Geri Araştırma Nasyonal Sosyalizm nedir? Hitlercilik ne demek? Nasyonal Sosyalizm hakkında bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Nasyonal Sosyalizm nedir? Hitlercilik ne demek? Nasyonal Sosyalizm hakkında bilgi

Nasyonal Sosyalizm nedir? Hitlercilik ne demek? Nasyonal Sosyalizm hakkında bilgi

Nasyonal sosyalizm, Alman ırkının üstünlüğünü savunan aşırı milliyetçi bir ideolojidir. ''Faşizm'' adıyla da bilinen ideoloji, anti-Marksist bir yapıdadır. Nasyonal sosyalizm nedir, Hitlercilik ne demek? Merak edenler için detaylı bir şekilde araştırdık.

Nasyonal sosyalizmin temelleri İtalya'da atılmıştır. Benito Mussolini liderliğindeki faşizmden etkilenen Hitler, 1924 - 1926 tarihleri arasında iki ciltlik Kavgam kitabını kaleme aldı. 24 Şubat 1920'de kurduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisiyle seçimleri kazanarak tek başına iktidar oldu. Parti 1945 yılında, II. Dünya Savaşı sona erene kadar faaliyetlerini sürdürdü.

 Nasyonal Sosyalizm Nedir?

 Nasyonal kelimesi, ulusal demektir. Nasyonal sosyalizm, Hitler'in faşizm ile sosyalizmin temel ilkelerini birleştirmesiyle oluşmuştur. Ancak her iki ideolojiden de farklıdır. Örneğin Marksizm adıyla da bilinen sosyalizmde eşitlik ilkesi dünyadaki tüm milletleri kapsarken, bu ideolojide sadece Almanları kapsar. Hitler, Alman ırkını ''aryan ırk'' olarak tanımlamış ve diğer ırklardan üstün olduğunu savunmuştur.

 Faşizm ideolojisinde en üstün değer devlettir. Nasyonal sosyalizmde ise ana unsur ırktır. Hitler, bu nedenle başta Yahudiler olmak üzere diğer ırkları Almanya için büyük bir tehdit olarak görmüştür. 1933 yılında İktidara geldikten sonra Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyetinde binlerce toplama kampı kuruldu. Milyonlarca Yahudi bu kamplarda çalıştırıldı ve gaz odalarında öldürüldü.

 Toplama kamplarında sadece Yahudiler değil, Romanlar, engelli kişiler, sosyalistler ve muhalifler de yer alıyordu. Bu kişilerden bazıları tıbbi deneylerde kullanıldı.

 Hitlercilik Ne Demek?

 Hitlercilik'in sloganlarından biri "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" idi. ''Tek millet, tek imparatorluk, tek lider'' anlamına gelen bu slogan, Nasyonal sosyalizmin temel doktrini kabul edilir. Adolf Hitler'in amacı, Alman Uygarlığını tüm dünyaya yaymaktı. Kavgam adlı kitabında dünyadaki kaynakların yetersiz olduğunu beyan eden Hitler, bu kaynakların sadece üstün ırkın yani Almanların kontrolünde olması gerektiğini savundu.

 Nasyonal sosyalizmde ''Aryan ırk'' teorisi saf ve üstün ırk anlamına gelir. Buna göre gerçek bir Alman sarışın, mavi gözlü ve atletik yapıda olmalıdır. Bu teorinin temeli 'Öjenik'' adı verilen görüşe dayanmaktadır. Öjenik görüşe göre sağlıksız ceninler sağlıklı olanlarından ayrılıp imha edilmelidir. Hitlercilik'te bu kavram ceninler değil insanlar üzerinde uygulanmıştır. Aryan ırkına mensup olmayan herkes sağlıksız olarak görülmüştür.

 Nasyonal Sosyalizm Hakkında Bilgiler

 Nasyonal sosyalizmde basın etkin bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Özellikle radyo ve gazete yayınları ile sürekli bu ideolojinin propagandası yapılmıştır. II. Dünya Savaşı boyunca, Alman halkına yanlış ve eksik bilgiler verildi. Bu ideolojinin sembolü gamalı haçtır. Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan bu haç ''Swastika'' adıyla da bilinir. Temelde Hristiyanlığın simgelerinden biri olsa da günümüzde Adolf Hitler'in resmi ideolojisini temsil eder.

 Bu ideolojideki en önemli kavramlardan biri de imparatorluk anlamına gelen ''Reich'' kavramıdır. Nazi Almanyası ''Weimar Cumhuriyeri'' olarak tanımlanmıştır. İmparatorluğun topraklarını genişletmek için önce Çek Cumhuriyeti, sonra Polonya işgal edilmiştir. Yayılmacı bir politika izleyen Adolf Hitler'in amacı tüm dünyayı işgal etmek ve Alman İmparatorluğunu kurmaktı.

 Nasyonal Sosyaliste bağlı birçok birim bulunur. Bunların başında SS subayları gelir. SS sözcüğünün açılımı Schutzstaffel'tir. Paramiliter bir yapıya sahip olan bu teşkilat 4 Nisan 1925 tarihinde kuruldu. Sadece Almanya'da değil işgal edilen ülkelerde de faaliyet gösteren SS'ler insanların tutuklanması ve toplama kamplarına gönderilmesinden sorumluydu.

 Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm ile ilgili birçok kitap yayımlandı. Bu kitaplardan bazıları şunlardır.

 Wilhelm Reich - Faşizmin Kitle Psikolojisi

 Hannah Arendt - Totalitarizmin Kaynakları

 Attila İlhan - Faşizmin Ayak Sesleri

 Max Horkheimer - Akıl Tutulması

 Thomas Keneally - Schindler'in Listesi

False