GeriAraştırma Marksizm nedir? Marksist ne demek? Marksizm nasıl ortaya çıkmıştır? Marksizm ve tarihi hakkında bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Marksizm nedir? Marksist ne demek? Marksizm nasıl ortaya çıkmıştır? Marksizm ve tarihi hakkında bilgi

Marksizm nedir? Marksist ne demek? Marksizm nasıl ortaya çıkmıştır? Marksizm ve tarihi hakkında bilgi

Dünya genelinde pek çok kişi tarafından benimsenen Marksizm merak uyandıran bir dünya görüşü olarak bilinir. Karl Marx'ın fikir babası olduğu Marksizm'de nasıl bir düş nce yapısı olduğu bilinirse dünyaya da bakış açısı değişebilir. Marksizm nedir? Marksist ne demek? Tüm ayrıntılarıyla sizler için derledik.

Marksizm'de Karl Marx ve Friedrich Engels'in insanın özgürleşmesi ile ilgili fikirlerinin de yansıması ile birlikte bu fikir de ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Marksizm ekonomik, siyasal ve felsefi bir öğreti olarak oluşturuldu.

 Marksizm Nedir?

 Marksizm tarih boyunca ortaya çıkan diyalektik materyalist yorumuna dayanan özgün felsefi ve siyasal bir akımıdır. Marksizm'de kapitalist dünyaya karşı işçi sınıfının özgürleşmesini öngörür. Toplumsal değişimi ele alan Marksizm'de insanların özgürleşmesi ön plana alınır. Marksizm aslında komunizme doğru giden adımların temelini oluşturur.

 Marksizm'e göre ideolojik anlamda sınıflar savaşı teorisi öne çıkmıştır. Bu savaşın sonunda ise oluşacak bir proleterya diktatörlüğü oluşması planlanır. Bunun akabinde ise toplumsal eşitlik ve buna bağlı bir özgürlük dünyasının öne çıkması hedeflenir. Marksizm'e göre özgürlükler sonrasında komünizme varılır. Marksizm bu öğretiyi savunmaktadır.

 Marksist Ne Demek?

 Marksist, Marsizm öğretisine inanan ve bunu savunan kişilere denilmektedir. Siyasal, felsefi ve toplumsal anlamda Marksizm'e inanan ve bunu benimseyen kişilere Marksist denilir. Aynı zamanda marksistler diyalektik ve materyalist yaklaşım ile birlikte toplumun eşitliğini savunurlar. Bu noktada felsefenin kurucusu olan Karl Marks ile Frederich Engels'in öğretileri Marksistlere yol gösterici olur.

 Bunun yanı sıra Marksizm'in öğretilerini kılavuz edinen ve yaşamını bu öğretiler doğrultusunda şekillendiren kişilere de Marksist denilmektedir. Marksistler bu öğretilere inanmakla kalmaz. Aynı zamanda Marksizm'in yaşayış tarzını da benimseyerek uygularlar.

 Marksizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

 Marksizm'in kurucusu Karl Marx dönemin en önemli filozofuydu. Ünlü bir siyasetçi ve ekonomist olan Karl Marx aynı zamanda iyi bir devrimcidir. Kapitalist üretim ilişkilerini araştıran Karl Marx aynı zamanda işçi sınıfının sömürülmesi ve üretim aşamalarını incelemiştir. Tüm bu yaptığı araştırmalara göre materyalizmin de temellerini atmıştır. Bu konuda Kapitalist üretim ve tarihsel materyalizmin ilişkisini de değerlendirmiştir.

 Karl Marx insanlığın başladığı andan itibaren olan sınıf savaşını analiz etmiş ve bu konuda çıkarımlarda bulunmuştur. Marx'ın teorik çalışmalarında en büyük yardımcısı ise Alman filozof Friedrich Engels olmuştur. 1844 yılından itibaren bir arada olan Engels ve Marks 1883 tarihine kadar birlikte çalışmalar yapmışlardır. Bu konuda pek çok eser de bırakmışlardır.

 Marksizm Ve Tarihi Hakkında Bilgi

 Marksizm 19. yüzyıl içerisinde zirveye ulaşmış bir fikir akımı olmuştur. Marksizm 19. yüzyıl itibari ile üç düşünsel kaynaktan faydalanmıştır. Bunlar Fransız ütopik sosyalizmi ile birlikte İngiliz ekonomi politiği olmuştur. Aynı zamanda Alman felsefesinden de etkilenilmiştir. Marx ve Engels bu üç teori üzerinde durmuş ve bu konuda araştırma yapmışlardır. Siyasi ve felsefik bir bilgi birikimi ile araştırılan bu konuların teorisi ve pratiği de yapılmıştır. Uzun araştırmalar ve çıkarımlar sonucunda Marksizm'de genel teoremler ortaya çıkmıştır. Marksizm'in Avrupa'da ortaya çıkışı ise 1848 devrimleri ile işçi sınıfı hareketi içerisinde başlamıştır. Birinci Enternasyonel ile bilinirliği artan Marksizm aynı zamanda Paris Komünü ayaklanmasını da etkilemiştir.

 Marksizm 20. yüzyılda daha da belirgin hale gelmiştir. Marksizm özellikle 1949 Çin Devrimi ile 1959 Küba Devrimi'ni de etkilemiştir. Bu dönemde Marksizm pek çok ülkede bilinir hale gelmiştir. Aynı zamanda 21. yüzyılda ise Sovyetler Birliği'nin dağılması ile Marksizmin de yenildiği söylenmiştir. Ama buna rağmen Marksizm etkisini göstermeye devam etmiştir. Özellikle de Latin Amerika'da arka arkaya marksist eğilimli iktidarlar doğmuştur.

False