GeriSözlük İngilizce zamirler - İngilizce Pronouns anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İngilizce zamirler - İngilizce Pronouns anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

İngilizce zamirler - İngilizce Pronouns anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

Türk dilini iyi derecede bilen birinin İngilizce konusunda pek zorlanmayacağı bir gerçektir. Çünkü pek çok açıdan birbirine benzerler. Zamirler de bunlardan biridir. İngilizce öğrenmek ve pekiştirmek isteyenler için zamirler konusunu derledik.

Zamirler, yani adıllar bir cümlenin yapısında yer alan söz öbeklerini oluşturmaktadır. Bu yüzden İngilizce öğrenilen mutlaka bilinmesi gereken bir konudur.

 Zamir (Pronoun) Nedir?

 Türkçe dilinde olduğu gibi İngilizcede de isim yerine geçen ya da ismin yerine kullanılan kelimelere zamir yani pronoun denir. Kullanım alanları ve şekilleri söz konusu olduğunda farklı çeşitlere sahiptir. Bu yüzden zamirlerin kullanım amacı da değişmektedir.

 İngilizcede Zamir Türleri

 Türkçede olduğu gibi İngilizcede de farklı zamir türleri bulunmaktadır. Bunlar;

l Kişi zamirleri - Subject Pronouns

l Nesne zamirleri - Object Pronouns

l İyelik zamirleri - Possessive Pronouns

l Yansıma zamirleri - Reflexive Pronouns

l Belirsiz zamirler - Indefinite Pronouns

l İşaret zamirleri – Demonstratives

 Kişi Zamirleri - Subject Pronouns

 Kişi zamiri, cümle içerisinde özne görevini üslenen kelimelerdir. İsmin yerine kullanıldıklarından dolayı cümle içerisinde fiillerden önce gelirler.

 Subject - Özne

l I - Ben

l You - Sen

l He - O (erkek)

l She - O (kız)

l It - O (hayvan, bitki ya da cansız varlıklar için)

l We - Biz

l You - Siz

l They – Onlar

 Görüldüğü üzere aynı Türkçedeki gibidir. Sadece “O” zamiri İngilizcede kadın, erkek ve diğerleri için değişmektedir. Bu kullanımları ezberlediğinizde cümlelerin bir anlam kazandığını fark edeceksiniz. Bir cümlede bu zamirler varsa isim kullanılmaz. Yani her ikisinin aynı anda kullanılması gereksiz ve yanlıştır.

l He is playing football. - O futbol oynuyor (erkek)

l She is coming tonight. - O bu gece geliyor (kız)

 Nesne Zamirleri - Object Pronouns

 Nesne zamirleri ise cümle içerisinde nesnenin görevini üslenen zamirlerdir. Cümle içerisinde fiilden sonra gelirler

 Object-Nesne

l Me - Bana, beni

l You - Sana, seni

l Him - Onu, ona (erkek)

l Her - Onu, ona (kız)

l It - Onu, ona (hayvan, bitki ya da cansız varlıklar için)

l Us - Bize, bizi

l You - Size, sizi

l Them - Onlara, Onları

 İyelik Zamirleri - Possessive Pronouns

 İyelik zamirleri sahiplik ve aitlik anlamında kullanılmaktadır. Türkçede -ki eki ile ifade edilen iyelik zamirleri, İngilizcede de bir nesnenin kime ait olduğunu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Possessive pronouns-Aitlik

l Mine - Benimki

l Yours - Seninki

l His - Onunki (erkek)

l Hers - Onunki (kız)

l Its - Onunki (hayvan, bitki ya da cansız bir varlık için)

l Ours - Bizimki

l Yours - Sizinki

l Theirs – Onlarınki

 Ayrıca iyelik zamirleri Possessive adjectives olarak iyelik sıfatları yerine de kullanılmaktadır.

l My - Benim

l Your - Senin

l His - Onun (erkek)

l Her - Onun (kadın)

l Its - Onun (hayvan, bitki ya da cansız varlıklar için)

l Our - Bizim

l Your - Sizin

l Their – Onların

Yansıma Zamirleri - Reflexive Pronouns

 Bu zamirler ise "kendi" kelimesinin özlenere göre çekimlenmesinden oluşmaktadır. Özneyi burgular ve eylemi yapan, etkilenen herhangi bir şeye yansır.

 Reflexive-Yansıma

l Myself - Kendim

l Yourself - Kendin

l Himself - Kendi (erkek)

l Herself - Kendi (kız)

l Itself - Kendi (hayvan, bitki ya da cansız varlıklar için)

l Ourselves - Kendimiz

l Yourselves - Kendiniz

l Themselves – Kendileri

Belgisiz Zamirler - Indefinite Pronouns

 Bu zamirlerde bir kişinin ya da nesnenin ismi verilmek istenmediğinde kullanılmaktadır.

 Indefinite-Belgisiz

l Someone, Somebody - Biri, birisi

l Anyone, Anybody - Herhangi birisi

l No one, Nobody - Hiç kimse

l Eevryone, Everybody - Herkes, her biri

l Something - Bir şey

l Anything - Herhangi bir şey

l Nothing - Hiçbir şey

l Everything - Her şey

 İşaret Zamirleri - Demonstratives

 Son olarak işaret zamirleri, cümle içerisinde işaret sıfatlarının yenine kullanılmaktadır.

l This / These: Bize ya da konuşan kişiye yakın olan kişiler

l That / Those: Bize ya da konuşana uzak olan kişiler için 

False