Öğrencilere kasım-nisan müjdesi: 4 dönem tatil

Güncelleme Tarihi:

Öğrencilere kasım-nisan müjdesi: 4 dönem tatil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2019 08:30

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tatil takvimini yeniden düzenledi. Buna göre öğrenciler kasım ve nisan aylarında da birer hafta ara tatil yapacak. Böylece öğrenciler biri yaz, diğeri yarıyıl, ikisi de ara olmak üzere dört kez tatile çıkacak. Yaz tatili 11 hafta, yarıyıl tatili daha önce olduğu gibi 2 hafta, ara tatillerin süresi ise 1’er hafta olacak. Öğretmenler, ara tatillerde mesleki çalışmalar, zümre toplantıları, seminerler için okullarda bulunacak. Bakan Ziya Selçuk, 'Verimliliği arttırmak, öğretmenlerimizin nefes almasına fırsat sağlamak istiyoruz' dedi.

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), tatil ve okul zamanlarının daha verimli hale getirilmesi hedefiyle yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. Buna göre, 13 haftalık yaz tatili öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzak kalmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta, kasım ve nisan aylarında 1’er haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre, artık okullar bir hafta erken açılacak, 1 hafta daha geç kapanacak. Yarıyıl ve yaz tatiliyle birlikte öğrenciler 4 dönemde tatil yapacak. Öğretmenler, ara tatilde zümre toplantıları ve seminerler için okullarda olacak. Öğretmenlerin yıl sonu seminerleri bu ara tatillerde düzenlenecek.

AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Ankara’daki tanıtım toplantısında, eğitimde verimliliği arttırmak ve öğretmenlerin dinlenmesine imkân vermek için yeni düzenlemenin hayata geçeceğini açıkladı. Tatillerin dengeli ve verimli bir şekilde oturtulmasının hedeflendiğini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Temel çıkışımız 180 iş günü olan çalışma günlerinin sayısını arttırmak değil, bu günlerin verimliliğini arttırmak ve dengesini kolaylaştırmak. 13 haftalık çalışma süresi dışındaki tatil süresi, dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerinden biri olduğumuzu gösteriyor. Bu yeni eğitim öğretim çalışma takvimi modelinde tatil ve okul zamanlarının daha dengeli, verimli bir şekilde oturtulması hedefleniyor.

Haberin Devamı

ÖĞRETMENLER NEFES ALACAK
Öğrencilerin belirli dönemlerde öğrenme faaliyetlerine ara vermelerinin, bilimsel araştırmalara bakıldığında daha etkili olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı görülüyor. Yaz tatilindeki süre ne kadar uzarsa hatırlama dediğimiz faktörün ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor. Ancak yaz tatilini birden kısaltmamız şu an söz konusu değil. Yüzde 10’luk bir indirimden söz ediyoruz. Ara tatillerin yıl içine yedirilmesi söz konusu. Ara tatilleri, öğrencilerin olası eksikliklerini telafi etmeleri için fırsat olarak görüyoruz. Yapılan ara tatillerde çocuklar ve öğretmenlere etkinliklere katılma imkânı verilecek. Öğretmenlerimizin büyük yorgunluk içinde olduklarını biliyoruz. Bu amaçla öğretmenlere bir nefes alma süresi vermeyi çok elzem görüyoruz.

Haberin Devamı

ARA TATİLLERDE ANA TEMA BELİRLENECEK
Ara tatillerde yeni bir yapılanma da söz konusu. Bunların sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitim faaliyetlerine katılması da hedefleniyor. Ayrıca veli, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, okulların bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması için de fırsat olacak. Ara tatillerde bir ana temadan söz edeceğiz. Her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler tema doğrultusunda yapılacak. Bazı fuarlara geziler olabilecek. Huzurevleri ziyareti, yardımlaşma ziyaretleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak.”

Haberin Devamı

ÖĞRETMENLER OKULDA OLACAK
öğretmen arkadaşlar açısından ise durum şöyle olacak: Bu tatillerde öğretmenlerimiz okullarda, görevlerine devam edecekler. Yeni eğitim yılı başlamadan önceki iki haftada yaptıkları seminer çalışmalarını ara tatillerde (18-22 Kasım 2019 ve 6-10 Nisan 2020) gerçekleştirecekler. Yani, yıl sonundaki seminer çalışmalarını yılın içine almış oluyoruz. Temel sebebi, verimliliği arttırabilmek, daha etkin çalışmalar yürütebilmek, öğretmenlerimizin nefes almasına fırsat sağlamak, öğrencilerimizin öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli süreci yaşayabilmeleri için imkân tanıyabilmek. Öğretmenlerimizin yaz tatillerinde bir kısıtlama, azalma söz konusu değil. 1 Temmuz’dan itibaren 1 Eylül’e kadar öğretmen arkadaşlarımız tatillerine bir kısıtlama olmadan devam edecek. Çalışma takviminin detaylarını çeşitli yönetmelikler ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yönergelerle planlama imkânımız olacak. Tüm meslektaşlarımıza görüş sormak, okul yöneticilerimizin katkısını almak, akademik olarak araştırma sonuçlarının ne olduğunu dikkate almak, dünyayı takip etmek gibi çalışmalar da söz konusu oldu. 

Haberin Devamı

YENİ EĞİTİM TAKVİMİ

- MEB yeni uygulamaya 2019-2020 eğitim yılından itibaren başlayacak. Bakanlığın paylaştığı takvim şöyle:

- 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül 2019’da çalacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 6-10 Nisan 2020 arasında ikinci ara tatil verilecek.
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

- Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul 5’inci sınıf ve ortaöğretim 9’uncu sınıf öğrencilerine uygulanan oryantasyon eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

Haberin Devamı

UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ
YAZ TATİLİ HÂLÂ UZUN
- Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi): Bu, yaz tatilinin kısa tutulmasıyla ilgili bir düzenleme değil. Ara kısa. Biraz öğrenci dinlendirme gibi olmuş. Değişen pek bir şey yok. Bence derslerin üç dönemde yapılması daha uygun olurdu. Bu kadar kısa süreli tatil, kar yağınca da verilebiliyor. Ayrıca temalar nasıl işlenecek? Bu, yeni bir iş yükü getirmemeli. Eylülde okullar açılana kadar geçen sürede çocuklar okuldan soğuyabiliyor. Okullar açılınca da motive olana kadar birkaç ay geçiyor. Bu haliyle yaz tatili uzun kalıyor. Öğrenme kayıplarını ortadan kaldıracak bir uygulama gibi görünmüyor.

ÖĞRENCİLERİ RAHATLATIR
- Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi): Başka ülkelerde uygulanıyor, ara tatil yapılıyor. Hatta üniversitelerde bile dönem arasında ara sınavlardan sonra tatil veriliyor. Öğrencileri dinlendirmek açısından yararlı olabilir. Denemekte yarar var. Ara tatil süresi bence yeterli. Geçici kısa süreli dinlenme, öğrenci ve öğretmenleri rahatlatabilir.

GELİŞİM İÇİN OLUMLU
- Prof. Dr. Ali Ekber Şahin (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü): Birer hafta tatil etkili planlanırsa, öğrenciler ve öğretmenler tarafından iyi değerlendirilirse, performansa çok olumlu yansıyabilir. Öğretmenler, zaten bu süreci tatil olarak algılamayacak. Öğretim süresini değerlendirip eksikliklerini giderip, yeni planlama yapmak için onlara iyi bir fırsat. Bizim için öğrencinin gelişimi önemli. Okul dışı öğrenme, gelişim açısından çok daha etkili. Bu birer haftalık tatil, çocukların gelişimleri açısından olumlu sonuçlar verebilir. Özellikle bölgelere göre tatillerin planlanması önemli.

SÜRESİ DEĞİL NİTELİĞİ ÖNEMLİ
- Bahar Uzunkök (Eğitim Reformu Girişimi Araştırmacısı): Düzenlemede tatil süresinden çok bunun niteliği üzerinde durulmalı. Her öğrenci tatilini sosyo-ekonomik durumu nedeniyle aynı geçirmiyor. Bu, çocuklar arasında öğrenme farkının büyümesine neden olabilir. MEB’in bu tatiller için yapacağı programlar, öğrenciler arasında uçurum oluşmasının önüne geçmeli. Düzenleme, çalışan aileler üzerinde bir baskı yaratabilir. Bu konunun göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz. Avrupa’da İngiltere ve Almanya gibi birçok ülkede yıl içinde çeşitli dönemlere yayılan 3-4 tatil olabiliyor. Fransa’da 3 coğrafi bölgede tatiller değişiyor. Türkiye’de de bölgesel olarak tatil düzenlemeleri düşünülebilir.

Okullarda yeni tatil düzeni

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!