Klimatoloji nedir ve neyi inceler? Klimatoloji hakkında kısaca bilgiler

Klimatoloji nedir ve neyi inceler Klimatoloji hakkında kısaca bilgiler

İklim ve gökyüzündeki güncel hava olayları son yıllarda en çok takip edilen konuların başında geliyor. Bu konuda özellikle bilimsel çalışmalar yakından ve ilgi ile takip ediliyor. Küresel iklim değişiklikleri dünya gündemini oluştururken Klimatoloji bilimi ön plana çıkıyor. Merak edenler için Klimatoloji nedir ve neyi inceler? Klimatoloji hakkında tüm bilgileri derledik.

Haberin Devamı

Klimatoloji ve bu alanda değerli ve önemli çalışmalar yapan bilim insanları sayesinde dünyamızın geleceğine dair etkin planlamalar yapılabilmektedir. Doğru tespit ve analizler ile uzun dönemde elde edilen klimatolojik verilerin, en iyi şekilde kontrolü, tasnifi ve korunması; ileriye yönelik yeni bilimsel çalışmaların yapılabilmesi ve büyük ilerlemelerin sağlanabilmesi için son derece gereklidir.

Klimatoloji Nedir?

 Klimatoloji, kısaca iklim bilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu geniş kapsamlı bilim dalı, atmosfer içerisinde meydana gelen çeşitli hava olaylarını ve yeryüzünde görülen iklim tiplerini incelemektedir. Klimatoloji bilimi ile ilgilenen ve bu amaçla bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarına ise klimatolog denir. İklim bilimi olan Klimatoloji, hava olaylarını yakından tanımak için fiziğin bir alt dalı olan Meteoroloji verilerinden büyük ölçüde yararlanmaktadır.

 Klimatoloji Neyi İnceler?

Haberin Devamı

 Klimatoloji, geniş bir sahada uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarını, hava olaylarını detaylı olarak ele alır. Klimatoloji, meteorolojinin yapmış olduğu gözlemleri alır, insan ve diğer canlıların yaşamı açısından inceler ve açıklamaya çalışır.

 Yeryüzünde görülen başlıca iklim tiplerini ve özelliklerini, oluşum sebeplerini, insan yaşamı üzerine etkilerini, iklim elemanlarını (sıcaklık, nemlilik, yağış, basınç ve rüzgarlar) inceleyen fiziki coğrafya alt dalı olarak önemli görevler üstlenmektedir. Klimatoloji sayesinde 50-100 yıllık hava durumu ortalamaları alınarak iklime dair bilgiler oluşturulur.

 Klimatoloji Hakkında Kısaca Bilgiler

 Klimatoloji, bir bölgenin ikliminin belirlenmesinde oldukça önemli bir rol oynar. Çünkü iklim modelinin belirlenmesi ile birlikte o bölgede gerçekleştirilecek olan ekonomik faaliyetler hususunda doğru bir planlama ve tercih yapılabilmektedir. Sulak ya da kurak olarak belirlenen bölge yapısı akabinde üretimi yapılacak ürünlerin cinsi ve uygun olacak tarım faaliyetleri en etkili şekilde tespit edilir.

 Klimatolojinin bir diğer önemli katkısı yerleşim alanı olarak arazi seçimlerinde yol gösterici olmasıdır. Alt yapı çalışmalarının yapılacağı arazilerin tespiti bakımından da Klimatoloji verileri oldukça mühim bir etkiye haizdir. İklim şartlarına bağlı olarak yapılan inşaatların yapı malzemesinden zeminin yapısına kadar belirlenmesi işleminde Klimatoloji verileri dikkate alınmaktadır.

 Klimatolojik veriler sayesinde şehircilik, tarım, endüstri, inşaat, orman, sağlık, turizm ve enerji üretimi başta olmak üzere pek çok önemli sektörün geliştirilmesi ile planlanması en iyi şekilde yapılmakta iken aynı zamanda sel, taşkın, kuraklık ve benzer meteorolojik kaynaklı doğal afetlerin önlenmesi, tahmini ile bu afetlere dair hazırlık planlarının belirlenmesinde ana verileri Klimatoloji bilimi sağlamaktadır. Klimatolojik veriler ile birlikte ülke kaynakları en verimli şekilde değerlendirilebilir.

Haberin Devamı

 Klimatoloji (İklim Bilimi) alt dalları şöyle; Paleoklimatoloji, Paleotempestoloji, Tarihsel Klimatoloji, Meteoroloji, Biyoklimatoloji. Paleoklimatoloji, ağaç halkalarını ve buz çekirdeklerini inceler ve geçmişe ilişkin iklim modelleri belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar. Paleotempestoloji, geçmiş süreçlerde meydana gelen kasırgaların iklime etkilerini ve bu kasırgaların oluşma sıklığını ve zamanını inceler ve bu hususların belirlenmesi amacı ile bilimsel çalışmalar yapar.

 Tarihsel Klimatoloji ise bir bölgede bulunan antik kalıntıların ve yapıların üzerindeki araştırmalar ile eski yıllara ait iklim bilgilerinin tespitine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Klimatoloji alt dallarından biri olan Meteoroloji, bilindiği üzere hava ile ilgilenir ve bir hafta ya da bir ay gibi süreçler arasında görülen hava değişimlerini belirlemek üzere çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Biyoklimatoloji, iklimin ve iklimin değişen etkisini yaşayan ve yaşantısı iklimden dolayı sona eren canlıların üzerinde araştırmalar yapmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası: