GeriAraştırma Kosova Savaşları Tarihi Ve Önemi - 1. Ve 2. Kosova Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kosova Savaşları Tarihi Ve Önemi - 1. Ve 2. Kosova Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Kosova Savaşları Tarihi Ve Önemi - 1. Ve 2. Kosova Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Sultan 1.Murad tarafınca yönetilen ordu ile birlikte yapılan savaş Sırp Orduları ile yapılmıştır. Çok uluslu bir ordudan oluşan Balkan tarafı ile Osmanlı arasında yapılan savaş, 28 Haziran 1939 yılında olmuştur. Kosova Savaşları’nın bölge için etkileri nelerdir? Kosova Savaşları sonrasında ne gibi sonuçlar oluşmuştur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 Kosova Savaşları, Osmanlı ve Balkan tarafları arasında yapılmış bir savaştır. Savaşın en büyük etkileri arasında Sırp prenslerin Ploşnik Muharebesi sonrasında Osmanlının Kaybetmesidir. 

 Kosova Savaşları Nedir? 

 Balkanlarda yer alan Sırp prenslerin Osmanlı egemenliği altında yaşamak istememesi sonucunda savaş çıkmıştır. Osmanlının dönem içinde yıpranmasından dolayı Balkanlarda yer alan çok uluslu bir ordu kurulmuştur. 

 Kosova Savaşları, Osmanlı ordusunu durdurmak, vergi ödemelerinin yapılmaması için, İskan politikalarını karşı durulma istekleri ile Sırplar tarafından kalkışılmış bir savaştır. Savaşın nedenleri arasında Din ayrılığının olması da yer almaktadır. 

l Osmanlının bölge üzerindeki etkisinin kırılma isteği.

l Sırp Prenslerin, yıpranan Osmanlıya karşı bir şanslarının olmasını düşünmesi.

l İskan politikasına karşı alınan tavır.

l Müslüman bir yapıya sahip olan Osmanlının Avrupa topraklarından çıkarılma isteği

l Bosna kralının sahip olduğu 30 bin kişiden oluşan ordusu ile Osmanlıyı yıpratması sonrasında Sırp prenslerin birleşmesi

Muharebenin gerçekleşmesi, 15 Haziran 1389 yılında Anadolu beylikleri ve Sırp tarafları karşı karşıya gelmiştir. Bunun ardından Kosova ovası üzerinde başlayan savaş Çandarlı Ali Paşa komutası içinde yer alan Osmanlı ordusu tarafından etkisiz bir hale getirilmiştir.

Savaşın sonrasında kaybeden tarafında Sırp kesimi olmasıyla birlikte Sırp soyluları, Sultanın elini öpmüş ve Müslüman olmak istemişlerdir. Bu döneme kadar Sırp ulusu için tarihte oldukça önemli olan bir savaştır. Bununla birlikte Sırp ulusunun oluşmasında etki sağlamıştır. 

 Kosova Savaşları Özeti Ve Kısaca Bilgi 

 Osmanlı, Anadolu beylikleri ile Balkanlarda yer alan Sırp prensleri arasında geçene savaş ile bölgede denge oluşmuştur. Bölge üzerinde söz sahibi olmak ve vergilerden kurtulmak isteyen Sırplar, aralarında birleşmiştir. 

 Sonucunda Osmanlı orduları, Kosova ovasında savaşı kazanmıştır. Sırp tarafının özür dilemesi ve Müslüman olma istekleriyle sonlanmıştır. Sonrasında bölge üzerinde Osmanlıya karşı herhangi bir güç kalmamıştır. 

 Kosova Savaşları Tarihi 

 15 Haziranda 1389 yılı içinde Kosova ovası içinde iki taraf karşılaşmıştır. Bunun neticesinde ise Anadolu beylikleri ve Osmanlı ordusundan oluşan taraflar kazanmıştır. Balkan bölgesi içinde güç dengesinin oluşmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

 Sırp ulusunun birleşmesinde ve tarih içinde birlik olmasında önemli bir yere sahiptir. Osmanlının, Avrupa topraklarından çıkarılması üzerine verilen mücadele sonrasında Osmanlı, Balkanlarda hakimiyet sağlamıştır. 

 Kosova Savaşları Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? 

 Osmanlının, Bosna kralına karşı bölgede savaş kaybetmesi ile birlikte Sırp prensleri birlik olmuştur. Bölgeden Osmanlı güçlerini çıkarmak ve iskan politikalarından kurtulmak amacı ile ordu toplamıştırlar. Ancak Kosova ovasında Çavdarlı Ali Paşa, birlikleri ile savaşı kazanmıştır. 

 Kosova Savaşları Tarafları 

 Kosova savaşında taraflar, Balkan birliklerinden oluşan Sırp prensleri ve Osmanlı ile Osmanlı içinde yer alan Anadolu beylikleridir. Savaşın gerçekleştiği nokta ile birlikte Osmanlı tarafından Balkanlarda gücü artmıştır. 

 Kosova Savaşları Nedenleri 

 Dönem içinde Osmanlının yıpranması ve Bosna Kralı’nın 30 bin kişiden oluşan ordusu ile yapılan savaşta yıpranması bulunmaktadır. Yapılan savaş sonrasında Osmanlının yıprandığını düşünen Sırp tarafları, Balkanlarda ordu toplanmıştır. 

l Avrupa topraklarında Osmanlının söz sahibi olmasını engellemek.

l Osmanlının aldığı vergilerden kurtulmak

l İskan politikalarının etkilerini yıkmak

Kosova Savaşları Sonuçları 

 Sonuç olarak bölge üzerinde Osmanlı tek söz sahibi olmuştur. Bunun yanı sıra Sırp ulusunun tarihte birleşmesi ve milli kültür oluşturması bulunmaktadır. 

 Kosova Savaşları Önemi 

 Balkanlarda Osmanlının güç dengesini belirlemesi için önemli bir konumdadır. Sırpların milli anlayışlarının bugüne kadar gelmesinde belirleyici unsurdur. Balkanlarda oluşan isyan girişimleri bastırılmıştır.

False