İstinaf ne demek ve istinaf mahkemesi nedir? İstinaf ne kadar sürer ve istinaf dilekçesi nasıl hazırlanır

İstinaf ne demek ve istinaf mahkemesi nedir İstinaf ne kadar sürer ve istinaf dilekçesi nasıl hazırlanır

İstinaf sözcüğü Arapça Anf kökünden gelmektedir. Bu kelime yeniden başlama ya da baştan alma anlamına gelen sözcükten alıntı şeklinde dilimizde yer almıştır. Arapça olan kelime ise önde giden kelime öbeğinin mastar halidir. Kelime mahkemelerle ilgilidir. Dolayısıyla hukuk teriminde yer almaktadır. İstinaf ne demektir, istinaf mahkemesi nedir, istinaf ne kadar sürmektedir ve istinaf dilekçesi nasıl hazırlanır detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Bu sorumluluğu alan kişiler ya da bu alanda görevli bireyler meslekleri gereği istinaf dilekçelerinin nasıl hazırlandığını bilmektedir. İstinaf kelimesi temyiz sözcüğü gibi Türk Hukuk sisteminde yer almaktadır.

 İstinaf Ne Demek ve İstinaf Mahkemesi Nedir?

 İlk derece mahkemeler tarafından verilmiş olan kararların maddi olay ve hukuk bakımından Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesine istinaf denmektedir.

 Buradan da anlayacağımız gibi Bölge Adliye Mahkemesi verilen kararları denetlediği için istinaf mahkemeleri olarak da bilinmektedir.

 Bölge Adliye Mahkemesi yani bir diğer ismiyle istinaf mahkemesi ise ilk derece hukuk ve ceza mahkemelerinin kural olarak son kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını incelemekle görevli üst derece mahkemeye denmektedir.

 İstinaf mahkemeleri ikinci derece mahkemeler olarak isimlendirilir. Hukuk ve ceza bakımından ilk kararı veren tüm yerel mahkemeler ise birinci derece mahkemeler kabul edilmektedir. Yani ikinci derece mahkemeler son kararı vermekle sorumlu olup birinci derece mahkemelerin verdiği ilk kararları denetlemektedir.

Haberin Devamı

 İstinaf mahkemelerin görev ve sorumlulukları ise 5235 sayılı kanuna göre düzenlenmektedir. Bu kanunun tam ismi de hukukta Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun olarak geçmektedir.

 İstinaf mahkemelerinin başlıca görevleri arasında birinci derece mahkemelerin vermiş olduğu kararlara karşılık gerçekleşen istinaf başvurularını incelemektir. Sonucu karara bağlamak da istinaf mahkemelerin sorumluluğundadır.

 İstinaf mahkemeleri iş bölümü yaparak çalışmaktadır. Bu iş bölümü hukuk daireleri ve ceza daireli şeklindedir.

 İstinaf Ne Kadar Sürer ve İstinaf Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

 İstinaf süresi kararların bildirilme zamanına bağlıdır. Tarafların yokluğunda karar verilmesi durumu gerçekleşirse gerekçeli kararların bildirilmesinden itibaren istinaf süresi başlamaktadır.

 İdari yargı alanında ise kararların bildirilmesinden itibaren otuz gün olan zaman istinaf süresi olarak bilinmektedir.

 İstinaf dilekçesi ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın bildirilmesinden itibaren yasal süreç içinde yer alır. İstinaf dilekçesi kararı veren ilk derece mahkemesine sunulur. Bu dilekçe istinaf mahkemesine gönderilmek üzere hazırlanır.

Haberin Devamı

 Bilindiği gibi dilekçe isminden de anlayacağımız şekliyle bir isteği, bir dileği bildirmek amacıyla imzalı, adresli, pullu ya da pulsuz olan resmi makamlara gönderilen resmi bir yazıdır.

 Doğal olarak istinaf dilekçesinde bir denetleme isteği söz konusudur. Hukuk alanında istinaf dilekçesi hazırlamak başvuru açısından önemlidir ve bazı noktaları içermektedir. İşte bu noktalar şöyle sıralanmaktadır:

İstinaf dilekçesinde esas numara, dosya numarası ve yerel mahkemenin karar tarihi yer alır.

Eğer varsa avukata ait bilgiler de bu dilekçede yer almalıdır.

Haberin Devamı

Aynı zamanda davalı ve davacı bilgileri dilekçede bulunur.

Dilekçede elbette ki istinaf başvurusunda bulunan taraf da yer almaktadır.

Dava talebi konusu, karar özeti, karara karşı verilen hukuki dayanak, cevaplar, talep ve istem de istinaf dilekçesinde açıkça belirtilir.

İstinaf dilekçesinin bir avukat tarafından hazırlanması hakkın doğru verilmesini sağlayacaktır.

 Hukuk davası kategorisinde istinaf başvurusu için yazılması gereken istinaf dilekçesinde nelerin yer aldığına bir örnek ile bakalım.

 İlk olarak Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne Gönderilmek Üzere şeklinde bir başlık yer almaktadır.

Haberin Devamı

 Sonrasında ise hangi Asliye Hukuk Mahkemesine yazılacaksa o mahkemenin tam ismi yer almalıdır. Örneğin Kocaeli 12. Asliye Hukuk Mahkemesine şeklinde olacaktır.

 Bu başlıklar ardından istem cümlesi yer almalıdır. Örneğin incelemenin duruşmalı olarak yapılması istenmektedir bildirisi bir istem cümlesidir.

 İstem cümlesinden sonra dosya numarası, istinaf talebinde bulunan davalı ismi, varsa avukatın ismi ve adresi, davacı ismi yazılmalıdır.

 Bilgiler verildikten sonra istinaf dilekçesinin konusu şeklinde bir başlık atılmalıdır. Başlığın altına konu açıkça yazılmalıdır.

Haberin Devamı

 İstinaf başvurusu gerekçeler ve açıklamalar şeklinde bir başlık daha yazılmalıdır. Bu başlığın altında gerekçe ve açıklamalar tekrar bir alt başlık şeklinde açıklanmalıdır.

 Son olarak da sonuç ve istem başlığı atılmalıdır. Burada açıkça sonuç ve istem belirtilmelidir. Karar verilmesini talep ederiz şeklinde bitirilmelidir. Cümle sonuna tarih atılmalıdır. Davacı ve avukat ismi tekrar yazılarak istinaf dilekçesi tamamlanmalıdır.

Haberle ilgili daha fazlası: