Metodoloji nedir? Metodoloji (Yöntem Bilim) çeşitleri ve hakkında bilgiler

Metodoloji nedir Metodoloji (Yöntem Bilim) çeşitleri ve hakkında bilgiler

Bir konuyu derinlemesine incelemek ve onu en iyi şekilde anlayabilmek için detaylı bir araştırma yapmak gerekir. Bu araştırma üstelik bilimsel verilere dayalı olmalıdır. İşte böyle durumlarda metodoloji devreye girer. Peki metodoloji nedir? Metodoloji (yöntem bilim) çeşitleri ve hakkında bilgiler.

Haberin Devamı

Hem okul hayatında hem de gündelik yaşamda araştırma yaparken tüm bilgileri ortaya çıkarmak gerekir. Bunu detaylı şekilde gerçekleştirmek ve doğru bilgilere ulaşmak çok önemlidir. Bu konuda birtakım yöntemler ve çeşitler kullanmak suretiyle, günümüzde metodoloji oldukça fazla kullanılıyor. Şimdi meteorolojinin ne olduğuna beraber bakalım ve öğrenelim.

 Metodoloji Nedir?

 Metodoloji diğer bir ismiyle yöntem bilimi olarak bilinmektedir. Araştırma gerçekleştirmek ve bunu yaparken bilimselliği yakalamak adına, her alana özgü bazı yöntemler ele alınır. Geliştirilmiş olan bu yöntemleri ise metodoloji denmektedir. Herhangi bir konu hakkında fikir geliştirmek ya da bilgi edinebilmek için, o konu ile ilgili derinlemesine bilgi sağlarken birçok farklı yaklaşımları ele almak gerekir. Bunu gerçekleştirirken ise metodoloji ele alınır ve belli başlı bazı hedefler söz konusudur.

 - Metodlar

Haberin Devamı

 - Bulguların sınıflandırılması

 - Değerlendirme

 - Araştırma

 - Geliştirme

 Görüldüğü üzere sıralı şekilde metodoloji içerisinde bu kısımlar ele alınır ve herhangi bir konu hakkında bilgi edinilir ya da fikir geliştirilir. Okul hayatı içerisinde herhangi bir araştırma ve geliştirme yapılırken metodoloji, yani yöntem biliminden faydalanılır. Yani metodoloji bir kişinin doğru araştırma yapabilmesini sağlayan, etkin bir metin yazabilecek temellendirme ile değerlendirmeyi içeren bir bilim alanıdır.

 Metodoloji (Yöntem Bilim) Çeşitleri

 Özellikle bilimsel ve akademik bir çalışma yapmak ile beraber, bu konuda makale yazmak için metodoloji yöntemi kullanılır. Mevcut okumaları yapabilmek adına metodoloji bir perspektif sunmaktadır. Mesela okulda araştırma yapılması gereken bir konu ele alındığı zaman, öncelikle bu konunun sorunları tespit edilmeli ve buna göre sorunlarına yönelik kaynaklar incelenmelidir. Böylece kaynaklar detaylı şekilde İncelemeden geçirildikten sonra, değerlendirme ve kavram açıklama ile beraber bütün delilleri doğrultusunda bilgi sunulur.

 Herhangi bir araştırma konusunda yol haritası oluşturabilmek için metodoloji büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda yardımcı olarak metodoloji çeşitleri, yani yöntemleri ön plana çıkar. Araştırma konusunda yardımcı olacak materyaller süreç içerisinde böylece yer alır. Bunlar içerisinde nicel, nitel, veri toplama ve karma gibi çeşitler yani yöntemler bulunmaktadır. Böylece en doğru bilgiler ve kaynaklar elde edilmek suretiyle, delillerle desteklenmiş araştırma konusu sunulabilir.

 Metodoloji Hakkında Bilgiler

Haberin Devamı

 Araştırma yapmak ile beraber aynı zamanda verileri analiz etmek ve kanıtlarla sunmak çok detaylı bir araştırma gerektirir. Herhangi bir konuda araştırma yapılırken ilgili kaynaklar detaylı şekilde incelenmeli, veriler analiz edilmeli ve buna göre çıkarımlar yapılmalıdır. Özellikle mutlaka bir araştırma yapabilmek için sorun ya da sorunlar olmalıdır. Onların üzerine giderek belli bir konu hakkında araştırma detaylı şekilde ele alınabilir.

 Özellikle ana konudan hareket etmek suretiyle kavramları bağlantılı şekilde yazmak konuyu daraltmaya imkan verir. Bu doğrultuda özgün olması ve bilimsel yaklaşım ile ele alınması büyük öneme sahiptir. Böylece metodolojiye sadık kalmak suretiyle gerçekleştirmek istediğiniz araştırma yapabilirsiniz. Kaynaklar incelendikten sonra farklı bakış açılarıyla ele alınmalı, kavramlardan ve düşüncelerden hareket etmek suretiyle bakış açısı oluşturulmalıdır. Böylece araştırmanız daha gerçekçi ve etkin hale gelebilir.

Haberin Devamı

 Metodoloji özellikle lisans ve lisansüstü tez yapılırken çok fazla kullanılmaktadır. Böylece yöntem bilimi sayesinde konudan sapmadan daha etkin bir şekilde araştırma yapma imkanı elde edilir. Bu da bilimsel araştırma ile beraber konu hakkında tüm bilgilerin elde edilmesine olanak tanır.

Haberle ilgili daha fazlası: