Öğretmen alan değişikliği başvurusu resmen başladı

Güncelleme Tarihi:

Öğretmen alan değişikliği başvurusu resmen başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2017 15:14

Öğretmen alan değişikliği başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilerin ardından erişime açıldı. 18 Aralık tarihinde yayımladığı bilgiler ile öğretmen alan değişikliği hakkında bazı bilgiler veren bakanlık, alan değişikliğinin bazı sınırlamalar dahilinde erişime açıldığını belirtti. Peki, öğretmenlerin alan değişikliği başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Öğretmenlerin alan değişikliği başvurusu bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı bilgilerle erişime açıldı. Alan değişikliği başvurusu öncesinde öğretmenler için bazı bilgiler veren bakanlık, alan değişikliğinin kamu yararı göz önünde bulundurularak sınırlı tutulduğunu açıkladı. Peki, alan değişikliği başvurusu neasıl yapılacak? İşte, merakla araştırılan konu hakkında bazı bilgiler

NORM KADROYA GÖRE ÖĞRETMEN DOLULUK ORANI %90'A ULAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği öncesinde adaylarla bazı bilgiler paylaştı. İşte, paylaşımdan tüm detaylar;

Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayan öğretmenlerin özel eğitim
alanına, kapatılan alanlarda görev yapmakta olup görev yaptıkları alanlar dışında başka bir alanda yükseköğrenimini bitirenlerden Talim ve Terbiye Kurulunun
20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre mezun oldukları yükseköğrenim programları atanacakları alana da kaynak olanların ise bu alanlara alan değişiklikleri yapılacaktır.

Yeterli potansiyel aday olmadığından öğretmen ihtiyacı karşılanamayan özel eğitim alanına yapılacak alan değişikliği ile özel eğitim alanında bulunan öğretmen
ihtiyacının karşılanması; kapatılan alanlarda görev yapan dolayısıyla fiilen yerine getireceği ders görevi bulunmayan öğretmenlerin ise ihtiyaç bulunan diğer alanlara atanmaları yoluyla daha etkin hâle getirilmeleri amaçlanmıştır.

Alan değişikliği, öğretmen ihtiyacı ve kamu yararı göz önünde bulundurularak sınırlı tutulmuştur. Şöyle ki;

1- Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmen sayısı 904.679’a, norm kadroya göre öğretmen doluluk oranı ise ortalama % 90’a ulaşmıştır.

2- Bazı alanlarda doluluk oranı %100’ün üzerindedir.

3- Atama bekleyen potansiyel öğretmen adayı sayısı 412.015’tir.

4- Halen eğitim fakültelerinde 267.061, eğitim fakültesi dışında öğretmenliğe kaynak olan diğer yükseköğretim kurumlarında ise 433.422 olmak üzere toplam
700.483 öğrenci öğrenim görmektedir.

Haberin Devamı

Bu veriler göz önünde bulundurularak potansiyel öğretmen adaylarının mağdur edilmemeleri bakımından alan değişikliğinin sınırlı tutulması gerekli görülmüştür.

Zira alan değişikliği yoluyla yapılacak atamalar potansiyel adayların atanabileceği kontenjanların daha da daralmasına ve hatta bazı alanlar bakımından atanma imkânlarının kalmamasına yol açacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Haberin Devamı

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

Alan değişikliği başvurusunda bulunacakların Elektronik Başvuru Formunu doldurmadan önce MEBBİS Özlük Modülündeki alan, mezuniyet bilgileri, hizmet
süresi ve hizmet puanlarını titizlikle kontrol etmeleri ve bu bilgilerinde farklılık olması halinde bilgilerinin güncellenmesi için gerekli belgeleri başvuru süresi içinde okul/ilçe ve il milli eğitim kurumu müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. MEBBİS’teki alanı ile en son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı farklı olanların belgeleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilerek alanlarındaki bu farklılığın düzeltilmesi sağlanacaktır. MEBBİS Özlük Modülündeki alan düzeltmelerinde Bakanlık tarafından düzenlenmiş olan en son atama kararnamesindeki alana ilişkin belge gönderilecektir.

Öğretmenler, bilgileri düzeltildikten sonra başvuru süresi içinde yeniden başvuruda bulunacaklardır. Bilgi düzeltmelerinden önce başvuru yapılmış ise bu başvurular reddedilerek başvuru süresi içinde yeniden başvuru yapılması sağlanacaktır. Başvuru onay işleminden sonra Başvuru Formu üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır.

Alan değişikliğine başvuran öğretmenler başvurunun iki adet çıktısı ile birlikte okul müdürlüğüne başvuracaklardır. Başvuru yapan öğretmenlerin Başvuru Formuna yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığı ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı okul müdürlüklerince kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin Başvuru Formu, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince süresi içinde onaylanacaktır. Okul müdürlüğünce onaylı belgenin bir örneği öğretmene verilecektir. Onaylı belgenin diğer örneği bir yıl süreyle muhafaza edilecektir.

Başvuruları geçersiz sayılması gerekirken değerlendirmeye alınan ve alan değişikliği işlemi gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişikliği işlemi iptal edilecektir.

Alan değişikliği başvurularında okul müdürlüğünce tereddüte düşülen sorunlar öncelikle ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince çözülecek, burada da çözülemeyen sorunlar Bakanlığa bildirilecektir.