MEB alan değişikliği başvurusu yönetmelik bilgileri

Güncelleme Tarihi:

MEB alan değişikliği başvurusu yönetmelik bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2017 13:51

Alan değişikliği başvurusu için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetmelik bilgilerini araştıran vatandaşlar, öğretmen alan değişikliği için başvuru detaylarını sorguluyor. İşte, öğretmen adaylarının merakla araştırdığı alan değişikliği başvurusu ve yönetmelik hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce gerçekleştireceğini duyurduğu öğretmen alan değişikliği başvurusu, merakla beklenmeye devam ediyor. 8-12 Eylül tarihinde alınan il içi ve iller arası başvuruların ardından öğretmenlerin alan değişikliği başvurusu alınmaya başlanacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman gerçekleşecek? İşte, detaylı bilgiler

Öğretmen alan değişikliği başvurusu bugün alınacak başvurular ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Peki alan değişikliği kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar neler olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos 2017 tarihinde aşağıdaki duyuruyu gerçekleştirmişti;

"Alanlar itibarı ile zorunluluk arz eden durumlar dikkate alınarak, öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ise 18 – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 27 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecektir. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişiklerini keserek yeni görev yerlerine başlayacaklardır."

Haberin Devamı

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KRİTERLER NELER OLACAK?

Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin halen görev yaptıkları alanlardaki ihtiyaç ile alan değişikliklerinin yapılabileceği alanlardaki ihtiyaç dikkate alınacak olup alan değişiklikleri sadece öğretmen ihtiyacı bulunan alanlara yapılacaktır.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir.

il içi, iller arası ve özür durumundan yer değişikliği yapılan öğretmenlerin il içi alan değişikliğine başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ağustos ayında iller arasında özür durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler, bulundukları il içinde alanlarının değiştirilmesi halinde özür durumundan yer değiştirme başvurusundan vazgeçmiş sayılacaklardır.

Eğitim kurumu yöneticileri, öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda ders yükü bulunması halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.

Haberin Devamı

Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir.

Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurularının son günü esas alınacaktır.

Alan değişikliğine başvuracak öğretmenlerde adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranacaktır.

Haberin Devamı

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

Alan değişikliği başvurusunda bulunacakların Elektronik Başvuru Formunu doldurmadan önce MEBBİS Özlük Modülündeki alan, mezuniyet bilgileri, hizmet
süresi ve hizmet puanlarını titizlikle kontrol etmeleri ve bu bilgilerinde farklılık olması halinde bilgilerinin güncellenmesi için gerekli belgeleri başvuru süresi içinde okul/ilçe ve il milli eğitim kurumu müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. MEBBİS’teki alanı ile en son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı farklı olanların belgeleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilerek alanlarındaki bu farklılığın düzeltilmesi sağlanacaktır. MEBBİS Özlük Modülündeki alan düzeltmelerinde Bakanlık tarafından düzenlenmiş olan en son atama kararnamesindeki alana ilişkin belge gönderilecektir.

Öğretmenler, bilgileri düzeltildikten sonra başvuru süresi içinde yeniden başvuruda bulunacaklardır. Bilgi düzeltmelerinden önce başvuru yapılmış ise bu başvurular reddedilerek başvuru süresi içinde yeniden başvuru yapılması sağlanacaktır. Başvuru onay işleminden sonra Başvuru Formu üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır.

Alan değişikliğine başvuran öğretmenler başvurunun iki adet çıktısı ile birlikte okul müdürlüğüne başvuracaklardır. Başvuru yapan öğretmenlerin Başvuru Formuna yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığı ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı okul müdürlüklerince kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin Başvuru Formu, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince süresi içinde onaylanacaktır. Okul müdürlüğünce onaylı belgenin bir örneği öğretmene verilecektir. Onaylı belgenin diğer örneği bir yıl süreyle muhafaza edilecektir.

Başvuruları geçersiz sayılması gerekirken değerlendirmeye alınan ve alan değişikliği işlemi gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişikliği işlemi iptal edilecektir.

Alan değişikliği başvurularında okul müdürlüğünce tereddüte düşülen sorunlar öncelikle ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince çözülecek, burada da çözülemeyen sorunlar Bakanlığa bildirilecektir.