GeriEğitim Öğrencilere ‘Kariyer Gelişim Dosyası’ oluşturulacak
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Öğrencilere ‘Kariyer Gelişim Dosyası’ oluşturulacak

Öğrencilere ‘Kariyer Gelişim Dosyası’ oluşturulacak

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, okullarda her öğrenci için kişisel ‘Kariyer Gelişim Dosyası’ oluşturulacak ve öğrencilerin e-dosyalarıyla ilişkilendirilecek. Liselerde, akademisyenlerin yer aldığı danışma kurulları oluşturulacak. Eğitimde ‘Kalite Güvence Sistemi’ hayata geçirilecek, okul ve diğer eğitim kurumlarının öz ve dış değerlendirmeleri yapılacak. Özel yetenekli çocuklar için ‘Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu’ kurulacak.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgiye göre, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler sonucu 4-5 yaş için brüt okullaşma oranı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yüzde 57.9'a yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen hedefler çerçevesinde, erken çocukluk eğitiminin beş yaş için zorunlu olması sağlanarak bu eğitim kademesinin niteliğinin arttırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. Bu hedefe ulaşmak için derslik ihtiyacı olan küçük yerleşim yerlerinde ana sınıfları yapılacak. Buralarda yatırım planları oluşturulacak. Belediyelerin erken çocukluk eğitim kurumları açması yönünde mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Tüm eğitim kademelerinde tekli eğitime geçilecek ve ilave derslikler yapılacak. Bunun için eğitim alanında bulunmayan, kamu kurumlarına tahsisli ya da Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için tahsis yoluyla arsa üretilmesine çalışılacak. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve okulu tamamlama oranları arttırılacak, devamsızlık oranları azaltılacak. İlkokul ve ortaokul kademesi için Devamsızlık Eylem Planı hazırlanacak ve valiliklerce uygulanacak.

OKULLARA YENİ ESTETİK MİMARİ
Eğitim yapıları, teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Okul binaları için beş yeni tip proje hazırlanacak. Ayrıca altı tarihi okul binasının örnek koruma çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitim yapılarının iç mekan tasarımları geliştirilecek. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek. Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkânları arttırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacak. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacak. İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) etkin uygulanabilmesi için takip mekanizması kurulacak.

EĞİTİME DIŞ DEĞERLENDİRME
MEB, Türk Akreditasyon Kurumu ve üniversitelerin çalışmalarıyla, eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacak, okul ve diğer eğitim kurumlarının öz ve dış değerlendirmeleri yapılacak. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacak. Öğretim programları, yetenek kümeleri, beceriler ve yeterlilik tanımları doğrultusunda oluşturulacak standartlar temelinde düzenlenecek.

TÜRKÇE VE MATEMATİK DERSLERİNE ÖZEL VURGU
Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri arttırılacak. Bu derslerin öğretmenlerine yönelik pratik ve teorik eğitimler düzenlenecek. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak.

OKULLARIN ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK
Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkânlarından faydalanabilmeleri sağlanacak. Liselerde akademisyenlerin de yer aldığı danışma kurulları oluşturulacak. Üniversitelerle işbirliği protokolleri yapılacak. Yabancı dil eğitimiyle ilgili materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecek.

ÖZEL YETENEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLECEK
Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulması amacıyla hukuki ve kurumsal yapılanma çalışmalarına başlanacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu için hazırlık çalışmaları yapılacak. Okul yöneticiliği profesyonel meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacak. Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecek. Bu öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki etkisinin arttırılması için mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak.

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNE YURTDIŞI EĞİTİMİ
Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Yabancı Dil Öğretmenleri Gelişim Programı oluşturulacak. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça öğretmenlerinin Türkiye ve yurtdışında eğitim almalarına yönelik çalışmalar yürütülecek. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisans üstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacak. Uygulama ve etkinlik temelli mesleki gelişim sertifika programı hazırlanacak. Kademeli olarak lisans üstü programlar açılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyumu arttırıcı çalışmalar yürütülecek. Bu etkileşim ve uyum izlenerek raporlanacak.

ÖĞRENCİLERE KARİYER REHBERLİĞİ SİSTEMİ
Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımaları için kariyer rehberliği sistemi kurulacak. Bireyi tanımada kullanılan ölçme araçları çeşitlendirilecek. Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi'nde kullanılan ölçme araçları geliştirilecek. Her öğrenci için kişisel Kariyer Gelişim Dosyası oluşturulacak ve öğrencilerin e-dosyalarıyla ilişkilendirilecek. Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı arttırılacak. Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütülecek. Öğrenci başarı izleme araştırmaları ölçme değerlendirme merkezleri aracılığıyla uygulanacak. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, bunların öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecek ve raporlanacak.

SINAVLARDA DÜZENLEMELER YAPILACAK
Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacak. Okullar arası başarı farklarının azaltılmasına yönelik eğitsel tedbirler alınacak. Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkânları genişletilecek. Okul Profili Değerlendirme Verileri izlenerek hangi okula ne tür destekler sağlanacağını tespit için karar destek mekanizması oluşturulacak. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek. Sınav ihtiyacının azaltılmasına yönelik iyileştirmeler konusunda kamuoyu iletişim çalışmaları yürütülecek.

False