Mitoloji nedir? Mitolojik ne demek? Mitoloji tanrıları ve kitapları hakkında bilgiler

Mitoloji nedir Mitolojik ne demek Mitoloji tanrıları ve kitapları hakkında bilgiler

Mitoloji, geçmiş tarihe farklı bir bakış açısı getirdiği için önemli bir yere sahiptir. Bir milletin, kültürün geçmiş çağlardan itibaren kitaplara yansıyarak gelen hikâyesini anlatır. Kitaplara yansımayanlar, güvenilir kaynak olmadıkları için pek itibar edilmiyor. Mitoloji hakkında detaylı bilgiyi derledik.

Haberin Devamı

Mitoloji efsaneler bilimi anlamına geliyor. Masal ve efsanelerin toplandığı kitaplar için de bu kavram kullanılıyor. Ayrıca, masal ve efsaneleri derlenip, kitap haline getirilmesi işi için de kullanılıyor.

 Mitoloji Nedir?

 Bir millete veya gruba ait toplanmış mitlerin tümüne verilen isme veya bu mitlerin araştırılmasına dayanan bilime mitoloji deniyor. Mitolojinin bir diğer adı da efsane bilimdir. İnsanların doğa, tarih ve gelenekler hakkında anlattığı masal, efsaneler mitleri oluşturuyor.

 Her kültürde kendine özgü mitler vardır. Bir kültüre ait mitler o kültüre ait değer yargılarını, dini tecrübeleri, ahlaki dersleri gibi unsurları yansıtıyor.

 Mitolojik Ne Demek?

 Mitolojinin sözlük anlamı; “Bir din veya halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikimini ele ala çalışmalar bütünüdür.”

 Mitolojik, tanrıları, kahramanlıkları ve doğaüstü varlıkları ele almak demektir. Genel olarak bir şeyin nasıl yaratıldığı veya nasıl oluştuğu konusu ele alınıyor. Kavram olarak “mitolojik olaylar” olarak bahsediliyor.

Haberin Devamı

 Mitolojik olayların temelini efsaneler oluşturuyor. Efsaneler ilk çıktıklarında sözlü olarak kulaktan kulağa aktarılmış. Daha sonra kitaplaştırılarak, ölümsüzleştirilmiştir.

 Mitolojiler Nasıl Oluşmuştur?

 İnsanlar doğduklarından itibaren varoluşlarının sebebini aramışlardır. Buldukları ipuçlarını kendi hayal dünyalarında yorumlayarak mitleri oluşturmuşlardır. Farklı devirlerde ve kültürlerde anlatılan mitler, kulaktan kulağa yayılmıştır.

 Yunan, İskandinav (Nordic), Çin, Mısır, Türk, Roma Mitolojileri günümüzde en fazla bilinen mitolojilerdir.

 Mitoloji Tanrıları Hakkında Bilgiler

 Yunan Mitolojisi Tanrıları

 1-Zeus; Baş tanrıdır. Ayrıca gökyüzü ve hava olayları tanrısıdır.

 2-Poseidon; Denizlerin, okyanusların ve depremlerin tanrısıdır.

 3-Hades; Yeraltı tanrısıdır.

 4-Ares; Savaş tanrısıdır.

 5-Artemis; Bakirelik, avcılık ve ay tanrıçasıdır.

 6-Afrodit; Aşk ve güzellik tanrıçasıdır.

 7-Athena; Bilgelik ve savaş tanrıçasıdır.

 8-Hera; Evlilik, bereket ve aile tanrıçasıdır.

Haberin Devamı

 9-Apollon; Işık, sanat, sağlık tanrısıdır.

 Türk Mitolojisi Tanrıları

 1-Tengri; Kök Tengri/Gök Tanrı, eski Türklerde bilinen ilk tanrıdır. Yüce ve yaratıcıdır.

 2-Umay; Doğurganlık ve bekâret tanrıçasıdır.

 3-Öd Tengri; Zaman tanrısıdır.

 4-Boz Tengri; Yeryüzünün ve bozkırların tanrısıdır.

 5-Kayra; Göklerin, uzayın, ışığın ve hayatın tanrısıdır.

 6-Ülgen; İyilik tanrısıdır.

 7-Erlik; Ölüm ve yeraltı dünyası tanrısıdır.

 Roma Mitolojisi Tanrıları

 1-Apollon; Güneş, müzik, şifa ve kehanet tanrısıdır.

 2-Ceres: Ekin ve hasat tanrıçasıdır.

 3-Cupid; Aşk tanrısıdır.

Haberin Devamı

 4-Jüpiter; Tanrıların kralı gökyüzü yıldırım şimşek tanrısıdır.

 5-Mars; Savaş tanrısıdır.

 6-Venüs; Güzellik ve aşk tanrıçasıdır.

 Mısır Mitolojisi Tanrıları

 1-Amon; Baş tanrıdır.

 2-Ra; Güneş tanrısıdır.

 3-Anubis; Ölülerin tanrısıdır.

 4-Osiris; Yeraltı dünyası ve diriliş tanrısıdır.

 5-İsis; Hayat ve ölüm tanrıçasıdır.

 6- Horus; Gök tanrıdır.

 7-Seth; Kaos, şiddet, çöl tanrısıdır.

 8-Thoth: Bilgelik tanrısıdır.

 Mitoloji Kitapları Hakkında Bilgiler

 Evren ve yaratılış üzerine insanların bilgi dağarcığını zenginleştirecek mitoloji kitapları bulunuyor. Bu kitaplar arasında öne çıkanlar şunlardır;

Haberin Devamı

 1- Mitoloji Kitabı (Alfa); Kitapta seksenden fazla mit, görsellerle desteklenerek anlatılıyor. Mitlere ve mitleri oluşturan kültürlere ne anlam ifade ettiğine farklı bir bakış açısı getiriyor.

 2- Mitoloji 101 (Kathleen Sears); Eski Roma ve Yunan mitolojileri hakkında bilinmesi gereken 101 mitolojik olay anlatılıyor.

 3- Yunan Mitolojisi (Karl Kerényi); Kitap iki cilt halindedir. Birinci cildinde tanrılar, ikinci cildinde kahramanlar anlatılıyor. Anlatılan öykü ve içerikler belgelerle destekleniyor

Haberin Devamı

 4- Eski Türk Mitolojisi (Jean – Paul Roux); En çok bilinen ve ilk defa duyulacak mitler anlatılıyor. Anlatımda büyü ve Şamanizm gibi öğelere de ağırlık veriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası: