GeriEğitim Koronada ebevynlerin duyguları çocuklara yansıdı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Koronada ebevynlerin duyguları çocuklara yansıdı

Koronada ebevynlerin duyguları çocuklara yansıdı

Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Göl-Güven ve ekibi 'COVID-19 Pandemisinin Aile Yaşamına Yansımaları' üzerine bir çalışma yaptı. COVID-19 salgını ve karantina sürecinin çocuk sahibi olan ailelerinin yaşamlarına yansımalarını ortaya koyan araştırmada 323 ebeveynden toplanan veriler analiz edildi. Raporda COVID-19 öncesi ve karantina dönemine yönelik ebeveyn ve çocukların duygu durumları, eş ve çocuklarla olan ilişkiler, ebeveynlerin ve çocukların birlikte geçirdikleri zaman gibi elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

COVID-19 Aile araştırmasına, Türkiye’nin 39 farklı ilinden 4-12 yaşları arası çocuğu olan 323 ebeveyn çevrimiçi anket sorularını yanıtlayarak katılım gösterdi. Cinsiyet dağılımına bakıldığında katılımcıların yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu görüldü. Araştırmaya katılan ebeveynler yüzde 84’ü üniversite veya üzeri eğitime ve yüzde 71’i asgari ücretin üzerinde bir gelire sahip olduklarını belirtti.

EBEVEYNLERİN DUYGU DURUMLARI ÇOCUKLARA YANSIDI
Ebeveynlerin genel anlamda duygusal durumlarına yönelik kendilerini değerlendirmeleri istendi. Ebeveynler, benzer bir değerlendirmeyi COVID-19 sürecine yönelik de yaptılar. Bulgular, duygu durumlarını olumlu değerlendiren katılımcıların COVID-19 ile ilgili duygularını düzenlemede de sıkıntı yaşamadıklarını gösterdi. Çocuklarını genel anlamda korkulu ve endişeli olarak tanımlayan ebeveynler, çocuklarının kısıtlamalar sırasında duygu ve davranışlarında da olumsuz yönde bir değerlendirme yaptı. Karantina döneminde kendi duygusal durumlarını olumsuz olarak değerlendiren ebeveynler, çocuklarının da duygu ve davranışlarının sorunlu olduğunu belirtti.

AİLEYLE BİRLİKTE GEÇİRİLEN ZAMANIN OLUMLU ETKİLERİ
Karantina sürecinde çocukla geçirilen zamanın nitelikli olduğunu düşünen ebeveynler, çocuklarının duygu ve davranışlarını da olumlu olarak değerlendirdi. Çocuklarıyla nitelikli zaman geçirdiğini ve eğitime yönelik etkinlikler yaptıklarını ifade eden ebeveynler çocukların bu süreçte olumlu duygu ve davranış özelliklerini daha çok öne çıkardı. Karantinada duygu durumunu koruyan ebeveynler de zaman ve eğitim süreçlerini olumlu yönde değerlendirdi.

GELİR DÜZEYİ SOSYALLEŞMEYİ DE ETKİLEDİ
Gelir düzeyi arttıkça komşularla görüşme sıklığı arttı. Gelir düzeyi arttıkça ebeveynlerin sosyalleşmek için Whatsapp grupları, sosyal medya kullanımı, tekli görüşme ve çoklu görüşme gibi sosyal platformları daha fazla kullandıkları saptandı. Ayrıca yaşla birlikte çevrimiçi oyun platformları kullanımında artış, ebeveynle oyun oynanmasında ve arkadaşlarla çevrimiçi sosyalleşmede azalma gözlendi. Alışkanlıklar ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiler incelendiğinde, daha düşük gelire sahip olan ebeveynlerin çocuklarının uyku, beslenme ve egzersiz düzenlerinde rutine göre sapmalar olduğu belirlendi. Bunlar:
- Daha geç yatıp daha geç kalkma,
- Gün içindeki öğün miktarlarında artış,
- Arada sırada, akla geldikçe egzersiz yapma 

MADDİ DURUMU İYİ OLANLAR EGZERSİZ YAPTI
Ailenin gelir düzeyi arttıkça çocukların düzenli egzersiz yapmalarında da artma tespit edildi. Çocukların COVID-19 kısıtlamaları sürecindeki ekran kullanımının, ebeveynlerin gelir düzeyiyle ilişkili olmadığı saptandı. Katılımcıların gelir düzeyi arttıkça uyku düzeni, gelirdeki değişim, fiziksel sağlık ve psikolojik sağlık alanlarında kendilerini iyiye doğru değerlendirdikleri gözlemlendi. Egzersiz, çalışma düzenleri, yeme-içme alışkanlıkları ve boş zaman aktiviteleri ile gelir arasında bir ilişki bulunamadı. Çocuklarda ise, beslenme ve egzersizle yaş arasında bir ilişki bulunamazken, yaşla birlikte uyku düzeninde sıkıntılar ebeveynler tarafından daha çok dile getirildi.

False