GeriÜniversite Bölümleri Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Yüksek öğretim sürecinde bireylere mesleki alanlarda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır. Her meslek için açılan bölümlerde ise o mesleğin gerektirdiği nitelikleri kazandıracak eğitimler verilmektedir. Bu nedenle de gençler üniversite bölümlerini ileride mensubu olmak istedikleri mesleğe göre seçmektedir. "Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Nedir? Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar? Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Dersleri, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği İş İmkanları" Başlıkları ile sizin için bölüm hakkında tüm bilgileri derledik.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümü, bir planın hazırlanması aşamasında yer yüzü ve yer altının ölçülmesi ve elde edilen verilerin haritaya aktarılması konusunda mesleki eğitim veren yüksek öğretim bölümüdür. Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olan kişiler çalıştıkları kurumun projelerinin uygulanacağı alanın yer yüzü ve yer altı ölçümlerini yapmaktadır.

 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Nedir?

 Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümü, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştirmek üzere eğitimin verildiği yüksek öğretim bölümüdür. Bir uygulama alanının özel teknikler ile yer altı ve yer üstü ölçümlerinin yapılması ve verilerin değerlendirilmesi sürecini ele alan akademik disiplindir. 4 yıllık lisans eğitimi olarak gerçekleştirilen bölümler arasında yer almaktadır.

 Bir proje alanının yer üstü ve yer altı özelliklerini incelemek için gerekli tekniklerin öğrenilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca elde edilen verilerin harita ile anlatımı ve raporlanması konusunda da eğitim verilmektedir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olarak çalışabilecek nitelikli ve kaliteli eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu bölümü başarı ile bitiren öğrenciler Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanırlar.

 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

 ​​​​​​Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği mezunu olan kişiler Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olarak çeşitli kurumlarda çalışabilmektedir. Çalıştıkları kurum ya da kuruluşun yürütmekte olduğu projelere dair yer yüzünün büyüklüğü, yapısı ve biçimsel özelliklerine yönelik ölçümler yapmaktadırlar. Bu ölçüm sonuçlarını ise harita üzerinde göstermektedirler. Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olarak çalışan kişilerin başlıca görevleri şu şekilde verilebilir;

Yatırım ve mühendislik altyapısı ile ilgili çalışmaları yapmak,

Projelerin uygulama alanı (arazi) ile uygunluğunu (fizibilite) çalışmalarını yürütmek,

Araziye projenin uygulanabilir olması yönünde çözüm ve sağlıklı öneriler sunmak,

Demiryolu, karayolu, tünel ve sulama kanalları gibi çeşitli alanlarda projelendirme yapmak

Yol, kanalizasyon ve su gibi belediyecilik hizmetlerinin proje olarak hazırlamak ve sunmak,

Yer altında oluşabilecek kırılma durumunda yapıların alabileceği hasar derecesini hesaplamak,

Yer kabuğunda meydana gelebilecek kırılma olasılıklarını hesaplamak,

Deniz ve akarsuların sığ ve derin olduğu noktaları ve mevcut derinliğini tespit etmek,

Deniz ve akarsuların tehlikeli kabul edilen noktalarını belirlemek,

Balıkçılık sahalarını ve gemi geçişi için en uygun olabilecek noktalarını belirlemek,

Ev ve arsa gibi taşınmaz malların sınırlarını belirleme ve hukuki sürece uygun olarak işlemleri yapabilmek,

Büyük ölçekli haritalar hazırlama sürecini yürütmek ve bu haritaları oluşturmak.

 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler

 Jeodezi mühendisliği bölümü olan üniversitelerin listesi şu şekildedir;

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ERCİYESÜNİVERSİTESİ

GEBZETEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANEÜNİVERSİTESİ

HARRANÜNİVERSİTESİ

İZMİRKATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSÜNİVERSİTESİ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MERSİNÜNİVERSİTESİ

NECMETTİNERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

NİĞDEÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

 KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Dersleri

 Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olmak isteyen bölümde verilen teori ve uygulama derslerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Nitelikli ve kaliteli jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştirmek için verilen başlıca dersler şu şekildedir;

 Ölçme Bilgisi

 Jeofizik Ölçüm

 Kartografya

 Yükseklik Ölçme

 Lineer Cebir

 Taşınmaz Hukuku

 Algoritmalar Programlama

 Jeodezik Astronomi

 Matlab Kullanımı

 Mühendislik Jeolojisi

 Fotogrametri

 Kentsel Alanların Düzenlenmesi

 Koordinat Sistemleri

 Dijital Görüntü İşleme

 Orman Kadastro

 Mühendislik Mekaniği

 Aplikasyon

 Coğrafi Bilgi Sistemi

 Taşınmaz Değerlemesi

 Afet Yönetimi

 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü İş İmkanları

 Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olan kişiler, yapı ve inşaat sektörü başta olmak üzere çeşitli projelendirme çalışmaları yapan resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir. Toplum ihtiyacı olan bina, yol, baraj gibi çeşitli yapıların inşaatına olan ihtiyacın çok olması nedeni ile geniş bir çalışma alanına sahiptir.

False