GeriSözlük İngilizce hastalıklar - İngilizce hastalıkların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İngilizce hastalıklar - İngilizce hastalıkların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

İngilizce hastalıklar - İngilizce hastalıkların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

İngilizcede İllness ve Sickness kelimeleri ''Hastalık'' anlamına gelir. Hasta manasında kullanılan sözcükler ise şunlardır: İll, Patient ve Sick. Hastalıklar kendi içerisinde birçok türe ayrılır. Örneğin: Heart Diseases / Cardiac Diseases, Kalp Hastalıkları demektir. İngilizce hastalıkların isimleri nelerdir, yazılışı ve telaffuzu nasıl? Örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

Diğer hastalık çeşitlerinden bazıları şunlardır: Eye Diseases (Göz Hastalıkları), , Pediatri (Çocuk Hastalıkları), Kidney Diseases (Böbrek Hastalıkları ve Dermatologic Diseases (Deri Hastalıkları)

 İngilizce Hastalıkların İsimleri, Yazılışı ve Telaffuzu

 Göz Hastalıklarının İsimleri ve Yazılışı

 1- Cataract - Katarakt

 2- Myopic ya da Neartsighted - Miyop

 3- Eye Cold - Göz Nezlesi

 4- Longsighted - Hipermetrop

 5- Glaucoma - Glokom

 6- Colour Blindless - Renk Körlüğü

 7- Astigmatic - Astigmat

 8- Cross Eye - Şaşılık

 Örnek Cümleler:

 1.A- Because she is hyperopic, she cannot see nearby things clearly.

 Hipetmetrop olduğu için yakındaki şeyleri net göremiyor.

 1.B- Colorblinds cannot distinguish between green and red.

 Renk körleri yeşil ile kırmızıyı ayırt edemez.

 Göz Hastalıklarının İsimleri ve Telaffuzu

 1- Cataract - Ka-ta-rakt

 2- Myopic ya da Neartsighted - Mi-yo-pik / Nört-sak-tıt

 3- Eye Cold - Ay Kold

 4- Longsighted - Lonk-sak-tut

 5- Glaucoma - Glokom

 6- Colour Blindless - Ko-lor Bı-laynt-lıs

 7- Astigmatic - As-tik-ma-tik

 8- Cross Eye - Kı-ros Ay

 Kalp Hastalıklarının İsimleri ve Yazılışı

 1- Heart Failure - Kalp Yetmezliği

 2- Tachycardia - Taşikardi

 3- Heart Attack - Kalp Krizi

 4- Arrhythmia - Aritmi

 5- İschemic Attack - İskemik Atak

 6- Aneurysm - Anevrizma

 7- Coronary Heart Disease - Koroner Kalp Hastalığı

 Örnek Cümle:

 Heart attack risk is much higher between the ages of thirty and forty.

 Otuz - kırk yaş arası kalp krizi riski çok daha yüksek.

 Kalp Hastalıklarının İsimleri ve Telaffuzu

1- Heart Failure - Hört Fe-i-lır

 2- Tachycardia - Ta-şi-kar-di

 3- Heart Attack - Hört A-tak

 4- Arrhythmia - A-rit-mi

 5- İschemic Attack - İs-ke-mik Atak

 6- Aneurysm - Anevrizma

 7- Coronary Heart Disease - Ko-ro-na-ri Hört Di-zis

 Çocuk Hastalıklarının İsimleri ve Yazılışı

 1- Measles - Kızamık

 2- Epidemic Parotitis - Kabakulak

 3- Chicken Pox - Su Çiçeği

 4- Butterfly Children - Kelebek Çocuk Hastalığı

 5- Polio - Çocuk Felci

 6- Blue Baby Syndrome - Mavi Bebek Sendromu

 Örnek Cümleler:

 1.A- The scars on my face remained from chickenpox.

 Yüzümdeki izler su çiçeği hastalığından kaldı.

 1.B- How old did you get measles?

 Sen kaç yaşında kızamık oldun?

 Çocuk Hastalıklarının İsimleri ve Telaffuzu

 1- Measles - Miz-lıs

 2- Epidemic Parotitis - E-pi-de-mik Paro-ti-tıs

 3- Chicken Pox - Çi-kın Poks

 4- Butterfly Children - Ba-tır-fli Çil-dı-rın

 5- Polio - Po-li

 6- Blue Baby Syndrome - Bu-lü Bey-bi Sen-dı-rom

Yaygın Görülen Hastalıkların İsimleri ve Yazılışı

 1- Flue - Grip

 2- Cold - Nezle

 3- Bronchitis - Bronşit

 4- Sinusitis - Sinüzit

 5- Migraine - Migren

 6- Hypertension - Yüksek Tansiyon

Örnek Cümleler:

1.A- I will go to the health center to get a flu shot.

 Grip aşısı olmak için sağlık ocağına gideceğim.

 1.B- You have frequent colds because you do not eat a healthy diet.

 Sağlıklı beslenmediğin için çok sık nezle oluyorsun.

Yaygın Görülen Hastalıkların İsimleri ve Telaffuzu

 1- Flue - Fu-lü

 2- Cold - Kolt

 3- Bronchitis - Bı-ron-çi-tis

 4- Sinusitis - Si-nu-si-tis

 5- Migraine - Mig-reyn

 6- Hypertension - Hay-pır-ten-si-yon

False