İstanbul hazırbulunuşluk uygulaması

Güncelleme Tarihi:

İstanbul hazırbulunuşluk uygulaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2020 14:28

Eğitim, çocuklarımızın potansiyellerini gerçekleştirecek şekilde hayata hazırlanmasında, toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarında çok kritik bir rol üstlenir. Bu bağlamdaki öğrenme süreci her şeyden önce eğitim sisteminin önemli girdilerinden hazırbulunuşluğu önemseyen ve ciddiye alan bir anlayışı gerekli kılar. Zira hangi düzeyde olursa olsun, eğitimde yeni bir davranış değişikliğinin meydana gelebilmesi, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin bilinmesine bağlıdır.

Haberin Devamı

Hiç kuşkusuz yeni öğrenmelere hazır olmanın önemiyle ilgili vurgulanabilecek birçok nokta var. Bunların başında, öğrencinin bilgi dünyasına adım atması için zemin teşkil eden bilişsel, duyuşsal ve harekete dair davranışlara sahip olmak geliyor. Çünkü bu üç alanı kapsayan ön öğrenmeler, sonrakilerin içselleşmesine yönelik tutum değişikliğine yol açma işlevini üstlenir.

ÖĞRENCİ YAPABİLİRLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Öğrencilerin birçok alanda yapabilirliklerinin artırılması ve güçlendirilmesi hayati derecede önemli… Bizler, eğitim ortamlarımızı daha ileriye taşıyabilmenin yolunun yenilikçilikten, bilgi, deneyim ve veriyi odak noktası yapan ortak akıl üretiminden geçtiğine inanıyoruz.  Bu anlayışla İstanbul’daki hazırbulunuşluk uygulaması, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığımızın planlaması doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek. Gitgide daha fazla yaygınlaştırdığımız uygulamayla eğitim sürecinin sağlıklı temellere oturtularak eksik öğrenmelerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Dahası gerekli tedbirlerin alınarak öğrencilerin öz güvenlerinin arttırılması da hedefleniyor.

Haberin Devamı

Hazırbulunuşluk uygulamasının çerçevesi, süreç temelli bütünleşik ölçme değerlendirmenin eğitimdeki rolü konusuna özel bir önem veren İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezimiz tarafından kurgulandı. Katılımcı bir süreci esas alan hazırbulunuşlukla ilgili soru hazırlama, kılavuzun ve yönergenin yazım süreçleri, eğitimin tüm paydaşlarının katıldığı değerlendirme ve danışma toplantıları sonunda oluşturuldu. 1 Kasım 2020’de yapılacak uygulama, resmi okullardaki eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5'inci ve hazırlık dâhil 9'uncu sınıfa başlayan öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek. Uygulamanın pazar günü yapılmasının sebebi Eğitim Bilişim Ağı’nın en rahat olduğu gün olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca uygulamaya katılamayan öğrencilerimiz hafta içi öğretmenleri tarafından sınıf bütünlüğü bozulmayacak şekilde uygulamaya dâhil edilecekler.

DEĞİŞİMLERİ İZLEME, ETKİLEŞİM VE GÜÇLENDİRME
Değişimleri izleme fırsatı sunan hazırbulunuşluk uygulamasının eğitim hayatını doğrudan etkileyen salgın sürecinde her zamankinden daha fazla önemsenmesi gerekiyor.  Şartlar, yıllık planların esnek ve değişime uyum sağlayabilecek bir yapıda kurgulanması gereğini ön plana çıkarıyor. Özellikle altını çizmek istediğim nokta, uygulamanın öneminin kavranarak katılım sayısının artırılması noktasında velilerimizin rolünün çok önemli olmasıdır. Velilerimizin uygulamanın yapılacağı gün öğrencilerimize en uygun ortamı oluşturacaklarına inancımız tamdır.

Haberin Devamı

Ortaokula ve liseye geçiş sürecinde eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için gereklilik taşıyan hazırbulunuşluk uygulamasına 5'inci sınıflardan 171 bin 849, 9'uncu sınıflardan ise 217 bin 903 öğrencimiz katılacak. Uygulama, dünya eğitim gündeminin ilk sırasında yer alan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin altyapısını kullanarak gerçekleştirilecek. Sisteme önceden yüklenen sorular belirlenmiş saatlerde aktif hâle getirilecek. 5'inci sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik ve İngilizce derslerinden 20’şer soru; hazırlık dâhil 9'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, İngilizce derslerinden 20’şer soru; Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinden 10’ar sorudan oluşacak uygulamayla ilgili öğrencilere önceden gerekli bilgiler verilecek. Ayrıca uzaktan eğitime erişimin ayrılmaz parçalarından EBA Destek Noktalarının uygulama günü açık olması vazgeçilmez öneme sahip. Sınav kaygısına yol açmadan özverili bir çalışmayla yapılacak uygulamanın çocuklarımızın ve eğitim sistemimizin gelişimine olumlu katkılar sunacağının çok açık olduğunu söylemek gerekir.

Haberin Devamı

Hazırbulunuşluk uygulaması, eğitimin tüm paydaşları açısından ihtiyaç duyulan birçok alanda güçlendirme işlevini yerine getirecek olması bakımından çok belirleyici. Özellikle eğitim basamağında yeni bir aşamaya gelen 9'uncu sınıftaki öğrencilerimiz için geçerli bu durum. Çocukların eğitim sisteminden en yüksek yararı sağlamasını zorlaştırmanın yanında okulu terk sürecini hızlandıran devamsızlığın önlenmesi, okula bağlılığın artırılması, akran baskının azaltılması gibi katkılarıyla da önemli. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, öğretmenlerimizin dikkatini öğrencilerimizin hazırbulunuşluğuna çekecek uygulamayla sağlıklı planlama sürecini kolaylaştıracak veriler elde edilecek. Bu açıdan bakıldığında öğrencilerimizle ilgili veri toplama, derleme ve analiz kapasitesinin güçlendirilmesi eğitim sistemimiz için yapılabilecek en önemli atılımlardan biridir.

Haberin Devamı

Çeşitli farklılıklara sahip öğrencilerin, öğrenmelerinin güçlendirilmesi için bu farklılıkları dikkate alan çabalar gerekiyor. Etkileşim, deneyim paylaşma, bilgi alışverişinde bulunma fırsatı sunacak uygulamayla ilgili bir diğer önemli konu şu: Öğrenme-öğretme süreçleri, eğitim programlarının kazanımları ve öğrenme ortamları alanındaki gelişmelere dair dönütler sağlanacak. Uygulamanın öğrencilerimizin Türkiye’nin ve dünyanın birikimine katkıda bulunacak şekilde yetiştirilmeleri sürecine katkısının çok büyük olacağını düşünüyorum. Ölçme Değerlendirme ve YEĞİTEK Genel Müdürlüklerimiz başta olmak üzere çok önemsediğimiz uygulamaya katkı sunan, emeği geçen ve destek veren herkese canı gönülden teşekkür ederim.

Haberin Devamı

LEVENT YAZICI KİMDİR?
1988 yılında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinden, 2000 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ve eğitim müfettişliği ve başkanlığı yaptı. İstanbul’da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini yürütürken 2012 yılında Tokat’a Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Haberle ilgili daha fazlası: