İzaleyi şuyu davası nedir, nerede ve nasıl açılır? İzaleyi şuyu davası ne kadar sürer ve ücreti

İzaleyi şuyu davası nedir, nerede ve nasıl açılır İzaleyi şuyu davası ne kadar sürer ve ücreti

Herhangi bir mal veya eşyaya bazen birden fazla kişi sahip olabilir. Bu şekilde birden fazla kişinin o eşya üzerinde ortak mülkiyet hakkı bulunmaktadır. Yasalar çerçevesinde ortaklık dizaynı da yapılmıştır. Bu durumda paylı mülkiyet ya da elbirliği mülkiyet söz konusu olmaktadır. İzaleyi şüyu davası ise bu ortaklığı sonlandırmak için açılmaktadır. Amaç burada ortaklığın giderilmesi olmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

İzaleyi şüyu davası miras yolu ile intikal eden, tek kişiye veya aileye kalan taşınmazın paylaşılması amacıyla açılan davaya verilen isimdir. Genellikle aile bireylerinin uzlaşamaması nedeniyle mirasçılardan biri tarafından dava açılmaktadır.

 İzaleyi Şüyu Davası Nedir?

 İzaleyi şüyu davası diğer bir adıyla ortaklığı sona erdirilmesi davası olarak bilinir. İzaleyi şüyu davası taşınır ya da taşınmaz malda ortaklığın bitirilerek kişisel mülkiyete geçiş yapılması davası olarak bilinir. İzaleyi şüyu davası, pek çok taraflı ve davanın tüm tarafları için yakın sonuçlar doğuran bir dava türüdür.

 İzaleyi şüyu davası iki yöntemle yapılır. Birincisi aynen taksim suretiyle diğeri de satış suretiyle izaleyi şüyu davası olarak bilinir. Aynen taksim yönteminde mal kaça bölünmesi gerekiyorsa bu şekilde bölünerek paylaştırılır. Örneğin bir tarla paydaşları 3 kişi ise 3 kişiye bölünerek pay edilir. Satıl yoluyla izaleyi şüyu davasında ise mal icra yolu ile satılır. Elde edilen bedel ise ortaklara pay edilir.

 İzaleyi şüyu davası mala ortak olan tüm ortaklara karşı açılır. Mala ortak olan herhangi bir kişi ortaklığın bitirilmesi için başvuruda bulunabilir. Ortaklar kendi içlerinde malı ne şekilde pay edeceklerine de kara verebilirler. Anlaşma yolu olmazsa ortaklardan biri diğer tüm ortaklar aleyhine izaleyi şüyu davası açabilir. Tüm ortaklar izaleyi şüyu davasında yer alır. Ortaklardan birinin vefatı neticesinde ise mirasçı olan kişilere hak geçmektedir.

Haberin Devamı

 İzaleyi Şüyu Davası Nerede Açılır?

 İzaleyi şüyu davası taşınma malın bulunduğu şehir sınırları içinde açılmaktadır. İzaleyi şüyu mahkemesine ise Sulh Hukuk mahkemesi bakmaktadır. Taşınmaz malın bulunduğu yerde ve bulunduğu ilçede mahkeme açma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin Kadıköy de bulunan bir mal için Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmak gerekmektedir.

 İzaleyi Şüyu Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 İzale-i şüyu malın taraftarlarından birinin başvurusu ile yapılır. Bu başvuru ise Sulh Hukuk Mahkemesine yapılır. Taraflar malı bölüşme şekline dava sırasında da karar verebilirler. Bu anlaşmaya göre hakimde karar verebilir. Anlaşma sağlanamazsa satış veya taksim yoluna gidilir. Ortaklığı giderilmesi noktasında taraflardan herhangi biri talepte bulunabilir.

 İzale Şüyu Davası Ne Kadar Sürer?

Haberin Devamı

 Davanın tam olarak ne kadar süreceğini söylemek mümkün değildir. Her davanın süresi farklı olmaktadır. Kesin bir süre aralığı bulunmamaktadır. Dava çok kısa ya da uzun sürebilir. Dava sürecini etkileyen pek çok faktör vardır. Ortakların durumu, bilirkişi incelemesi, davya katılım gibi pek çok etken vardır. Ayrıca malın nasıl paylaştırılacağı, satış süreci davanın da süresini etkiler.

 İzale Şüyu Davasında Ücret

 İzaleyi şüyu davası açılması aşamasında ortaklığı gidermek için mahkemeye harç yatırmak gerekmektedir. Bu ödenecek olan harç ise matbu bir harç olmaktadır. Matbu olmasının anlamı da arsanın oranına veya değerine göre artıp azalmamaktadır. Yatırılacak olan oran sabit olmaktadır. Bu harç oranı ise her sene revize edilir. Harcı ise davayı açan taraf ödemektedir.

Haberin Devamı

 Davanın sonuçlanmasından sonra ortaya çıkan gider ise diğer ortaklara bölüştürülür. Harç ve avukatlık ücreti karşı tarafça davayı açan ortağa ödenir. Ortaya çıkan oran ise diğer ortaklara pay edilecektir. Burada herkese eşit şekilde masrafın bölünmesi söz konusu olmaktadır. İzaleyi şüyu davasında avukat tutulması tavsiye edilir. Burada avukat vekalet ücreti de bulunur.

Haberle ilgili daha fazlası: