GeriAraştırma Kuram Nedir? Kuram Biçimleri Nelerdir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kuram Nedir? Kuram Biçimleri Nelerdir?

Kuram Nedir? Kuram Biçimleri Nelerdir?

Kuram pek çok eğitim kurumunda öğretilen ancak çoğu kişi tarafından tam olarak kavranılamayan bir kavramdır. Kuram ya da teori olarak adlandırılan bu kavram, pek çok derse konu olabilir. Öyleyse kafaları kurcalayan kuram kavramı nedir? Kuram biçimleri nelerdir? Kuram ve kurama dair tüm detayları ile derledik.

Kuram, genellikle felsefe derslerinde kullanılan ancak günlük hayatta da pek çok yerde karşımıza çıkan ve teori anlamına gelen bir kavramdır.

Kuram Nedir?

Kuram kelimesi Latincede inceleme ve dikkatle bakma gibi anlamlar taşır. Arapçada kullanılan nazariye kelimesi de teoriye denk gelir.
Günümüzde kuram, teori ve nazariye aynı anlamı taşıyan eş anlamlı sözcüklerdir. Kuram, bir olgunun doğrulanmış deney ve gözlemlere dayandırılarak açıklanmasını belirtir. Kabaca anlatmak gerekirse bakış açısı olarak nitelendirilebilir. Kökeni Antik Yunan'a dayanan kuram kelimesi, herhangi bir konu hakkında detaylı inceleme ve gözlemlere dayandırılan bir görüş ve düşüncelerin tamamını kapsar.

Kuram Biçimleri Nelerdir?

Felsefeyle özdeşleşen bir kavram olan kuramın farklı biçimleri vardır. Bu kuram biçimlerini 3'e ayırabiliriz.

Özcü Kuram: Özcü kuram bir şeyin özünde ne olduğuna odaklanır. Felsefede özcü kuram, görüntülenen şeyin ayrıntılarını dikkate almaz ve onu sadece ilkelere bağlı kalarak açıklamayı amaçlar. Özcü kuram hakikat ve gerçekliği arar ve bunu yaparken derin anlamlı sorular sorar.

Empirist Kuram: Empirist kuram bir şeyin ne olduğundan ziyade nasıl olduğunu açıklamaya çalışır. Empirist kuram pratik ve kuram arasındaki ilişkinin daha anlaşılır hale gelmesini sağlayan bir kuram biçimidir. Empirist kuramda egemenliği ve gerçekliği değiştirmeye yönelik yollar izlenir.

İnsan Merkezci Kuram: İnsan merkezci kuram "Varlık nedir?" gibi sorular sorarak tinsel evreni açıklamaya çalışır. Soyut ve derinlikli sorular soran bu kuram biçimi, genelleme yapmaya ve kavramlaştırmaya yöneliktir.

 

False