GeriAraştırma Maastricht Antlaşması Nedir? Maastricht Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Maastricht Antlaşması Nedir? Maastricht Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Maastricht Antlaşması Nedir? Maastricht Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Maastricht Antlaşması nedir? Maastricht Antlaşması tarihi, maddeleri, önemi ve sonuçları kısaca özetini sizin için hazırlıyoruz. Maastricht Antlaşması hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik.

Avrupa Birliği Antlaşması, Avrupa Parlamentosu Başkanı Egon Klepsch'in huzurunda Maastricht'te imzalandı. Bu antlaşma, Birliğin Avrupa Topluluklarına ve diğer iki işbirliği alanına dayanmasını sağlar. 

 Maastricht Antlaşması Nedir? 

 1992 yılında, Maastricht Antlaşması, amacı tek bir para birimine geçmek olan, Avrupa Topluluğu Üye Devletleri arasında bir Avrupa Birliği kurdu. Döviz kontrol sermaye hareketleri serbest bırakarak, kaldırılır. 1997'de, Avrupa Merkez Bankası, 2002'de ulusal para birimlerinin yerini alacak olan Avrupa para birimi olan Euro'yu kurmak ve daha sonra yönetmekle sorumlu olarak, Devletlerden bağımsız olarak kuruldu. 

 Antlaşması uyarınca, şimdi Avrupa inşaat omurgası olan bu tek para birimini tanıtmak amacıyla, üye Devletler kendi ekonomileri beş kriterler temelinde yakınsama yapmak için gerekli olan fiyat artışı aşmadığı en iyi üç ülkenin ortalamasının yüzde 1,5 puanından fazla olmalı. 

 Maastricht Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleşmiştir? 

 Maastricht'te (Hollanda) 7 Şubat 1992'de onaylanan Maastricht Antlaşması, daha sonra Avrupa Topluluğunu kuran Roma Antlaşmasını (1957) tamamladı. Avrupa Birliği başlangıçta 12 Topluluğun Üye Devleti (Almanya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve Birleşik Krallık) arasında imzalandı. Anlaşma, AET'nin 12 üye ülkesi tarafından hazırlanmıştır. 

 Maastricht Antlaşmasının Tarihi ve Özeti 

 Avrupa Birliği Antlaşması'nın yürürlüğe girmesinden itibaren, AET, Avrupa Topluluğu (AT) olur. Ortak karar prosedürünün getirilmesi ve işbirliği prosedürünün genişletilmesi sayesinde Avrupa Parlamentosunun yasama ve denetleme yetkileri artırılır. 

 Bu yeni antlaşma uyarınca, Avrupa Parlamentosu, Komisyon'u Topluluk eylemi gerektirdiğini düşündüğü alanlarda bir yasama teklifi sunmaya davet etme hakkına sahiptir. Komisyonun artık Avrupa Ombudsmanını da atayan Avrupa Parlamentosu tarafından bir bütün olarak onaylanması gerekiyor. 

 Maastricht Antlaşmasının Maddeleri 

 Resmi adı “Avrupa Birliği Antlaşması” olan Maastricht Antlaşması, bugün bildiğimiz Avrupa Birliği'nin temellerini attı.

 Devletler arasında yıllarca süren mübadelelerin zirvesi olan anlaşma, Hollanda'da Belçika ve Almanya sınırına yakın bir şehir olan Maastricht'te imzalandı. 

 Antlaşmanın maddeleri ise şöyledir: 

l Antlaşma, üye devlet vatandaşlarının ikamet ettikleri ülkeyi seçmelerine ve Avrupa Birliği içinde özgürce hareket etmelerine izin veren Avrupa vatandaşlığını oluşturdu.

l Antlaşma, "Birliğin ortak değerlerini, temel çıkarlarını ve bağımsızlığını korumayı" amaçlayan ortak bir dış ve güvenlik politikası oluşturdu.

l Antlaşma, Avrupa vatandaşlarının emniyet ve güvenliğini garanti altına almak için adalet ve içişleri konularında yakın işbirliği geliştirdi.

l Euro'yu kurmak ve EMU'nun başarısını sağlamak için, Devletler Avrupa ekonomilerini bir araya getirmeyi gerekli gördüler. 

 Maastricht Antlaşmasının Önemi Nedir? 

 Maastricht Antlaşması, tek Avrupa para birimi olan Euronun temellerini attı. Ayrıca misyonlarını belirlediği Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemini kurdu. AMB'nin temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak, yani euro'nun değerini korumaktır. 

 Antlaşma, Avrupa'da ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi üzerine onlarca yıllık tartışmaların doruk noktasına ulaştı. 1986'da, Avrupalı ​​liderler tek bir para biriminin getirilmesine ilişkin tartışmayı yeniden başlattı ve 1989'da üç aşamalı bir geçiş sürecini uygulamaya koydu. Söz konusu üç aşamayı belirleyen, Maastricht Antlaşmasıydı. 

 Maastricht Antlaşmasının Amaçları Nelerdir? 

 Üye Devletler arasında sermayenin serbest dolaşımının sağlanması antlaşmanın amaçlarından biridir. Ulusal merkez bankaları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve üye devletlerin ekonomik politikalarının uyumlaştırılması bir başka amaçtır. ECB'ye emanet edilen tek bir para politikasının uygulanmasına paralel olarak Euro'nun kademeli olarak tanıtılması da başka bir amaçtır. Bazen Maastricht kriterleri veya yakınsama kriterleri olarak adlandırılan bu kuralların amacı, yeni ülkelerin katılımı durumunda bile Euro bölgesinde fiyat istikrarını garanti etmektir.

False