GeriSözlük İngilizce zaman zarfları - İngilizce adverb of time anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İngilizce zaman zarfları - İngilizce adverb of time anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

İngilizce zaman zarfları - İngilizce adverb of time anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

Zaman zarfları, cümledeki eylemin hangi tarihte ya da ne zamandan beri gerçekleştiğini ifade eder. İngilizce karşılığı Adverb of Time olan zarflar kendi içerisinde belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin For A While (Bir Süredir) belirsiz, Last Week (Geçen Hafta) belirli bir zaman zarfıdır. İngilizce Adverb of Time anlamları ve kullanımlarını örnek cümlelerle birlikte derledik.

İngilizcede en çok kullanılan diğer zaman zarfları şunlardır: Ago, in this summer / winter, at the time, often, usually ve normally.

 İngilizce Adverb of Time ve Anlamları

 1- Belirsiz Zaman Zarfları:

 Eylemin bir süre önce gerçekleştiğini ya da bir süreden beri gerçekleşmekte olduğunu bildiren zarflardır. Tam tarih belli olmadığı için bu ''belirsiz'' olarak nitelendirilir.

 At Last / Finally

 En sonunda, nihayetinde, sonuç olarak anlamlarında kullanılan zaman zarfıdır.

Örnek Cümleler:

 1- We were able to complete the journey and reach Istanbul at last.

 Sonunda yolculuğu tamamlayıp İstanbul'a ulaşabildik.

 2- I finally got a job.

 Sonunda iş bulabildim.

 Another Day / Another Time

 Başka Bir Gün / Zaman anlamına gelir. Net bir tarih vermediği için belirsiz zaman zarflarından biridir.

 Örnek Cümleler:

 1- I'll accompany you for another day.

 Ben size başka bir gün eşlik ederim.

 2- I have to stay at home and tidy my room, we go to the cinema another day.

 Evde kalıp odamı toplamalıyım, başka bir gün sinemaya gideriz.

 Yet:

 Türkçe karşılığı ''henüz'' olan Yet, İngilizcede en sık kullanılan zaman zarfları arasında yer alıyor. ''Not Yet'' ise henüz değil anlamına gelir.

1- Official institutions have not made a statement on the issue yet.

 Resmi kurumlar konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

 2- Did you finish your homework? (Ödevlerini bitirdin mi?)

 Not yet. (Henüz değil)

 Just:

 Biraz evvel, az önce anlamına gelir.

 Örnek Cümleler:

 1- Hasan just said goodbye to all of us and got in her car.

 Hasan az önce hepimizle vedalaştı ve arabasına binip gitti.

 2- The movie just ended.

 Film biraz önce sona verdi.

 Already / Still

 Her iki zarf da halen devam eden ama ne zaman başladığı belli olmayan eylemleri anlatmak için kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1- There is still silence in the house.

 Evde halen sessizlik hakim.

 2- She hasn't arrived yet, and we are still waiting to hear from her.

 Daha gelmedi, biz de hala ondan haber bekliyoruz.

2- Belirli Zaman Zarfları:

 Bir eylemin tam olarak ne zaman başladığını ya da bittiğini bildiren zaman zarflarına verilen genel isimdir.

 Usually / Normall / Generally

 Her üç kelimenin de Türkçe karşılığı genellikledir. Sık sık ya da düzenli aralıklarla gerçekleştirilen eylemleri anlatmak için kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1- We usually go to Bursa or Balıkesir for a holiday with my family.

 Ailemle tatil için genellikle Bursa ya da Balıkesir'e gideriz.

 2- We generally follow the news on the internet, not on television.

 Haberleri genelde televizyondan değil internetten takip ediyoruz.

 Yesterday / Today / Tomorrow

 Yesterday: Dün, Bir Önceki Gün

 Today: Bugün

 Tomorrow: Yarın, Bir Sonraki Gün

 1- Those who were not in school yesterday raise your finger.

 Dün okulda olmayanlar parmağını kaldırsın.

 2- Today we covered adverb of time limits at school.

 Bugün okulda zaman zarfları konusunu işledik.

 3- We meet in front of the park at three tomorrow.

 Yarın üçte parkın önünde buluşuruz.

False