerekiyor. Soru kitapçığının yanlış kodlanması veya boş bırakılması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacak.

YASAKLAR
Sınav başladıktan sonra 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak. Sınav başladıktan sonra adaylar ilk 60 dakika içinde sınav salonundan çıkamayacaklar.
Adayların, sınava gelirken yanlarında çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu gibi haberleşme araçları, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli ve benzeri araçlar getirmeleri yasaklandı.
Ayrıca adayların sınav süresince konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, sınav başladıktan sonra salon görevlileri ile konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi gibi eşyaları alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları da yasaklar arasında yer alıyor.
Bu yasaklara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecek. Ancak salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecek. Bu adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilerek sınav evrakına eklenecek. Bu durumdaki adayların sınavı geçersiz sayılacak, kendilerine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Sınav sonunda adaylar cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını görevlilere teslim edecekler.

GEÇERSİZ DURUMLAR
Sınav sonucunda yapılacak incelemelerde, cevap kağıdı ve/veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılacak.
Ayrıca, kopya alma veya verme girişiminde bulunan, kendine ait olmayan cevap kağıdı kullanan, cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kağıdını boş bırakan, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen, soru kitapçığını veya cevap kağıdını teslim etmeyen adayların sınavı da geçersiz olacak.
Sınava giren adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar, bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek. İncelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirildikten sonra ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevapları iptal edilecek.
Haberle ilgili daha fazlası: