Öğrenciler projeleriyle TÜBİTAK’tan ödül aldı

Öğrenciler projeleriyle TÜBİTAK’tan ödül aldı

TÜBİTAK Türkiye Finallerinde, psikoloji, coğrafya, biyoloji ve kimya alanlarında, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin 4 ayrı projesinin ödül aldığı açıklandı.

Haberin Devamı

Türkiye finallerinde ilk 5 sırada yer alan 4 projenin gelecek yılların çalışmalarını teşvik ettiği ifade edildi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Giresun Kampüsü öğrencisi Buğra Kemal Korkutun Danışman Öğretmen Tuğçe Peker mentörlüğünde psikoloji alanındaki projesi ile üçüncü olduğu belirtildi.
COVID-19 döneminde lise öğrencilerinin teknoloji bağımlılıkları ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişki projesinin güncel sorunlara duyarlı bir gencin bilimsel vizyonu olarak alkışlandığı ifade edildi. 

KENTLEŞMENİN ÇEVREYE ETKİSİ
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale-Biga Kampüsü öğrencisi Ecem Rabia Kaplanın da Coğrafya Öğretmeni Sevcan Uçar mentörlüğünde, Bursa üzerinde bir araştırma gerçekleştirdiği söylendi.
Bursa’daki yapılaşma biçimi ve şehir dokusunun kentsel ısı adalarının oluşumuna etkisi projesinin ise Türkiye dördüncüsü olduğu belirtildi. Projede, Bursa’daki bina yapısı ve yüksekliği, yapılaşma yoğunluğu, yeşil alanların kent merkezindeki konumu, zemin malzemesi ve bitki örtüsü gibi unsurların kentsel ısı adaları oluşturduğu tespit edildiği söylendi. Bu etkenlerden kentsel termal çevre üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.

Haberin Devamı

DEFNE YAPRAĞI İLE KÜFLENMEYEN EKMEK
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eryaman Kampüsü öğrencileri Asrın Deniz Akdal ve İsmail Şenay, Kimya Öğretmeni Duygu Yavuzkan Danacı’nın danışmanlığında, uzun süre küflenmeyen ekmek üretmeyi amaçladıklarını söylediler. Öğrenciler, projeyi sürdürülebilirlik bilinciyle geliştirdiğini ifade etti. Ekmekteki kimyasal katkı maddeleri yerine küf önleyici doğal bir alternatif: defne yaprağı projesinin gıda israfını azaltmayı da hedeflediği vurgulandı.

Ekmek yapımında kullanılan kimyasal katkı maddelerinin aşırı tüketildiklerinde sağlık problemlerine neden olduğunu ifade eden öğrenciler, katkı maddelerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırırken ekmeğin de uzun süre küflenmeden kalmasını sağlayacaklarını belirtti. 

DİJİTAL BİYOLOJİ LABORATUVARI
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü öğrencisi Caner Yılmaz, Biyoloji Öğretmeni Emine Er Yılmaz mentörlüğünde, Dijital biyoloji laboratuvarı projesini geliştirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Dijital biyoloji laboratuvarıyla 3 boyutlu deney uygulamalarına imkan tanıdığı ifade edilen projenin ülke genelindeki okullardaki laboratuvar yetersizliği, sınıf mevcudunun fazla oluşu, ders saatlerinin kısıtlı olması gibi olumsuzluklara da çözüm olmayı hedeflediği belirtildi.