Öğrenci ve öğretmenler değerlendirdi: 'Fatih'in karnesi vasat

Öğrenci ve öğretmenler değerlendirdi: Fatihin karnesi vasat

Üç yıldır pilot uygulamada olan Fatih Projesi'ni öğretmen ve öğrenciler değerlendirdi. Çoğunluk "Eğitimde devrim" söylemiyle yola çıkan projeyi başarısız buldu.

Haberin Devamı

Başkent Üniversitesi’nin Ankara’da lise düzeyinde eğitim veren 5 pilot okulda 520 öğrenci ve 65 öğretmenle yaptığı “Fatih Projesi ile İlgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri” anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğrenciler, projenin eğitime katkısı olmadığını, etkileşimli tahta ve tablet PC’lerde internet kısıtlamalar ve cihaz içeriklerinin yetersiz olduğunu, etkileşimli tahta ve tablet PC’nin dersin işleyişini bozduğunu, kalitesiz olan tablet PC’lerin sık arızalandığını, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) web sitesinin yaşlarına uygun olmadığını, öğretmenlerinin teknoloji kullanımı konusunda eğitim almaları gerektiğini ve teknik desteğin zamanında yardımda bulunmadığını dile getirdiler. İçerik yetersizliği ve ders işleyişi konusunda öğrencilerle aynı görüşte olan öğretmenler ise tablet PC’nin eğitim amaçlı kullanılmadığı için gereksiz olduğunu, etkileşimli tahta ve tablet PC’lerdeki içerikleri yetersiz bulduklarını EBA web sitesinin etkili bir biçimde kullanılmadığını ve teknoloji kullanımı konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirttiler.

Haberin Devamı

Öğrencilerden “projeye gerek yok” yanıtı

Proje ile ilgili görüş de bildiren 150 öğreciden 55’i tabletlerin kalitesinin çok düşük olduğunu, 30’u tabletlerin sürekli bozulduğunu ve 19’u da içeriğin yetersiz olduğunu söyledi. Teknik sorunlar başlığında 79 öğrenciden 51’i etkileşimli tahta ve tabletlerde internet kısıtlamaları olduğunu belirtirken 17’si ise teknik destek sunulmadığını ifade etti. Projenin niteliği konusunda 59 öğrenciden 20’si “Projeye gerek yok” yanıtını verirken, projenin derslere etkisi başlığında 52 öğrenciden 31’i ise etkileşimli tahta ve tablet PC’lerin dersin işleyişini engellediğini savundu. Ankette öğrencilerin Fatih Projesi ile ilgili önerilerine de yer verildi. Buna göre 52 öğrenciden 17’si okulların başka ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini, 8’i tahta ile tabletler arasında etkileşim olması gerektiğini ve 16’sı tabletlerin açık ve özgür olması gerektiğini vurguladı. Öğrenciler, projenin akademik açıdan başarısız olmalarına sebep olduğunu, 9. sınıfta 5 olan derslerinin projeden sonra 3’e düştüğünü ve sürekli arızalanan tabletlerin motivasyonlarını bozduğunu da belirttiler.

Haberin Devamı

Her ders için uygun değil

Proje ile ilgili görüş bildiren 16 öğretmenden 4’ü tabletlerin eğitim amaçlı kullandılmadığını, 4’ü ise tabletlerin gereksiz olduğunu ifade etti. “Fatih Projesi’nin Niteliği” başlığında görüşlerini sunan 12 öğretmenden 10’u “Bu projenin eğitime katkısı yoktur” derken, “Fatih Projesinin Derslere Etkisi”ni irdeleyen 3 öğretmenin 3’ü de projenin her ders için uygun olmadığının altını çizdi. Öğretmenler, “Etkileşimli tahtanın tablet PC yüzünden çekiciliği kalmadı” ve “EBA web sitesinde materyal sayısı yetersizdir” derken, proje ile ilgili hizmet içi eğitimlerin yetersiz olduğunu da belirttiler.

“Katılmayanlar” ve “kararsızlar” çoğunlukta

Haberin Devamı

Ankette, öğretmen ve öğrencilere, “Fatih Projesi’nin derslerdeki yeri”, “Tablet PC’nin derslerde kullanımı”, “Etkileşimli tahtanın derslerde kullanımı”, “EBA web sitesi ve içeriği” ve “Fatih Projesi’ndeki teknik sorunlar” başlıklarında sorular yöneltildi. Yanıtların 5 puan üzerinden değerlendirildiği ankette 1’e yakın rakamlar “Kesinlikle katılmıyorum”, 5’e yakın rakamlar ise “Kesinlikle katılıyorum” görüşünü ifade etti. Tabloda yer alan çarpıcı değerlerden bazıları şöyle:

Öğrenci yanıtları ortalaması
* FATİH Projesi eğitim açısından başarımı arttırdı 2,14
* Tablet PC kullanımı derse olan ilgimi arttırır 2,13
* Derslerde etkileşimli tahta kullanımı derse olan motivasyonumu arttırır 2,73
* EBA web sitesini çok sık kullanıyorum 1,79
* BIT kullanımı ile ilgili eğitim alınmalı 3,40

Haberin Devamı

Öğretmen yanıtları ortalaması* FATİH Projesi eğitim açısından öğrenci başarısını arttırdı 2,51
* Tablet PC kullanımı öğrencilerin derse olan ilgisini arttırır 1,94
* Etkileşimli tahta ile öğrenciler anlatılan konuyu daha iyi anlarlar 3,09
* EBA web sitesini öğrenciler sık sık kullanıyor 2,20
* Tablet PC çok çabuk bozulur 2,98

Haberle ilgili daha fazlası: