GeriAraştırma Nihavend Savaşı Tarihi Ve Özeti - Nihavend Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Nihavend Savaşı Tarihi Ve Özeti - Nihavend Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Nihavend Savaşı Tarihi Ve Özeti - Nihavend Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Nihavend Savaşı, Sasani devletinin ordusu ile Müslüman Araplar arasında yapılmış muharebedir. Savaşta birçok insan hayatını kaybetmiştir. Nihavend Savaşı nedir, tarihi ne zamandır, kimler arasında ve nerede olmuştur, nedenleri ile sonuçları nelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Nihavend Savaşı, 30 bin kişilik Müslüman ordusu ve 150 bin Sasani'li arasında gerçekleşmiştir. Savaş sonucunda Müslümanlar İran'daki hakimiyetlerini sağlamlaştırmışlardır. Bu savaş, İslam'ın dünyada yayılmasının ilk adımlarından birisi olarak kabul edilir. 

 Nihavend Savaşı Nedir? 

 Sasani imparatorluğunun İran'da hüküm sürmesi, Müslümanların ilerleyişini engellediği için bu savaşa girilmiştir. Nihavend Savaşı, Müslümanlar ve İran'daki Sasaniler arasında yapılan muharebedir. Savaş Hemedan'ın güney tarafında bulunan Nihavend tepesinden gerçekleştiğinden, bu isimle anılmıştır. 

 Nihavend Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi 

 İslam tarihi kaynaklarına göre Müslümanların toplam ordusu 30 bin iken, savaşın diğer tarafında bulunan Sasaniler'in ordusu 150 bin kişilikti. Sasani ordusu, Nihavend dağının etrafında siğer almış ve burada Müslüman ordusunu pusuya düşürmeyi hedeflemiştir. Ancak Müslüman komutan Amr Bin Madikerbin durumu erken farketmiş ve sonradan da kullanılacak olan 'Vurkaç' taktiğini uygulamaya almıştır. 

 Müslümanlar ilk saldırılarını yaptıkları andan itibaren hemen geri çekilmiş, Sasani ordusu bu durum sonucunda mevzileri terk edip, Müslümanların üzerine gitmişlerdir. Ancak ani baskın yapan Müslüman ordusu, Sasani ordusu dağıtmayı başarmıştır. Bölgenin tamamı Müslümanların eline geçmiştir. 

 Nihavend Savaşı Tarihi 

 Nihavend Savaşı, Hazreti Ömer'in döneminde 642 yılında gerçekleşmiştir. 

 Nihavend Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? 

 Nihavend Savaşı, İran'da hakimiyetini sürdüren Sasaniler ile Arap dünyasının liderleri olarak kabul görülen Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir. Savaş, İran'ın Hemedan şehrinin Nihavend tepesinde gerçekleşmiştir. 

 Nihavend Savaşı Tarafları 

 Nihavend savaşının tarafları, İran'ın hakimi olan Sasaniler ve Müslümanlardır. Müslümanlar az sayıdaki ordularıyla Sasani ordusunu yenilgiye uğratmıştır. 

 Nihavend Savaşı Nedenleri 

 Müslüman devleti, Ebubekir döneminde olduğu gibi Ömer'in halife olduğu zamanda da genişleme politikasını sürdürmüştür. 

l Ömer'in İslam topraklarını genişleme isteği, İran'da bulunan Sasani engeline takılıyordu. Bu durumda Ömer İran'ı fethetmek ve ilerleyişi bu yönde ilerletmek için savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu.

l Savaşta en önemli neden, Müslümanların İran üzerinde tam hakimiyet kurarak gücünü artırmak istemesi olarak değerlendirilir.

l İran'ın Müslümanlaştırılmak istenmesi.

l İran hükümdarının Müslüman hakimiyetini tanımak istememesi ve savaş arzusu.

Nihavend Savaşı Sonuçları 

l Müslümanların İran'ı fethetme arzusu gerçeklemiş ve savaş kazanılmıştır.

l Savaş sonucunda uzun yıllardır hüküm süren Sasani İmparatorluğu yıkılmıştır.

l Müslümanların önündeki en önemli engellerden biri daha kalkmıştır.

l Sasani'lerin yenilgiye uğratılmasından sonra İran Müslümanların eline geçmiştir. Bu durumda Müslümanlar ile Türkler ilk defa sınır komşusu olmuşlardır.

l Müslümanlar Bizans ordusunu yendikten sonra kazandığı prestiji, Sasaniler'i yenerek daha çok güçlendirmiştir.

Nihavend Savaşı Önemi 

l Nihavend Savaşı Müslümanlar için oldukça önemliydi. Tarihçiler, savaşın gerçekleşmesinin Müslümanların yayılmasına karşı duran Sasanilerin ortadan kaldırılmasının zaruri olduğunu belirtirler.

l Savaşın kazanılması Müslümanların prestijinin artmasına ve İslam'ın daha kolay yayılmasına zemin hazırladı.

l İran'ın fethedilmesi bu devletin tarihinin değişmesinde dönüm noktası olmuştur. İran'ın Müslüman Araplar tarafından fethedilmesi, devletin Müslümanlaşmasını kolaylaştırdı.

l Sasani imparatorluğu geri çekilmek yerine savaşı sürdürmeyi seçmiştir. Bu durum imparatorluğun yok olmasına zemini hazırlamıştır.

l Bu savaş İran ile Müslümanlar arasında yapılan son savaş olarak tarihe geçti.

l Son Sasani hükümdarı olan Yezdicürd, Sasanilerin Horasan satrabı tarafından öldürüldü. Bu durumda 224 yılında kurulan Sasani imparatorluğu tam anlamıyla tarih oldu.

l Ömer, fetih politikasını sürdürmek istediğini gösterdi.

Müslümanların İran'ı alması, sadece İran'ın Müslümanlaşmasını kolaylaştırmadı. Komşu ülkelerin İslam'ı tanıması ve ilk Türk Müslüman münasebetlerinin de başlamasına olanak sağladı.

False